Frontlinjeberetning

UNGARN: ET LÆRESTYKKE OM ILLIBERAL MAGTANVENDELSE

Af Johan Erik Andersen
Kandidatstuderende i Nationalism Studies ved Central European University.
 
Jeg husker tydeligt den dag sidst i august 2015, hvor jeg ankom til Budapest for at begynde mit kandidatstudie. Der var hedebølge i Budapest og en trykket atmosfære i byen. Flygtningestrømmen var på sit højeste, og overalt nær Keleti banegården var der flygtninge, der boede i teltlejre og sov på gaden. De ventede blot på muligheden for at kunne fortsætte deres rejse gennem Østrig til Tyskland og Sverige. I disse dage er flygtningene væk. De har været tvunget til at tage farligere ruter eller er strandet i Tyrkiet.
 
Korsfarerens trusler
Trusselsbilledet, som den ungarske ministerpræsident, Viktor Orbán og hans Fidesz regering forsøger at promovere overfor befolkningen, har dog ikke ændret sig siden den dag sidst i august. I den ungarske fortælling har nationen altid virket som et bolværk imod den ydre trussel, der ville ramme Europa: Hvad enten det var som del af det kristne Europa, der skulle holde truslen fra osmannerriget stangen, eller som det østrig-ungarske imperium, der udgjorde grænselandet til et voksende og ambitiøst russisk imperium. Og i dag iscenesætter Orbán-regeringen sig som en af de sidste bastioner imod den ”omklamrende liberalisme”, der udfordrer nationens ”kerneværdier”. Fælles for disse fortællinger er behovet for en ydre fjende, en trussel der lurer og kan slå til når som helst.

Med et ungarsk valg i horisonten, kan regeringen ikke i samme omfang lukrere politisk på frygten for tusindvis af flygtninge, der over natten krydser den sydlige grænse – de er simpelthen forsvundet fra gadebilledet. Regeringen har søgt  at skabe en slags korsfarer narrativ, hvor EU og dets liberale værdier ligefrem udråbes til en altoverskyggende trussel, der skubber det ungarske samfund tættere mod afgrundens rand.
 
Central European University som fjende af nationen
Også Central European University er blevet udnævnt til samfundets fjende nummer et. I 1991 blev universitetet grundlagt af George Soros, som er en amerikansk-ungarsk rigmand og filantrop, der gennem sin Open Society Foundation støtter tiltag, der fremmer åben debat og gennemsigtighed i Ungarn og Central- og Østeuropa generelt. Universitetet, der blev grundlagt med formålet at fremme en demokratisk udvikling og debat efter Sovjetregimets kollaps, er i dag en af de højest rangerede uddannelsesinstitutioner i hele regionen. Som en af de få stadigt eksisterende institutioner i Ungarn, der stiller sig kritisk over for Fidesz-regeringen og dens virke, har der i længere periode været et køligt forhold mellem universitetet og Orbán’s ”illiberale demokrati” (en betegnelse som han selv anvender til sit politiske projekt[1]).
 
Derfor er det ingen tilfældighed, at der i den seneste tid har været tusindvis af folk på gaden for at protestere. Med en demonstration i gennemsnit hver tredje dag har de største af disse formået at tiltrække i omegnen af 80.000 folk, der på tværs af alle aldre og med EU-flag i hånden har fundet en fælles sag at samle sig om: akademisk frihed og ønsket om et opgør imod stigende autoritære tiltag.
 
Nye love hastes igennem
Den nye konflikt kommer som en konsekvens af et lovforslag, der vil lede til en ændring af Act CCIV of 2011 on National Higher Education. Lovforslaget, der bliver refereret til som Lex CEU, skulle oprindeligt have været debatteret i parlamentet 1. september 2017, men blev fremlagt allerede d. 28. marts med intentionen om at få loven stemt igennem i parlamentet d. 5. april. Uden at konsultere de involverede parter blev denne proces dog fremskyndet til mandag d. 3 april, og efter blot 1 times debat i parlamentet anvendte Fidesz-regeringen en speciel klausul, hvori de kunne stemme loven igennem med et flertal på 50%. Den normale procedure kræver et flertal på 60% for at ændre loven, og selv det højreradikale parti Jobbik erklærede sig som modstander af at forsøge at lukke Central European University ned, hvilket almindeligvis ville have bragt Fidesz i mindretal.
 
