Meningsmåling

Ny ECFR-måling af europæernes holdninger under coronakrisen

Resume En ny ECFR meningsmåling viser, at tilliden til EU er kollapset under Covid-19 pandemien - og at et flertal af borgerne i lande som Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien ser det europæiske projekt som "i stykker". Men på trods af de vaklende præstationer i løbet af det sidste år, er der alligevel stærk støtte i alle landene til fortsat medlemskab af EU – og mange, der er ivrige efter at se større samarbejde om at opbygge EU som en global aktør. 60% af danskerne mener, at medlemskab af EU er en “god ting”. Tilliden til USA er stadig lav - og europæere ser Tyrkiet som en større "rival" eller "modstander" end Kina eller Rusland. I Danmark er skepsis over for Rusland særlig udtalt, mens Danmark, som det eneste af de målte lande, ser Storbritannien som en nøgleallieret. I Danmark er tilliden til EU-producerede vacciner høj, mens lysten til at dele vacciner med andre lande er blandt de laveste i de adspurgte 12 lande.

De danske tal i ECFR-målingen er lavet i samarbejde med Tænketanken EUROPA.

EU's Covid-19 respons har undermineret tilliden til Bruxelles’ håndtering af større kriser, ifølge en ny meningsmåling offentliggjort i dag af tænketanken European Council on Foreign Relations (ECFR). I halvdelen af de adspurgte medlemslande gav et flertal af de adspurgte udtryk for, at de havde ringe tillid til EU, eller at deres tillid var blevet forværret efter begivenhederne i det forløbne år. Et flertal i Frankrig (62%), Tyskland (55%), Italien (57%), Spanien (52%) og Østrig (51%) er nu af den opfattelse, at det europæiske projekt er "gået i stykker". Det gælder dog i mindre grad i Danmark, hvor 63% er af den opfattelse, at EU “fungerer godt”.

Målingens resultater danner grundlaget for en ny ECFR-rapport med titlen 'Tillidskrise: sådan ser europæerne deres plads i verden', der kommer forud for vigtige drøftelser ved juni måneds topmøder i G7, NATO og USA og EU. Den påpeger, at europæere ønsker at se større handling i opbygningen af EU's globale rolle. Rapportens forfattere, Susi Dennison og Jana Puglierin, argumenterer for, at medmindre der straks sættes tiltag i værk for at forbedre opfattelsen af ineffektivitet i Bruxelles, især blandt EU’s oprindelige medlemmer, kan EU snart stå over for fornyede spørgsmål om dets formål og legitimitet.
 

ECFRs meningsmåling er gennemført af Alpha, Analitiqs, Dynata, og YouGov og Datapraxis i 12 EU-lande, og viser også borgernes desillusion over deres nationale politiske systemer. Som for eksempel i Frankrig, hvor borgerne skal til valgurnerne i 2022, og to tredjedele af de adspurgte (66%) nu er af den opfattelse, at deres nationale politiske system er "i stykker". Mens store flertal i lande som i Italien (80%), Spanien (80%), Bulgarien (63%), Portugal (55%), Polen (60%) og Ungarn (54%) deler denne opfattelse.

På trods af denne krise i offentlighedens tillid er den generelle opfattelse stadig, at der er behov for større EU-samarbejde. I alle adspurgte lande, på nær Frankrig og Tyskland, mente et flertal af de adspurgte, at coronakrisen har vist, at der er behov for større samarbejde mellem medlemslandene. Det mest udbredte svar, da respondenterne blev spurgt hvordan Europa skulle ændre sig efter COVID, var at der bør opbygges en fælles respons på globale kriser. ECFRs måling viste også en generel opbakning til fortsat EU-medlemskab, og i 11 af de 12 adspurgte medlemsstater mener de, at EU-medlemskab er en "god ting" for deres land. Undtagelsen var Frankrig, hvor det mest udbredte svar var, at medlemskab var "hverken en god eller en dårlig ting". I Danmark svarede 60% af de adspurgte, at EU-medlemskab er en “god ting” for landet.

 

ECFR fandt også, at når det kom til holdningen til andre globale aktører, så ser europæere nu verden som opdelt i strategiske partnere snarere end naturlige alliancer. Det omfatter både USA og Storbritannien, hvor ECFR registrerede mærkbare skift i borgernes holdninger. Ud af de adspurgte medlemslande, var der kun ét, Danmark, som så Storbritannien som en nøgle-"allieret". Tyrkiet var det eneste land, der blev set som en rival af et flertal - mens alle andre globale aktører, herunder Kina og Rusland, betragtes som strategiske partnere. Europæerne er dog forsigtige over for Kina, og som med Tyrkiet foretrækker de kraftigere EU-reaktioner på deres overtrædelser af internationale love. Interessant nok betragter kun 17% af respondenterne i ECFRs meningsmåling Rusland som en "modstander" - og det falder til 5-7% blandt bulgarere, italienere og portugisere.

Læs om målingens metode her

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.