Notat

Markante forskelle på vælgernes syn på EU's største udfordringer

Frans Timmermans er kommissær med ansvar for klima

Resume Der er meget stor forskel på, hvordan de danske partiers vælgere ser på EU’s største udfordringer. Det gælder især ift. til centrale spørgsmål som klimakrisen og immigration. Det viser en ny måling, som Voxmeter har gennemført for Tænketanken EUROPA med 2.001 repræsentativt udvalgte respondenter.

Klimakrisen vægtes samlet set som den vigtigste af ti udfordringer, men mens 59 pct. af SF’s vælgere peger på denne udfordring, gælder det kun for 22 pct. af Dansk Folkepartis vælgere. Dansk Folkepartis vælgere vægter til gengæld migration 35 procentpoint højere end gennemsnittet af alle vælgere.

Generelt afviger Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF’s vælgere mest markant fra gennemsnittet, men kun på udvalgte områder som klima, migration og til dels sociale uligheder. Udfordringen med populisme fylder væsentlig mere hos Radikale Venstres vælgere end hos samtlige af de andre partiers vælgere.

Ser man på de store midterpartier – Socialdemokratiet og Venstre – er afvigelserne ift. gennemsnittet mindre, men der er dog også her betydelige forskelle i vælgerne syn på EU’s udfordringer. Det gælder ift. klimakrisen og sociale uligheder, hvor S-vælgerne ligger lidt over snittet, mens V-vælgerne ligger under. Venstres vælgere vægter til gengæld nye flygtninge- og indvandringsstrømme samt handleskrige højere.

Hovedkonklusioner
  • Klimakrisen er ifølge danskerne EU’s største udfordring. 42 pct. af respondenterne i en ny måling peger på klimakrisen. Herefter følger nye flygtninge- og indvandringsstrømme med 37 pct. og interne splittelser mellem landene med 24 pct.
  • Der er markante forskelle på, hvad vælgerne til partierne i Folketinget anser som EU’s vigtigste udfordringer. Især dækker de to samlet set største udfordringer (klima og immigration) over meget store forskelle blandt vælgerne.
  • Dansk Folkepartis vælgere adskiller sig mest markant, og ligger ift. immigration- og klimaudfordringen hhv. 35 procentpoint over og 20 procentpoint under gennemsnittet.
  • Omvendt skiller SF og Enhedslistens vælgere sig ud ved at vægte klima højere og immigration lavere end snittet.
  • Socialdemokratiets vælgere ligger lidt over snittet ift. klimakrisen og sociale uligheder, mens Venstres ligger lidt under. Venstres vælgere vægter til gengæld nye flygtninge- og indvandringsstrømme samt handleskrige højere end snittet.
  • Samlet set vurderer danskerne krav om mere integration samt svækket konkurrenceevne og lav vækst som de mindst vigtige udfordringer for EU. Det er også områder, hvor afvigelserne blandt partiernes vælgere er små.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.