Notat

Rekordhøj tillid til EU blandt danskerne

Danskerne har høj tillid til EU

Resume Danskernes tillid til EU har aldrig været stærkere. Det viser en sammenligning, som Tænketanken EUROPA har lavet på baggrund af en netop offentliggjort måling fra Eurobarometer. I Danmark svarer 68 pct., at de har tillid til EU. Det er det højeste niveau nogensinde målt og det næsthøjeste niveau blandt samtlige EU-lande. Danskernes tillid til EU har især taget et kæmpehop op efter lavpunktet lige inden den britiske afstemning om Brexit i juni 2016.
 
Det er især Europa-Parlamentet, som vækker danskernes tillid. Faktisk angiver flere danskere at have tillid til Europa-Parlamentet end til vores nationale parlament, Folketinget. Det er især bemærkelsesværdigt, at tilliden til Europa-Parlamentet er steget hele 10 procentpoint under den periode, hvor der har været afholdt EP-valg. Det tyder på, at den store opmærksomhed på valget, kandidaternes valgkamp m.m. har været med til at styrke danskernes tillid til Europa-Parlamentet væsentligt.
 
Sammenlignet med andre EU-lande har danskerne generelt meget høj tillid til en række samfundsmæssige institutioner. Men også på europæisk plan er tilliden til EU styrket efter Brexit-afstemningen. I 26 ud af 28 EU-lande vækker enten Europa-Parlamentet eller EU som sådan større tillid hos befolkningen end landets eget parlament eller regering. Tilliden til de europæiske institutioner synes altså generelt at være højere end til de nationale.

Hovedkonklusioner
  • 68 pct. af danskerne er tilbøjelige til at have tillid til EU. Det er det højeste niveau, siden Eurobarometer i 2003 indførte spørgsmålet.
  • Danskernes tillid til EU nåede et lavpunkt lige inden den britiske afstemning om Brexit, men er siden vokset med 26 procentpoint. Kun i Litauen er tilliden til EU i dag højere end i Danmark.
  • For hele EU28 er tilliden til EU steget fra 33 til 46 pct. i perioden fra lige inden Brexit-afstemning og frem til nu.
  • Tilliden til de fælleseuropæiske institutioner – Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen – er på tværs af EU28 højere end til de nationale parlamenter og regeringer. F.eks. svarer 51 pct., at de har tillid til Europa-Parlamentet, mens det kun gælder for 34 pct. mht. til nationale parlamenter.
  • Europa-Parlamentet scorer den højeste tillid i 21 medlemslande. Det gælder lande som Frankrig, Polen, Ungarn, Italien, Tjekkiet, Storbritannien – og Danmark.
  • Danskernes tillid til Europa-Parlamentet steg med 10 procentpoint til 72 pct. mellem målingen inden EP-valget i maj 2019 og målingen efter. Det tyder på, at EP-valget i høj grad var med til at styrke tilliden til Europa-Parlamentet.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.