Debat

Stem!

Resume EU er med til at skabe større tryghed og sikkerhed i en verden, hvor Trump, Putin og andre aktivt forsøger at underminere den internationale retsorden.

Denne kommentar blev bragt i Jyllands-Posten 9. januar 2019.

Det kommende valg til Europa-Parlamentet bliver en vigtig strømpil for, hvor Europa vil bevæge sig hen i fremtiden.

Parlamentet har fået medindflydelse på det meste af EU’s lovgivning og kan gøre en forskel i mange af de sager, der optager danske vælgere. Det er bl.a. med til at afgøre fremtidens klimapolitik:

Skal Europa tage lederskabet med mere ambitiøse mål for CO2 reduktioner, krav til energieffektivisering, vedvarende energi og elektrificering af transport? Skal landbrugspolitikken gøres grønnere med en drastisk reduktion af CO2-emissionerne herfra? Kan EU sætte turbo på omstillingen til en fossilfri økonomi i den nye energiunion, så medlemslandene bliver uafhængige af import af fossile brændstoffer fra autoritære regimer fra Mellemøsten til Rusland, der ikke deler vore værdier og er med til at destabilisere det nære udland?

Klima højt på danskernes liste

Spørger man danskerne, er klimapolitikken rykket højt op på listen over sager, EU bør prioritere.

I den nyeste Eurobarometer-måling, der blev offentliggjort før jul, er vælgerne blevet spurgt om, hvilke to sager bør prioriteres højest blandt en række valgmuligheder. Migrationspolitikken er topscorer med 48 pct., men klimaet er rykket ind som nummer to med 31 pct., foran kampen mod terrorisme. Procentsatserne er lavere, da man kun må pege på to politikområder.

60 pct. af danskerne (69 pct. i EU28) er tilhængere af en fælles europæisk migrationspolitik – selv om Danmark stadig har et retsforbehold. Men et solidt flertal af danskerne anerkender, at EU kan spille en nøglerolle.

9 af 10 danskere siger, at EU bør gøre mere for at bekæmpe irregulær migration fra tredjelande – i EU28 er tallet 86 pct. Et solidt flertal på 64 pct. af europæerne (72 pct. af danskerne) ser positivt på migration fra andre EU-lande, og flertallet af borgere støtter fri bevægelighed for arbejdstagere. Men 53 pct. af europæerne ser derimod negativt på indvandring fra tredjelande.

Stærkere ydre grænser

Europa-Parlamentet har medindflydelse på EU’s fremtidige asyl- og udlændingepolitik, og der sker rigtig meget her.

Siden den dramatiske flygtningekrise i 2015 har EU med fælles indsats nedbragt antallet af flygtninge og irregulære migranter over Middelhavet med over 90 pct. Aftalen med Tyrkiet, hjælp til Libyens kystvagt, stærkere patruljering i Middelhavet og over et dusin af hjemsendelsesaftaler med lande i Afrika og Asien er initiativer, som kommissionen – med støtte fra Europa-Parlamentet – har båret igennem.

Denne politik bør styrkes yderligere med markant oprustning af det ydre europæiske grænseværn. Kommissionen har foreslået – med støtte fra Europa-Parlamentet – at EU’s ydre grænse- og kystværn øges fra 1.700 til 10.000 mand, så den ydre europæiske grænsekontrol strammes yderligere. Effektiv kontrol ved de ydre europæiske grænser og et stærkt politisamarbejde i Europol er klart at foretrække frem for, at medlemslandene vender ryggen til resten af EU og laver national grænsekontrol i det indre marked.

Nationalisme giver mindre velstand og sikkerhed

En bølge af nationalisme og fremmedfrygt er i de senere år skyllet ind over det politiske landskab – ikke mindst efter den globale finanskrise i 2018. Trumps fhv. rådgiver Steve Bannon forsøger at samle en front af EU-modstandere og nationalpatrioter som Salvini, Orbán og Le Pen op til EU-Parlamentsvalget, men deres svar er utidssvarende.

Ny nationalisme, protektionisme og en tilbagevenden til fortiden fører til mindre velstand og mindre sikkerhed.

Kig også på Storbritannien, der desværre har stemt for at forlade fællesskabet, og 29/3 i år kan det blive en realitet. Men Brexit har splittet Storbritannien, det har skabt politisk kaos, og økonomisk bliver det en meget kostbar affære. Brexit er et farligt eksperiment, som Danmark ikke har interesse i at gentage.

Vi vinder på samarbejde

EU har været til gavn for os. Hvert år henter Danmark en nettogevinst i det indre marked på ca. 100 mia. kr. Vi har aldrig haft så meget velstand som i dag – ikke mindst takket være det indre marked og EU’s globale handelsaftaler.

EU er med til at skabe større tryghed og sikkerhed i en verden, hvor Trump, Putin og andre aktivt forsøger at underminere den internationale retsorden.

Danskerne ønsker ikke at vende ryggen til Europa, men være med til at præge det. Efter Brexit-folkeafstemningen er danskerne rykket sammen om EU. Opbakningen til EU er steget til rekordhøjder. Hele 80 pct. af danskerne siger, at fremtiden er bedre inden for EU end udenfor.

Ved EU-Parlamentsvalget den 26. maj bør danskerne også vise, at de mener det alvorligt.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.