Kommentar

Orbán skal straffes på pengepungen

Resume De fundamentale værdier i Den Europæiske Union udfordres og undergraves i Ungarn. Det har stået på for længe, og det er på høje tid, at EU og medlemslandene tager sagen i den anden hånd.

Denne kommentar blev bragt i forkortet udgave 6. marts på Altinget.dk

Skal EU smække kassen i for Ungarn? Dette brændende spørgsmål trænger sig på, når man ser den lange stribe af brud på EU´s grundlæggende værdier, som Ungarn under Viktor Orbáns regering har lavet i de seneste år.

Ja. Det er på høje tid. Men hvordan?

Den ungarske regering har fyret og udskiftet dommere ved domstolene, de har modarbejdet kritiske medier, de har lavet særlove mod kritiske ngo-bevægelser, de har lukket ombudsmandsinstitutionen, og de har fået drevet Central European Universitys USA akkrediterede uddannelser ud af landet.

Undervejs er den ungarsk-amerikanske finansmand og filantrop, George Soros, blevet svinet til af den ungarske regering i store billboard kampagner og i breve til alle hjem. Med løgne har man søgt at fyre op under antisemitismen.

Sidste år vedtog Ungarns parlament ovenikøbet en "anti-Soros" særlov. Og i den seneste tid er Soros hængt ud på store plakater i en statsfinansieret billboard kampagne, hvor Orbáns propagandister anklager Europa-Kommissionen og Jean-Claude Juncker for at fremme masseindvandring og true Ungarns sikkerhed.

Landets borgere har fået breve fra Viktor Orbán med budskabet. Det er det rene vanvid – ikke mindst i betragtning af, hvor meget indvandringen over Middelhavet er reduceret siden krisen i 2015, bl.a. på grund af ihærdig indsats fra Kommissionen og de øvrige EU-institutioner. Og Juncker har endda foreslået at øge EU's ydre grænseværn fra 1.700 til 10.000 mand, hvilket er et forslag, som Orbáns regering i øvrigt støtter.

Fordomme, løgne og fakta

Kommissionen har nu forsøgt at gendrive Orbán regeringens falske påstande med et faktatjek, der er skrevet både på engelsk og ungarsk. Bestemt et hæderligt initiativ. Men det er tvivlsomt, om det nytter.

Borgere, der til dagligt bombarderes med falsk propaganda om truende ydre fjender, kan være svære at overbevise om det modsatte. Folk med fordomme, der møder fakta, som udfordrer deres hidtidige verdenssyn, har ofte tendens til at blive endnu mere rodfæstet i de oprindelige forestillinger. Elementær adfærdspsykologi.

Jeg har overhovedet intet problem med, at nogle politikere har lyst til at kritisere Kommissionen eller politiske modstandere. Det er et demokratisk grundvilkår, at der skal være en åben og fri debat. Og hvor der er uenigheder, skal de også frem i lyset. Men det er ikke det sagen handler om. Det er meget mere grundlæggende.

De fundamentale værdier i Den Europæiske Union udfordres og undergraves i Ungarn. Orbán orkestrerer det med løgnehistorier og statsfinansierede kampagner, hvor det efterhånden er svært at vide, om pengene kommer fra ungarske skatteydere, eller om det dybest set er os i Danmark og andre EU-lande, der indirekte er med til at betale gildet.

Formelt kommer pengene fra de ungarske skatteydere, men der havde næppe været råd til det, hvis ikke EU-partnerne i årevis havde støttet Ungarn med milliarder af euro.

Hvert år spenderer EU via budgettet over 4 mia. euro i Ungarn. Hele 55 pct. af alle offentlige infrastrukturprojekter i Ungarn er betalt af EU, og Den Europæiske Investeringsbank har siden begyndelsen af 1990'erne lånt ungarerne over 130 mia. kroner til over 170 projekter.

Hvor længe endnu kan vi fortsætte med at sende EU-penge til Ungarn, når landets regering undergraver retsstate og fundamentale demokratiske værdier?

Et delvist ufrit land

Ungarn er ved at udvikle en autoritær og illiberal statspraksis, der er i strid med de demokratiske værdier, som landet skrev under på, da man valgte at søge om optagelse i EU.

Situationen er nu så alvorlig, at Freedom House i sin seneste 2019 årsrapport over frihedsrettighederne i verden rangerer Ungarn som et delvist ufrit land. EU har aldrig før haft et land, der er rangeret så lavt.

Det er den langvarige, systematiske undergravning af frihedsrettighederne og demokratiet, der bekymrer. Striden bør ikke reduceres til en konflikt mellem Bruxelles og Budapest, mellem EU og nationalstatens suverænitet, sådan som Orbán fremmaner den. Konflikten handler dybest set om noget helt andet og langt mere fundamentalt. Det er borgernes frihedsrettigheder – det vil sige også de ungarske borgeres rettigheder – der i spil.

