Debat

Valget er dit

Resume Tænketanken EUROPAs avis om folkeafstemningen udkommer mandag d. 9 november. Her kan du læse direktør Bjarke Møllers leder fra avisen.

ER DU I TVIVL OM, hvad du skal stemme ved folkeafstemningen d. 3. december? Så har du det som mange andre danskere. Tænketanken EUROPAs oplysningsavis om folkeafstemningen er lavet for at hjælpe dig med at træffe valget.
 
Helt grundlæggende er spørgsmålet, om Danmark skal omdanne sit 23 år gamle retsforbehold til en tilvalgsordning, så Folketinget fra sag til sag kan tage stilling til, hvilke af EU’s love og regler på retsområdet det er i dansk interesse at deltage i. Det er en meget fleksibel ordning, som også Storbritannien og Irland har. Danmark kan få samme valgfrihed.
 
Fem partier – Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti – anbefaler et ja til tilvalgsordningen. De foreslår, at danskerne tilvælger 22 EU-retsakter samt tre kommende retsakter, herunder det europæiske politisamarbejde, Europol. De fem partier har dog fravalgt mere end halvdelen af de gældende EU-regler inden for det retlige område, så de opretholder også noget af det gamle retsforbehold.
 
Det gælder ikke mindst EU’s asyl- og indvandringspolitik, som aftalepartierne har udstedt en gensidig vetoret imod at deltage i. Den betyder, at hvis der på et tidspunkt kommer forslag om at tilslutte sig en fælles asyl- og indvandringspolitik i EU, så kan blot ét af de fem partier blokere forslaget. For det andet har tre partier lovet vælgerne en ny, vejledende folkeafstemning, hvis spørgsmålet senere skulle blive aktuelt.
 
EUROPOL er den altoverskyggende årsag til, at et flertal i Folketinget nu beder befolkningen tage stilling til tilvalgsordningen. Det gamle retsforbehold betyder, at dansk politi ikke fortsat kan være med i det europæiske politisamarbejde, når Europol i løbet af 2016 overgår fra et mellem- til et overstatsligt samarbejde. Men tilvalgsordningen sikrer, at Danmark fortsat kan være fuldt med i Europol, og at vi kan få indflydelse på nye EU-regler.
 
Europol er helt afgørende for at bekæmpe forbrydelser som børneporno, menneskesmugling, narkokriminalitet, organiserede tyvebander og andre former for grov kriminalitet på tværs af grænser. Det er alle enige om, også flere af de partier, der anbefaler et nej. Nej-partierne Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten har derfor fremlagt en alternativ løsning, fordi de ikke ønsker at afgive suverænitet. Deres foretrukne model er en parallelaftale, efter norsk forbillede, som de mener kan sikre Danmark i Europol, hvis vi stemmer nej.
 
Realiteten er dog, at ingen med sikkerhed kan garantere, at Danmark kan få sådan en aftale. Det er Europa-Kommissionen, de 27 andre medlemslande i EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet, der afgør, om de vil give Danmark en parallelaftale. Med et ja til tilvalgsordningen bestemmer Danmark selv, om vi skal være fuldgyldige medlemmer af Europol. Siger man nej den 3. december, overlader man det til EU at bestemme, om Danmark skal have en parallelaftale. Og vil EU-partnerne give os den, når Danmark i stedet kan vælge tilvalgsordningen?
 
DANMARK HAR I DAG fire parallelaftaler med EU, men to gange er vores ønske om en parallelaftale blevet afvist. Der gives altså ingen forhåndsgarantier.
 
Det tager tid at få en parallelaftale helt på plads. Erfaringerne fra tidligere aftaler siger 5-6 år. I dette tidsrum er det usikkert, hvordan dansk politi vil være stillet i Europol, og om politiet bliver sendt ud i kulden. Med en parallelaftale er dansk politi heller ikke sikker på at få de samme rettigheder og værktøjer som fuldgyldige medlemmer. Med en norsk model vil dansk politi f.eks. ikke længere kunne søge direkte i Europols informationssystem, EIS, hvilket dansk politi sidste år gjorde mere end 71.000 gange. I stedet må politiet som i Norge anmode Europol om at få informationerne, hvilket typisk tager flere dage. Det er ikke optimalt, hvis politiet står med en mistænkt for organiseret kriminalitet eller terror.
 
Derfor anbefaler Politiforbundet et ja til tilvalgsordningen. Og de er på linje med en lang række danske organisationer, der i deres høringssvar til Folketinget er positive over for tilvalgsordningen. Det gælder f.eks. Red Barnet, Børnerådet, Børns Vilkår, Røde Kors, Dansk Byggeri, Landbrug & Fødevarer, LO, FTF, Dansk Erhverv og Dansk Industri. Det er faktisk ganske tankevækkende, at der ikke er et eneste høringssvar, der anbefaler et nej.
 
Tænketanken EUROPAs avis handler om de vigtigste områder, på hvilke folkeafstemningen d. 3. december får betydning – og et enkelt område, som den (næsten) ikke har betydning på. For nok vejer spørgsmålet om Danmarks fremtid i Europol tungt, men vores valg påvirker også danske forbrugeres beskyttelse på nettet og danske virksomheders mulighed for at konkurrere på lige vilkår.
 
Er du i tvivl, håber jeg, at avisen kan inspirere dig til at tage stilling. Det er op til dig at træffe valget.
 
God læselyst – og god afstemning!

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.