Notat

Klima og økonomi deler Europa i nord og syd

Klima miljø holdninger EU

Resume Markante geografiske skillelinjer gennemløber EU, når det handler om, hvilke politiske problemstillinger der er vigtigst forud for valget til Europa-Parlamentet. Områder som økonomi, vækst og arbejdsløshed prioriteres generelt højere i Sydeuropa, mens flere vægter klima- og miljøindsatsen i Nord- og Vesteuropa. Immigration og beskyttelse af de eksterne grænser vægtes især i Centraleuropa. Det viser en ny meningsmåling gennemført i 27 EU-lande.
 
Ser man på hele Europa ligger økonomi og vækst samt bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed højest. 50 pct. af de adspurgte vurderer dette emne som det vigtigste forud for Europa-Parlamentsvalget. Herefter følger immigration med 44 pct., og så klimaindsats og miljøbeskyttelse med 44 pct.
 
I forhold til klima og miljø ligger danskernes vægtning markant over EU-snittet. Vi ligger også højere end gennemsnittet ift. bekæmpelse af terror og sikring af ydre grænser. Til gengæld går vi mindre op i det økonomiske og beskæftigelsesmæssige samt immigration.

Hovedkonklusioner
  • På tværs af medlemslandene er økonomi og vækst (50 pct.) samt kampen mod ungdomsarbejdsløshed (49 pct.) de emner, som flest vælgere ønsker bliver prioriteret i valgkampen forud for Europa-Parlamentsvalget.
  • Immigration (44 pct.) kommet ind på tredjepladsen, mens klimaindsatsen og miljøbeskyttelse (43 pct.) følger som fjerde prioritet.
  • På tværs af medlemslandene er der betydelige skillelinjer i vælgernes prioriteringer af de politiske problemstillinger.
  • Både økonomien og ungdomsarbejdsløshed er i særlig grad et emne, der ønskes prioriteret i de sydeuropæiske lande og landene på Balkan.
  • Immigration og beskyttelse af EU’s eksterne grænser nævnes i særlig grad i de syd- og centraleuropæiske lande, der i særlig grad har oplevet en gennemstrømning af asylansøgere.
  • Klimaforandringerne er det vigtigste emne i de nordeuropæiske lande, hvor også fremme af menneskerettigheder og demokrati scorer højt.
  • Endelig er bekæmpelse af terrorisme højt på vælgernes dagsorden i de vesteuropæiske lande, mens sikkerheds- og forsvarspolitik er højt på de central- og østeuropæiske vælgeres dagsorden.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.