Regeringens umulige krav
Konfliktpunkterne i loven vedrører tre problemstillinger og rammer specifikt Central European University som det eneste af de 28 udenlandske uddannelsesinstitutioner i Ungarn. Argumentet fra den ungarske regering er, at universitetet har en urimelig fordel overfor andre universiteter, fordi det kan uddele både amerikanske og europæiske (ungarske) diplomer. At disse stiller forskellige krav, så som antallet af kurser og point der skal optjenes, og at studerende ikke får begge udleveret, men aktivt skal vælge, hvorvidt de vil have et- eller to årige kandidatuddannelser, er i regeringens optik ligegyldigt.

Valgfriheden er ikke et forsonende element. Som konsekvens af denne opfattede fordel har den ungarske regering stillet krav om, at Central European University skal oprette en campus i staten New York, hvor det er registreret. Fristen for dette er 1. oktober i år, hvilket forudsætter et bureaukratisk og administrativt mirakel – det er umuligt at nå rent logistisk. Den ungarske regering havde ellers ytret åbenhed overfor at ville være villige til at indgå kompromis, og at forhandlinger kunne finde sted imellem dem og den amerikanske regering, hvis disse var ledet af Donald Trump. Dette er dog en ren hypotetisk løsning, da universiteter i den amerikanske forfatning er underlagt den stat, hvori de er registreret, og ikke den føderale regering. Til trods for, at det er umuligt for Ungarn og USA at forhandle om sagen på regeringsniveau, fastholder den ungarske regeringen dog kravet om oprettelse af et campus i New York.
 
Fra værdikampe til stikkermentalitet
Den anden betingelse, som universitetet er blevet stillet, er at indordne sig under det ungarske uddannelsessystem. Dette er dybt problematisk af flere årsager. Central European University er et privat universitet, men indenfor det ungarske uddannelsessystem er det regeringen, der nominerer personer til positionen som rektor. Dette skal i sidste ende godkendes af landets uddannelsesminister Zoltán Balog, den selvsamme mand der har fremlagt Lex CEU.  Indenfor felter som politisk videnskab, historie, kønsstudier m.fl. er der opstået en tydelig politisk agenda, hvor kurser, der promoverer den social-konservative regerings værdier, bliver forfordelt i form af ekstra midler. En studiekammerat har til eksempel fortalt, hvordan hun på sit tidligere universitet deltog i et kursus indenfor Gender Studies, der ukritisk underviste i den traditionelle kernefamilie og kønsroller.

Ungarske kolleger har også berettet overfor mig, hvordan der i stigende grad er kommet "stikker-ordninger", hvor studerende bliver udpeget af professorer, der åbent støtter regeringen, eller af andre medstuderende i tilfælde af, at de udfordrer værdier, der går imod regeringens.
 
Udenlandske liberale agenter
Den sidste betingelse i lovforslaget, rammer specifikt CEU i og med, at det er et universitet i tæt kontakt med både amerikanske og europæiske institutioner. Der er tale om en ændring af visumkrav, der gør det betydeligt sværere for udenlandske forskere og professorer at få arbejdstilladelse i Ungarn. Dette er i regeringsvenlige medier blevet udlagt som et nødvendigt tiltag for at modvirke "udenlandske liberale agenter”, der forsøger at destabilisere og undergrave det ungarske samfund.

Indgrebet vil gøre det dybt problematisk for universiteter i Ungarn at ansætte nye forskere, at beholde administrative medarbejdere, og at sikre midlertidige arbejdstilladelser til anerkendte forskere, der skal undervise over en kortere periode. I forlængelse af dette forslag er det også blevet fremlagt, at det vil blive forbudt for universitetet at uddele udenlandske (amerikanske) og ungarske diplomer under samme navn. I Central European University’s tilfælde uddeles institutionens amerikanske diplomer i det engelske navn, imens europæiske diplomer uddeles under dets ungarske navn Közép-európai Egyetem, der er en direkte oversættelse af det engelske navn.
 
NGO’er bliver til Foreign Sponsored Actors
I ly af hele affæren omkring Central European University er der desuden ved at blive gennemført en anden lovændring vedrørende NGO’ers virke i Ungarn. Ifølge denne lov skal alle organisationer, der årligt modtager 24.800 dollars eller mere i støtte fra udenlandske donorer, tilkendegive sig selv som ”Foreign Sponsored Actors” på alt trykt materiale. Ligesom med Lex CEU er lovforslaget udlagt som en nødvendighed, hvor der fra regeringens side argumenteres til fordel for ”fair spilleregler” og ”øget gennemsigtighed” i samfundet. Problemet i, at NGO’er bliver pålagt dette mærkat, er, at de i mange tilfælde ikke har andre valg end at søge støtte udefra, fx fra Norge, Schweiz og endda George Soros’ Open Society Foundation, som alle aktivt sponsorerer initiativer i det ungarske samfund.

