Tema

Schengen og grænser

Ny grænsekontrol vil være enden på Schengen

Resume Flygtningesituationen har sat fornyet gang i debatten om national grænsekontrol, og EU's samarbejde om åbne grænser, Schengen, vakler. Omkostningerne ved permanent grænsekontrol vil dog være store. Derfor forsøger EU at få nye regler igennem, men medlemslandene er modvillige.

Schengen er EU-landenes samarbejde om indre og ydre grænser. Det handler om, at EU-borgere skal kunne bevæge sig frit mellem EU's medlemslande, mens kontrollen fastholdes ved EU's ydre grænser. Schengen er derfor en forudsætning for den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser, som er en af grundstenene i det europæiske samarbejde.

Grænsesamarbejdet er dog udfordret af flygtningesituatione. der har har skabt et ekstraordinært pres på de ydre grænser. Det har fået debatten om grænsekontrol til at blusse op, og flere lande har indført midlertidig grænsekontrol ved de interne grænser. Grænsekontrol har dog store økonomiske omkostninger og vil være et stort tilbageskridt for hele EU.

Danmark er på grund af retsforbeholdet i en særlig situation, hvor vi kan vælge at stå uden for de nye Dublin-regler og dermed kvotefordelingen. Det kan dog på den anden side gøre det sværere at sende asylansøgere retur til det EU-land, de først er ankommet til, hvilket nu er en mulighed.

Vi følger udviklingen med Schengen, grænser og Dublin og analyserer konsekvenserne for Danmark. Vil du være sikker på at modtage nye notater og analyser, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg os på Facebook og Twitter.

Notater og analyser om Schengen, grænser og Dublin:

Schengen giver Danmark mere sikkerhed – Permanent grænsekontrol kan afskære danske myndigheder fra det vigtigte Schengen-samarbejde. Det er en farlig vej at gå. (Debat, 8.6.2018)

Danske søgninger i Schengen-databasen SIS tredoblet på to år – Alene i 2017 søgte danske myndigheder over 20 millioner gange i Schengen-databasen SIS II. (Notat, 3.6.2018)

Migrationsreform kan blive alt eller intet for Danmark – Danmark kan meget vel ende i en alt-eller-intet-situation, hvor vi er nødt til at acceptere lovgivning, vi ikke har haft indflydelse på. (Notat, 29.5.2018)

Kan ny skat sikre EU's ydre grænse? – Indfør en fælles EU-forsikringsordning og brug pengene på at sikre EU's ydre grænser. (Debat, 10.1.2018)

Frontex hjælper Danmark med hjemsendelser – Siden 2010 har EU’s grænseagentur, Frontex, spillet en vigtig rolle for hjemsendelser fra Schengenlandene, herunder Danmark. (Notat, 31.10.2017)

Kommissionen løsner sit greb om grænsekontrollen – Det mest bemærkelsesværdige i det nye forslag er, at Kommissionen ikke længere skal godkende yderligere forlængelser af grænsekontrol. (Notat, 12.10.2017)

Mere fleksible Schengen-regler på vej – Kommissionen vil ændre Schengen-reglerne, så det bliver muligt for Danmark og andre medlemslande at begrunde national grænsekontrol i en længere periode end i dag. (Notat, 26.9.2017)

Lidt perspektiv på grænsekontrollen, tak – Den seneste opgørelse tyder ikke på, at grænsekontrol er en fornuftig måde at bruge politiets ressourcer på. (Debat, 30.8.2017)

EU udskyder slagsmål om grænsekontrol – At Kommissionen kun forlænger med halvdelen af de mulige seks måneder tyder på, at den vurderer, at Schengen snart kan vende tilbage til normaltilstanden uden indre grænsekontrol. (Notat, 26.1.2017)

EU strammer kontrollen med de ydre grænser – igen – Fra 2020 vil op imod 30 millioner personer, som rejser til Europa fra tredjelande, blive registreret i ETIAS-systemet, der vil blive end europæisk pendant til det amerikanske ESTA-system. (Notat, 16.11.2016)

Schengen-exit vil skade politiets arbejdeSchengen-samarbejdet er meget vigtigt i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet, og ønsket om et dansk Schengen-exit virker derfor alt andet end gennemtænkt. (Notat, 31.10.2016)

Tyrkiet-aftale er et vigtigt fremskridt, men – Tænketanken EUROPA opsummerer i disse 10 punkter de vigtigste elementer og problemer i aftalen. (Update, 19.3.2016)

Vil topmøde om flygtninge blive et vendepunkt? – Kommissionens tiltag har potentialet til at få Schengen tilbage på sporet inden årets udgang, men selv med et succesfuldt topmøde vil udfordringerne være massive. (Notat, 15.3.2016)

Grænsekontrol kan udløse milliardregning – En række studier viser, at økonomiske omkostninger, hvis grænsekontrollen bliver en permanent realitet i hele Europa, vil være enorme. (Analyse, Berlingske, 23.2.2016)

Skæbnetime for EU – EU-landene har måske kun få uger til at redde Schengen-samarbejdet og den frie bevægelighed i det indre marked. (Debat, JP, 3.2.2016)

Parallelaftale har lange udsigter – Kommissionen fokus på bl.a. en reform af Schengen og Dublin-reglerne, gør det endnu mere usikkert, om Danmark kan få en parallelaftale. (Analyse, Politik, 11.1.2016)

Nyt nationalt kompromis er den sikre vej til fuldt medlemskab af Europol – Parallelstrategien vil også blive alvorligt udfordret af de kommende 2016-reformer af Schengen-grænsesamarbejdet. (Notat, 30.12.2015)

Et ja sikrer os retten til selv at bestemme – Overgangen til tilvalgsordningen vil give os fuld medbestemmelse på Schengen-reglerne. Så her får vi faktisk klart mere reel suverænitet. (Analyse, Altinget, 26.11.2015)

Danskere foretrækker fælles løsninger om asyl og grænser – Men mere end dobbelt så mange danskere foretrækker stærkere kontrol ved de ydre EU-grænser frem for permanent kontrol ved de danske grænser. (Notat, 22.10.2015)

Danmark presses af nyt forslag om fordeling af asylansøgere – En mere fair fordeling af asylansøgere ser ud til at blive en del af næste års revision af Dublin-aftalerne, og det vil sætte Danmark under politisk pres. (Notat, 13.5.2015)

Grænsebomme er mest populære i Jylland – Skal Danmark genindføre grænsebomme og den permanente kontrol ved grænserne? Svaret afhænger af, hvor I landet, man spørger. (Notat, 18.4.2015)

Schengen berører også dansk udlændingepolitik – Mens et flertal på Christiansborg har lovet at sende retsforbeholdet til en folkeafstemning, lover de samtidig at holde udlændingepolitikken udenfor. Det kan næppe lade sig gøre. (Notat, 3.2.2015)

Danskerne klar til mere EU i udlændingepolitikken – Et flertal af danskerne er klar til at deltage i store dele af EU´s politiske samarbejde om asyl og indvandring. (Notat, 24.6.2015)

En troværdig nej-alliance? – Det vil være ironisk, hvis Kristian Thulesen Dahl kræver et opgør med Schengen, mens Morten Messerschmidt taler om en begrænset tilvalgsordning, hvor Danmark EU-retligt forpligtes til at følge Schengenreglerne. (Analyse, Politiken, 15.9.2015)

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.