Notat

Store forskelle i danskernes EU-holdninger

Danske holdninger til EU

Resume ”EU” er ikke en entydig størrelse for danskerne: Medlemskab, forbehold og suverænitet er unikke forhold, som vi tager individuelt stilling til, og om man er ung eller gammel, kvinde eller mand, åben over for andre kulturer eller over for ekspertudsagn, har signifikant betydning for EU-holdningerne. Det viser en meningsmåling, som Tænketanken EUROPA har fået gennemført med en række baggrundsvariabler.

Danskerne er på en og samme tid er yderst tilfredse med EU-medlemskabet og skeptiske over for suverænitetsafgivelse. Det er et ganske stringent holdningssæt, der går på, at EU er et udmærket samarbejde, så længe det ikke går for langt ind over den danske måde at gøre tingene på. Det er sandsynligvis de danskere, som går ind for medlemskab uden at støtte suverænitetsafgørelse, der kan afgøre udfaldet af eventuelt fremtidige folkeafstemninger om EU-forbeholdene, for danskerne oplever i høj grad forbeholdene som værn om suveræniteten.

Målingen tyder på, at forbeholdene har en særlig status blandt danskerne. Det er nemlig langt vanskeligere at tegne en bestemt profil af en borger på baggrund af holdninger til forbeholdene end på baggrund af holdninger til medlemskab og suverænitet. Modstanden mod at afskaffe dem går kort sagt på tværs af traditionelle skel.

Undersøgelsen viser også, at danskerne oplever indvandring og islamisk terrorisme som langt større suverænitetstrusler end EU. Men EU opfattes ikke nødvendigvis som en hjælpende hånd ift. at håndtere indvandring. Et flertal tror dog på europæiske løsninger, frem for nationale løsninger, når det handler om indvandring og terrorisme.

Hovedkonklusioner
 • En ny måling af danskernes holdninger til EU tegner et aktuelt og detaljeret billede af hvem, der mener hvad – om EU-medlemskab, EU-forbehold og suverænitet i dagens Danmark.
 • Målingen bekræfter på aggregeret niveau det velkendte billede af en høj og stabil opbakning til EU-medlemskabet kombineret med høj og stabil skepsis over for at afgive suverænitet og ift. at afskaffe de danske EU-forbehold.
 • Kvinder og mænd bakker i lige høj grad op om EU-medlemskabet, men kvinder er væsentlig mere i tvivl, når det kommer til forbeholdene. Denne tvivl sætter sig alene igennem ift., at der er færre kvinder, der vil afskaffe forbeholdene – ikke færre, der vil beholde dem.
 • Unge er også langt mere i tvivl om EU end andre aldersgrupper. Blandt de unge, der har en holdning, er der en klar overvægt af EU-tilhængere, en repræsentativ fordeling ift. EU-forbeholdene, og en lavere modvilje mod suverænitetsafgivelse.
 • Højtuddannede bakker i større grad op om EU. Det er konsekvent den mest betydningsfulde forklaringsfaktor. Indkomst ser derimod ikke ud til at have betydning ift. holdning til EU.
 • Vælgerne hos Venstre, SF, Radikale, Liberal Alliance og Alternativet de største fortalere for dansk EU-medlemskab. Dansk Folkeparti er det eneste parti i Folketinget, hvor et flertal af vælgerne ønsker at forlade EU.
 • Dem, der er utilfredse med egen levestandard, er mere tilbøjelige til at være stærke modstandere af EU og suverænitetsafgivelse end dem, der er tilfredse. Og dem, der giver udtryk for ikke at kunne lide at omgås en bred vifte af andre kulturer, har mere kritiske holdninger til EU end andre.
 • Det tyder på en sammenhæng mellem euroskepsis og globaliseringsforestillinger, hvor EU bliver set som at bidrage til at skabe udfordringer for Danmark.
 • Derudover er der en interessant sammenhæng mellem holdninger til ekspertudsagn og EU-holdninger: Dem, der slet ikke lytter til ekspertudsagn, adskiller sig markant fra resten af respondenterne i at være kritiske over for EU-medlemskabet.
 • En multivariat analyse viser, at EU-forbeholdene er det anliggende, som i højeste grad forener danskere på tværs af samfundsgrupper. Det er langt vanskeligere at profilere en borger på baggrund af holdninger til forbeholdene end på baggrund af holdninger til medlemskab og suverænitet.
 • Samlet set viser undersøgelsen, at danske EU-holdninger langt fra er sort-hvide. Mange danskere tager individuelt stilling til hhv. medlemskab, forbehold og suverænitet.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.