EU-støtten, som Fidesz-regeringen fordeler til initiativer rundt omkring i det ungarske samfund, er samtidig blevet politiseret. Disse midler bliver i mange tilfælde tildelt projekter, der fremmer regerings værdipolitiske dagsorden og frataget organisationer, der stiller sig kritisk overfor regeringens linje.
 
Både i forhold til Lex CEU og den kommende lov vedrørende NGO’er, behøver man ikke lede længe efter lignende eksempler, hvor denne udvikling har fundet sted. Tidligere på året, og som et varsel for Central European University, blev European University i Skt. Petersborg pludseligt lukket af myndighederne uden en officiel begrundelse. Der tegner sig et mønster. Det er næppe heller et tilfælde, at Putin besøgte Budapest i starten af februar, blot en måned inden der begyndte at florere rygter om en snarlig indgriben overfor universitetet og NGO’er.    
 
Oppositionen og demonstranterne
Der er 1400 studerende på Central European University, så de udgør blot en brøkdel af de op til 80.000 personer, der har protesteret i Budapests gader. Hele episoden omkring universitetet har virket som et samlingspunkt for en ellers splittet opposition til Orbán indenfor Ungarn. Venstrefløjen har i årtier været splittet på grund af korruption, den samme tendens der i sin tid bragte Fidesz til magten med kravet om et opgør imod dette. Det højreradikale parti Jobbik har i den seneste tid bevæget sig imod midten i, hvad der må antages for at være et forsøg på at opsamle utilfredse vælgere fra midten, der i det ungarske tilfælde ligger et stykke til højre på skalaen. Ønsket om at skabe et alternativ til Fidesz-regeringen op til valget præger denne bevægelse, hvorfor Jobbik også aktivt har modsat sig lovindgreb imod Central European University, selvom det også i deres optik bliver set som en politisk modstander. Min egen iagttagelse er imidlertid, at hvis Central European University bliver lukket ned, vil Jobbik som det største oppositionsparti være de næste, der står for skud i regeringens trussels-fortælling. Tegn på dette har allerede vist sig i forbindelse med partiets støtte til universitetet, hvor det fra regeringens side bliver angrebet for ikke at være patriotisk og for at modarbejde ungarske interesser[2].
 
Det slående ved demonstrationerne er, at de i høj grad består af unge under 35 år, der med EU-flag i hånden ønsker at gøre op med korruption og en demokratisk valgt, men autoritær leder. Der er en generel politisk pessimisme at spore, men sagen vedrørende Central European University har været en katalysator for al den frustration, der har været oparbejdet. Til trods for dette har demonstrationerne heldigvis fra både politiets og demonstranters side forløbet fredeligt. Der er dog en stigende bekymring fra støtter af universitetet for at blive chikaneret eller endda overfaldet. Ligeledes har der været eksempler på, at politiet pludseligt er dukket op på privatadressen til studerende for at kræve at se legitimation og opholdstilladelse.

En af sagerne, der har fyldt medierne, var april måneds arrestation af to venstrefløjsaktivister Márton Gulyás og Gergö Varga, der blev idømt en bøde og henholdsvis 300 og 200 timers samfundstjeneste for under en demonstration at forsøge at kaste en flaske orange akvarelmaling imod præsidentpaladset. Men retssagen blev opfattet som en farce af oppositionen, og den ungarske borgerretsorganisation (TASZ) har anket dommen.
 
Lad os stoppe Bruxelles!
Situationen i Ungarn i forhold til Central European University og den nye NGO-lov er ikke bare et problem for Ungarn, men for den Europæiske Union generelt. Udfordringen, som Orbán og andre enfants-terribles udgør i det europæiske samarbejde og de fælles kerneværdier, bliver ikke mindre med tiden og kan have store konsekvenser for fremtidens Europa.
Europa Kommissionen har givet den ungarske regering en tidsfrist til slutningen af maj måned for at rette ind.