Man kan ikke udøve suverænitet uden frihed, og en europæisk stat kan ikke være med i EU, hvis ikke man garanterer den uafhængige retsstat, demokratiet og borgernes frihed. På samme måde forudsætter det indre marked, at der er tillid til de forskellige medlemslandes retssystemer, herunder at tvister kan afgøres ved uafhængige domstole.

EU bør ikke tolerere, at Ungarn knægter grundlæggende rettigheder. Den seneste statsfinansierede propagandakampagne med løgnehistorier og falske informationer er det seneste lavpunkt. Det er godt – og på høje tid – at en række af de konservative og kristendemokratiske partier i EPP-gruppen i Europaparlamentet nu åbent lægger afstand til Orbán og forlanger, at hans parti Fidesz sendes ud af EPP.

Ja, det kan have sin pris. Men sådan er det jo.

Det er muligt, at det er en korporlig udsmidning, som Orbán går efter. Han er i alt fald igang med at smede en illiberal alliance med Italiens Matteo Salvini og Kaczynskis PiS-parti, der sammen med flere andre EU-skeptiske partier i Europa vil bruge det kommende EP-valg til at storme hovedkvarteret. Så måske passer konflikten som fod i hose i hans koreografi.

Ungarerne støtter EU, så støt ungarerne

Ønsker Ungarn at forlade EU for at fuldbyrde Orbáns autoritære og illiberale kurs, kan vi ikke forhindre dem i at vælge et exit.

Sagen er dog nok, at det har de ikke råd til. Det vil være en økonomisk katastrofe for dem. Som det også har været for briterne.

Jeg tvivler stærkt på, at flertallet af ungarere ønsker at forlade EU. Trods Orbáns gentagne propagandakampagner siger 79 pct. af ungarerne stadig, at EU medlemskabet har været en fordel for landet. Kun 17 pct. af ungarerne angiver, at de ville stemme for en EU exit, hvis det kom til en folkeafstemning, mens 62 pct. svarer, at de ønsker at forblive medlem af EU.

Så det er på høje tid, at de også forstår, at deres egne magthavere har at respektere de fundamentale spilleregler, hvis de skal fortsætte i det gode selskab.

I yderste konsekvens kan man med artikel 7 i hånden fratage Ungarn stemmerettighederne i EU. Men indtil nu har det ikke haft den store effekt at true med dette, for proceduren kræver enstemmighed i Rådet, og Polen støtter Ungarn slavisk – og omvendt.

Straf Orbán på pengepungen

Tiden er løbet fra fløjlshandskernes politik. Nu må EU stå fast over for Orbán. Han må straffes på pengepungen.

I det næste syvårige rammebudget for 2021-27 bør fordømmelserne følges op med handling. Sidste år fremsatte Kommissionen et forslag, der fremover skal give Kommissionen udvidede beføjelser til at beskytte unionens budgetmidler mod korruption, svindel og magtmisbrug i medlemslandene, herunder når medlemslande undergraver retsstaten og de uafhængige domstole.

Efter indstilling fra Kommissionen skal et kvalificeret flertal i Rådet fremover kunne gribe ind ved at suspendere udbetaling af EU-penge eller ved at udstede en bøde. Medlemslandet vil så få en måned til at bringe forholdene i orden, så det fortsat kan gøre sig fortjent til at modtage støtte fra EU.

Det er et fornuftigt forslag, der giver rigtig god mening, og i januar bakkede et stort flertal i Europaparlamentet da også op bag Kommissionens forslag.

Det sender et vigtigt signal til ikke alene Ungarn, men også Polen og andre lande. Det bør være muligt at fastfryse EU-støtte til medlemslande, der undergraver de fælles demokratiske værdier og retsstaten.

Skatteyderne i alle EU-lande bør kunne føle sig sikre på, at deres penge ikke misbruges til formål, der undergraver fundamentale værdier, som vi ellers sætter stor pris på. Ungarn er allerede gået langt over stregen.

Selv om enkelte øst- og centraleuropæiske lande som Ungarn og Polen vil stemme imod forslaget i Rådet, kan der forhåbentlig samles et kvalificeret flertal i Rådet til at gøre forslaget til virkelighed. Orbán har så på sin side truet med at nedlægge veto mod EU´s syvårige rammebudget, MFF´en, hvis de nye skærpede retsstatsregler gennemføres.

Et enkelt medlemsland kan formelt set blokere vedtagelse af EU's syvårige rammebudget, og det kan føre til handlingslammelse. Men hvis det kommer dertil, at Orbán fører sin vetotrussel ud i livet, bør de øvrige EU-lande ikke tillade, at hele systemet lammes. Så bør man sidesteppe den udfordring.

En alternativ løsning kunne være at lave etårige EU-budgetaftaler, der kan vedtages med kvalificeret flertal. Og vil Ungarn stadig ikke respektere de fundamentale demokratiske spilleregler, kan man sætte tommelskruerne på Ungarn i det årlige budget.

I denne sag skal man ikke bøje hovedet for Orbán, men stå fast.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.