Notat

Rekordhøj opbakning til dansk EU-medlemskab

Danskerne bakker op om EU-medlemskab

Resume Ifølge en ny måling fra Parlamentets Eurobarometer mener en rekordhøj andel på 76 pct. af danskerne, at EU er en ”god ting”. Det er den højeste andel, der er målt i Danmark, siden Eurobarometer i 1974 begyndte at stille spørgsmålet. Kun syv pct. angiver i den seneste måling, at EU er en ”dårlig ting”.

Der er også rekordmange danskere – 84 pct. – der oplever EU-medlemskabet som en fordel for Danmark – et spørgsmål, Eurobarometer har stillet siden 1983. 80 pct. af danskerne giver udtryk for, at deres stemme tæller i EU – det er det samme niveau som i efterårets måling og det højeste opbakningsniveau, der nogensinde er målt i Danmark ift. dette spørgsmål. Tallene slår utvetydigt fast, at opbakningen til det danske medlemskab af EU er høj og stabil.

Dansk euroskepsis har gennem årtier været suverænitetsbaseret, og der er intet i målingen, der peger på, at denne skepsis skulle være blevet mindre udtalt. Tværtimod viser tallene, at danskerne stadig er blandt de befolkninger i EU-28, der bakker mindst op om at give mere magt til Europa-Parlamentet, der er en såkaldt overstatslig institution.

Hovedkonklusioner
  • Danskernes opbakning til medlemskabet af EU har aldrig været højere. 76 pct. mener, medlemskabet er en ”god ting”, mens blot 7 pct. ser det som en ”dårlig ting”. Det viser Europa-Parlamentets nye Eurobarometer-meningsmåling, der netop er offentliggjort.
  • Det er den mest EU-positive måling, der er lavet siden Danmark kom med i EU-samarbejdet.
  • Rekordmange danskere oplever også EU som en fordel for Danmark. 84 pct. ser EU som en ”fordel”, mod 8 pct. der ikke gør.
  • Målingen slår fast, at danskernes opbakning til EU-medlemskabet er stabil og høj. Danskernes opbakning er høj både i absolutte tal og sammenlignet med gennemsnittet i EU-28.
  • Generelt er opbakningen til EU stigende i medlemslandene. Dermed bekræfter målingen den trend, der startede i 2016 umiddelbart efter den britiske folkeafstemning om at træde ud af EU.
  • Målingen bringer dog ingen ny viden om den del af EU-holdningerne, der handler om suverænitet. I Danmark har suverænitetsbaseret skepsis traditionelt været stærk, og udslagsgivende for de danske folkeafstemninger.
  • Indirekte antyder målingen, at dansk suverænitetsbaseret skepsis fortsat er høj. Til spørgsmålet om, hvorvidt det overnationale Europa-Parlaments rolle fremover bør styrkes, svarer danskerne nemlig langt mere skeptisk end gennemsnittet i EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.