En EU rapport har vist, at op imod 57% af den ungarske regerings investeringer i Ungarn er finansieret med EU midler[3]. Alligevel har den ungarske regering kørt bannerkampagner og tv-reklamer overalt i landet med titlen ”Lad os stoppe Bruxelles! ”, hvor de opfordrer til opgør imod det, der italesættes som et eskalerende og fjendtligt EU-bureaukrati. Billeder af flygtningekrisens kaos vises sammen med billeder af kornmarker, kirker og det nationale parlament, der som det eneste kan sikre ungarske værdier. Orbán har længe sluppet afsted med dette dobbeltspil, som dog nu ser ud til at have indhentet ham i forbindelse med Lex CEU og NGO- loven og den utilfredshed, som disse tiltag har skabt[4].
 
Verdenskendte akademikere, Nobel-prismodtagere og universiteter over hele verden har tilkendegivet deres opposition imod Lex CEU. Lederne af fem af de syv store grupperinger indenfor Europa Parlamentet, de euro-skeptiske partier undtaget, har offentligt fordømt Orbáns adfærd. Den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier, og den tyske forbundskansler Angela Merkel har tilkendegivet deres bekymring over, hvad der foregår i Ungarn. Selv medlemmer i European People’s Party, den gruppering i Europa parlamentet, som partiet Fidesz tilhører, taler offentligt om at smide partiet ud og sanktionere Ungarn[5].
 
Orbán virkede umiddelbart imødekommende overfor at indgå kompromis med de involverede parter, da han stod skoleret i Europa parlamentet i slutningen af april. Han har dog i ungarske medier fastholdt sin ret til at indføre disse lovindgreb og kritiseret EU for at lede en smædekampagne imod ham. Der er endnu ikke arrangeret et møde mellem Central European University og hans regering for at drøfte et muligt kompromis. Lex CEU træder i kraft fra 1. oktober, og fra universitetets side frygter man, at regeringen blot prøver at trække sagen i langdrag, for på den måde at tvinge det til at lukke ned.
 
Et opråb til danske medier og politikere
EU-projektet bliver udfordret både internt og i dets grænseland, hvor alternative fakta bruges i kampen imod en opfundet elite. Ungarn er et levende eksempel på, hvordan en demokratisk valgt leder i stigende grad tager autoritære midler i brug for at bevare magten. Lignende tendenser har kunnet registreres i Polen og Serbien.

Som nationalisme-studerende på Central European University, der beskæftiger sig indgående med moderne og historisk nationalisme, finder jeg udviklingen i Ungarn både fascinerende og dybt bekymrende. Retorikken, der benyttes af den ungarske regering, drager triste paralleller til tidligere forløb i europæisk historie. Forløb, hvor politisk ideologi bliver brugt til at opbygge en fortælling om ”dem” og ”os”, mistænkeliggøre og udpege fjender af samfundet, og til at vælge en stærk leder, der kan forsvare nationen imod opfattede trusler. Kun ved at stille et meget skarpt fokus (medierne) og stille direkte spørgsmål (politikerne) til, hvad der sker i Ungarn, kan vi gøre os forhåbninger om at sætte en kæp i hjulet for yderligere eskalering af disse udemokratiske tiltag og samtidig vise vores støtte til de grupperinger i samfundet, der foreløbigt stille forsøger at gøre oprør imod et stigende autoritært styre.
Det er vigtigt, at danske medier og politikere ikke forholder sig passivt til udviklingen i Ungarn, men aktivt fordømmer de overgreb, der finder sted i strid med fundamentale europæiske rettigheder.
 
Johan har her i foråret fulgt et kursusforløb i Europa akademiet, der er oprettet af Tænketanken EUROPA.
 
 
[1] “Orban Says He Seeks to End Liberal Democracy in Hungary,” Bloomberg.com, July 28, 2014, https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-28/orban-says-he-seeks-t....

[2] Observer says: on April 13 and 2017 at 9:16 Am, “Jobbik Teams up with Centre-Left Opposition against Orbán Regime’s CEU Bill,” Hungarian Free Press, April 12, 2017, http://hungarianfreepress.com/2017/04/12/jobbik-teams-up-with-centre-lef....

[3] “‘Stop Brussels’: European Commission Responds to Hungarian National Consultation,”, April 27, 2017, https://ec.europa.eu/commission/publications/stop-brussels-european-comm....

[4] “Brussels Punches Back at Viktor Orbán,” POLITICO, April 26, 2017, http://www.politico.eu/article/brussels-finally-stands-up-to-viktor-orban/.

[5] Maïa de La Baume, “MEPs Increasingly Back Kicking Viktor Orbán out of EPP,” POLITICO, April 27, 2017, http://www.politico.eu/article/viktor-orban-europe-meps-increasingly-bac....

Demonstration in Budapest. Photo courtesy of I stand for CEU,

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.