Nyhed

Ny europæisk måling: EU-samarbejdet bør styrkes efter corona

Resume EU skal ikke være irrelevant næste gang en krise rammer. Det synes at være budskabet i en ny stor måling blandt 11.000 borgere i Danmark samt otte andre EU-lande. "Frustrationen har slået igennem som et ønske om, at samarbejdet styrkes," siger vicedirektør.

EU levede ikke op til europæernes forventninger i den første fase af coronakrisen, og det bør føre til, at samarbejdet styrkes på en række områder. Sådan lyder en af hovedkonklusionerne på en ny stor måling i ni EU-lande, som European Council on Foreign Relations (ECFR) i dag offentliggør med Tænketanken EUROPA som dansk samarbejdsparter.

Samlet set svarer 46 pct. af de udspurgte, at EU ikke levede op til sit ansvar under krisen, mens blot 22 pct. svarer ja. Og 47 pct. siger, at de er enige i at EU har været ”irrelevant” under krisen, mens 19 pct. er uenige. Variationen er dog stor mellem de ni lande, hvor utilfredsheden med EU’s reaktion især slår igennem i lande som Italien, Spanien og Frankrig, mens holdningen i Danmark og Sverige er mindre negativ.

Interessant nok slår oplevelsen af EU’s indsats som utilstrækkelig dog ikke igennem som modstand mod EU som sådan. Målingen viser derimod, at et stort flertal på 63 pct. af europæerne oplever et behov for mere samarbejdet på EU-niveau. Dette gælder især i lande som Italien og Spanien, hvor tallet er oppe på hhv. 80 og 77 pct. I Danmark gælder det lidt over halvdelen, 53 pct.

”Målingen viser, at europæerne ikke oplevede EU’s tidlige kriserespons som tilstrækkelig. Kritikken ser dog ikke ud til at være ledsaget af en folkelig modreaktion over for EU, hvis undergang ellers blev spået mange gange i løbet af det corona-ramte forår. I stedet har frustrationen slået igennem som et ønske om, at samarbejdet styrkes, så det rustes til at håndtere kriser som denne bedre,” siger vicedirektør i Tænketanken EUROPA, Catharina Sørensen.

I både Frankrig, Italien, Spanien, Polen og Bulgarien har corona i høj grad svækket tiltroen til den nationale regering, mens tiltroen er styrket i Portugal, Sverige og i særdeleshed i Danmark.

”Danmark skiller sig markant ud fra alle andre lande, når det handler om, hvordan befolkningen vurderer den nationale regering. I Danmark siger 63 pct., at deres vurdering af regeringen er blevet mere positiv under krisen, mens det f.eks. kun gælder godt hver fjerde i Frankrig og Spanien. Her er befolkningens syn på den nationale regering kraftigt forværret under krisen. Der er altså langt fra et entydigt billede af succesrige nationalstater versus handlingslammelse i EU, når man ser på tværs af landene,” siger Catharina Sørensen.

En anden bemærkelsesværdig pointe er, at coronakrisen ikke ser ud til lægge en dæmper på europæernes vilje til indfri høje klimaambitioner. Det gælder især i Italien, Spanien og Polen, hvor over halvdelen angiver, at deres opbakning til at indfri klimaambitionerne er styrket under coronakrisen. Langt færre danskere, blot 22 pct., hvilket er det laveste blandt de ni lande, deler denne holdning. Dog svarer kun 15 pct. af danskerne, at de har gjort dem mindre støttende. Der er således stadigvæk en overvægt mod mere støtte til grøn omstilling i Danmark.

Endelig synes krisen at have gjort betydelig skade på europæernes syn på EU’s to største handelspartnere, USA og Kina. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor 71 pct. angiver, at krisen har forværret deres syn på USA, 62 pct. for Kina. Det er den største andel blandt de ni lande, hvor undersøgelsen er gennemført.

Læs mere om målingen hos ECFR samt i denne rapport, som indeholder landespecifikke bidrag fra alle ni lande

Læs vicedirektør Catharina Sørensens Berlingske-kronik om målingen

Læs Politikens dækning af målingen

Tænketanken EUROPA er ECFR’s strategiske partner i Danmark. Vicedirektør Catharina Sørensen har været ansvarlig for den danske del af målingen, som er støttet med midler fra Industriens Fond under GenstartNU-initiativet. Målingen er gennemført af Datapraxis og YouGov mellem 23. april og 9. maj blandt 1.000 repræsentativt udvalgte respondenter i ni lande svarende til 2/3 af EU’s befolkning – Bulgarien, Danmark, Frankrig, Italien, Polen, Portugal, Spanien, Sverige og Tyskland. 2.000 respondenter er spurgt i Tyskland og Frankrig, hvilket samlet bringer målingen op 11.000 respondenter.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.