Notat

Vi er tilfredse med EU, men bekymrede for at miste suverænitet

Bekymret for at miste suveænitet, tilfreds med EU

Resume Et stort flertal af danskerne er tilhængere af medlemskabet af EU, men samtidig ønsker et betydeligt flertal at beholde de danske forbehold. En forklaring kan være, at danskerne, når de bliver spurgt, i overvejende grad er tilfredse med EU, men bekymrede og til dels vrede ved udsigten til suverænitetsafgivelse. Det viser en måling af danskernes følelser for EU, som YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA.
 
47 pct. af danskerne angiver enten tilfredshed eller begejstring over for EU, mens 30 pct. føler vrede eller bekymring. Heroverfor føler 52 pct. bekymring eller vrede over ved suverænitetsafgivelse, mens kun 19 pct. føler tilfredshed eller begejstring. Når det kommer til suverænitetsafgivelse, er der altså en betydelig større andel af befolkningen, der har negative følelser.
 
Danskere, der svarer, at de er optimistiske for fremtiden, har større tilbøjelighed til at føle tilfredshed og begejstring og lavere tilbøjelighed til at føle bekymring eller vrede. Ældre borgere er mere tilbøjelige til at svare vrede og bekymrede, men samtidig mindre tilbøjelige til at svare ligegyldighed og ved ikke. 40 til 60-årige er desuden mindre tilbøjelige til at angive begejstring som følelse end 18 til 29-årige.

Hovedkonklusioner
  • Danskernes følelse over for suverænitetsafgivelse er i højere grad præget af vrede og bekymring, end når det angår EU som helhed.
  • Mænd har generelt mere markante følelser for EU end kvinder. Mænd angiver oftere både vrede og begejstring, mens kvinder i højere er tilbøjelige til at svare ved ikke.
  • Ældre danskere føler i højere grad vrede og bekymring, mens unge i højere grad føler begejstring.
  • Nostalgikere føler i højere grad vrede og i lavere grad tilfredshed i forhold til EU, mens folk, der er optimistiske med fremtiden, i lavere grad føler vrede og bekymring, men i højere grad tilfredshed og begejstring.
  • Højreorienterede danskere føler i højere grad vrede mod EU, mens venstreorienterede i lavere grad angiver at være begejstrede i forhold til danskere, der placerer sig centralt på venstre-/højreskalaen.
  • På tværs af sociodemografiske forhold, venstre-/højreplacering og generelle livsanskuelser gør det samme mønster sig gældende, når det kommer til suverænitetsafgivelse, som for EU som helhed.
  • Forskellen mellem unge og ældre, og kort- og langt-uddannede er dog større, når det gælder suverænitetsafgivelse i forhold til EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.