Notat

Venstreorienterede er meget mindre EU-skeptiske end højreorienterede

Resume Danske vælgere er over en bred politisk kam særdeles glade for medlemskabet af EU og en række konkrete samarbejdsområder. Kun vælgere på den yderste højrefløj skiller sig markant ud med væsentlig større skepsis end det øvrige politiske spektrum, men selv blandt disse er der ikke flertal for at Danmark skal forlade EU-samarbejdet. Det viser en ny repræsentativ meningsmåling med blandt 2.028 respondenter, som YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA.
 
I Danmark har euroskepsis især gjort sig gældende på de politiske fløje, hvor Dansk Folkeparti og Enhedslisten er placeret som erklærede EU-modstandspartier med mere eller mindre udtalte ønsker om at forlade samarbejdet. Der er dog enorm forskel på styrken af modstanden blandt hhv. højre- og venstreorienterede vælgere, hvilket også gælder, hvis man kigger på de to modstanderpartiers vælgere. Både blandt venstreorienterede vælgere i bred forstand og hos Enhedslistens vælgere isoleret set er der meget solid opbakning til Danmarks medlemskab af EU. Venstreorienterede vælgere ser faktisk ikke ud til at adskille sig markant fra den brede midte.
 
Blandt de respondenter, som angiver at ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var folketingsvalg i dag, svarer 50 pct. at de i høj eller nogen grad foretrækker at forlade EU, mens 43 pct. ønsker at forblive. Hos Enhedslistens vælgere siger 65 pct., at de ønsker at blive, mens 29 pct. ønsker at forlade EU. Samlet set ønsker 69 pct. af de venstreorienterede vælgere at blive i EU.

Hovedkonklusioner
  • Markante forskelle gør sig gældende på holdningerne til EU blandt vælgere på venstre- og højrefløjen. Mens modstanden er stærk blandt de vælgere, der definerer sig selv som højreorienterede, så ligner venstreorienterede vælgere i høj grad den brede politiske midte på centrale EU-spørgsmål.
  • Blandt venstreorienterede ønsker 69 pct. i høj eller nogen grad at blive i EU, mens 27 pct. foretrækker at forlade EU. 44 pct. af de højreorienterede vælgerne nære ønske om at forlade EU, mens 52 pct. vil blive.
  • Selv ikke i gruppen af højreorienterede vælgere er der altså flertal for at forlade EU.
  • Generelt synes vælgere, der politisk anser sig selv på den moderate venstrefløj eller i centrum at være en anelse mere positive end vælgerne på den moderate højrefløj.
  • Der er lille appetit på at afskaffe de danske forbehold over hele det politiske spektrum, men ser man bort fra vælgere på højrefløjen, er der faktisk langt flere, som angiver at ville beholde forbeholdene ”hvis de gør en konkret forskel for Danmark” end ”under alle omstændigheder”. De indikerer, at danskerne trods alt ikke er dogmatiske i deres indstilling til forbeholdene.
  • Ønsket om at fastholde den danske grænsekontrol stiger, jo længere man bevæger sig ud på den politiske højrefløj.
  • Venstreorienterede vælgere er mest tilbøjelige til at angive, at EU har afgørende betydning for en løsning på klimaudfordringen.
  • Generelt synes der at være høj opbakning til EU på en række nøgleparametre hos hele det politiske spektrum fra venstreorienterede til moderat højreorienterede. Kun vælgerne på den egentlige højrefløj skiller sig markant ud i form af stærkere skepsis.
  • Ser man på de to EU-skeptiske partiers vælgere – Dansk Folkeparti og Enhedslisten – er tendensen helt konsistent med det generelle billede af vælgerne på venstre- og højrefløjen.
  • Enhedslistens vælgere nærer slet ikke den euroskepsis og modstand mod EU som Dansk Folkepartis vælgere.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.