Notat

Hvem vender ryggen til EU?

EU-modstanden er lav i Danmark

Resume Danskerne bakker i høj grad op om Danmarks medlemskab af EU. Det bekræfter en nylig repræsentativ meningsmåling med 2.001 respondenter foretaget af Voxmeter for Tænketanken EUROPA. Faktisk ser opbakningen ud til at være den højeste nogensinde. Mens 78 pct. foretrækker at Danmark bliver i EU, siger 18 pct., at de foretrækker at forlade EU.

Ser man nærmere på en række sociodemografiske og holdningsmæssige faktorer, er der imidlertid væsentlige forskelle på støtter og modstandere af Danmarks EU-medlemskab. Karikeret sagt er modstanderen en erhvervsuddannet, midaldrende mand fra Nordjylland, mens tilhængeren er en yngre, veluddannet kvinde fra Hovedstaden eller Region Syddanmark. Modstanderne er tilbøjelige til at være bekymrede for indvandringen, mens tilhængerne er bekymrede for klimaet.

Ser man på partiernes vælgere er der opbakning til medlemskabet hos samtlige partier på nær Nye Borgerlige. 49 pct. af Dansk Folkepartis vælgere vil blive i EU. Det samme vil hele 72 pct. af Enhedslistens vælgere og 76 pct. af Liberal Alliances vælgere. Hos alle andre partier ønsker 83 pct. eller flere af vælgerne af forblive i EU.

Ser man på et større udsnit af de målinger, der har været foretaget af danskernes opbakning til EU siden 2014, viser det to ting: For det første at et stort flertal igennem længere tid har bakket op om EU. For det andet at opbakningen til EU er steget i samtlige målinger foretaget af forskellige meningsmålingsinstitutter og med forskellige spørgsmålsformuleringer. Der er dermed belæg for at sige, at den danske tilslutning til EU er i en højkonjunktur – muligvis på det højeste niveau nogensinde.

Hovedkonklusioner
  • Der er en meget bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU i 2020. 78 pct. af de adspurgte i en ny måling foretrækker, at Danmark bliver i EU. 
  • Lidt flere danske mænd end kvinder foretrækker at forlade EU, og kvinderne er generelt mere uafklarede om medlemskabet. 
  • Andelen af EU-modstandere er størst i aldersgrupperne 40-49 og 50-59 år. Her svarer et sted mellem hver fjerde og hver femte, at de i høj/nogen grad foretrækker, at Danmark forlader EU.   
  • Nordjylland er den region, hvor den højeste andel ønsker at forlade EU.
  • Personer med erhvervsfaglig uddannelse har den største andel af EU-modstandere. Herefter følger kort videregående uddannelse.
  • Modstanderne er tilbøjelige til at være bekymrede for indvandringen, mens tilhængerne er bekymrede for klimaet.
  • Der er overvejende opbakning til EU-medlemskabet hos samtlige partiers vælgere med undtagelse af Nye Borgerlige.
  • En gennemgang af de forskellige målinger, som er foretaget af danskernes opbakning til EU siden 2014, viser, at opbakning er høj – og vokser.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.