Notat

Jordskred i gang blandt EU-skeptiske vælgere

Morten Messerschmidt

Resume Mens venstrefløjen tegnede sig for næsten 9 ud af 10 EU-skeptiske stemmer ved Europa-Parlamentsvalget i 1994, fik den 20 år senere – ved valget i 2014 – mindre end 1 ud af 4. Her gik mere end 3 ud af 4 af de skeptiske stemmer i stedet til højrefløjen. Ved de sidste fem valg til Europa-Parlamentet er der gradvist sket et voldsomt skred blandt de EU-skeptiske vælgere, så højrefløjen i dag i udpræget grad repræsenterer dansk EU-modstand i Europa-Parlamentet.
 
Magtforholdet tippede ved valget EP-valget i 2009, hvor Dansk Folkeparti fik stor fremgang, mens JuniBevægelsen gik tilsvarende tilbage. Udviklingen fortsatte ved seneste valg i 2014, hvor Dansk Folkepartis store fremgang også trak den samlede andel af EU-skeptiske stemmer op på det højeste niveau ved de seneste fem Europa-Parlamentetsvalg. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, som viser, at opbakningen til de EU-skeptiske partier har flyttet sig markant fra venstre mod højre.
 
To forhold synes afgørende for, om udviklingen vil vende eller fortsætte ved det kommende valg i 2019. For det første om Dansk Folkeparti kan fastholde den rekordstore opbakning fra 2014. For det andet hvilken betydning det vil få, at Enhedslisten for første gang stiller selvstændigt op til Europa Parlamentet. Endelig er det værd at bemærke, at den danske opbakning til EU er steget markant efter den britiske beslutning om et forlade EU-samarbejdet.

Hovedkonklusioner
  • På tyve år er de EU-skeptiske venstrefløjspartier gået fra at få 9 ud af 10 til blot at få 1 ud af 4 af de skeptiske stemmer ved EP-valgene.
  • Lige omvendt er det gået for de skeptiske højrefløjspartier, der med Dansk Folkepartis fremgang ved de to seneste valg langt har overhalet venstrefløjen ift. at repræsentere dansk EU-skepsis i Europa-Parlamentet.
  • Der er tale om et jordskred, hvor opbakningen til de EU-skeptiske partier har flyttet sig markant fra venstre mod højre af det politiske spektrum.
  • Udviklingen bekræfter studier, som viser, at modstanden mod EU aftager over hele det politiske spektrum – undtagen på den yderste højrefløj.
  • Ser man på de EU-skeptiske partiers samlede stemmeudvikling ved de seneste fem EP-valg, tegner de sig for en nogenlunde stabil andel af stemmerne svingende omkring 30 pct.
  • Dog ses Dansk Folkepartis fremgang tydeligt ved seneste valg, hvor de EU-kritiske partier tilsammen tegnede sig for 34,7 pct. af stemmerne.
  • Valget af spidskandidater er især afgørende ved EP-valgene, da vælgerne er mindre partiloyale og i højere grad stemmer personligt. Ved EP-valget i 2014 stemte 74 pct. personligt, mens blot 50 pct. stemte personligt ved Folketingsvalget samme år.
  • To forhold vil være afgørende for, om udviklingen mod højre vil fortsætte eller vende ved det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2019.
  • For det første, om Dansk Folkeparti kan fastholde deres enestående tilslutning fra 2014. For det andet at Enhedslisten for første gang stiller selvstændigt op ved det kommende EP-valg.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.