Tema

Hvad mener danskerne om EU?

Hvad mener danskerne om EU

Resume Danskerne er store tilhængere af det europæiske samarbejde, men også af national suverænitet. Vi undersøger danskernes holdninger til EU.

Hvad mener den danske befolkning om EU-samarbejdet? Vi gennemfører løbende egne undersøgelser og udarbejder analyser, som giver en dybere og mere nuanceret forståelse af danskernes syn på EU.

Generelt er opbakningen til medlemskabet af EU meget høj i Danmark, men vi er samtidig skeptiske over for at afgive eller dele suverænitet gennem EU. Ser man på udviklingen siden 1973, hvor Danmark kom med i EF, er modstanden mod EU aftaget betydeligt. EU-modstanden har også udviklet sig fra pirmært at være et venstrefløjsfænomen til nu at være ovevejende repræsenteret på den politiske højrefløj.

Det er en vigtig pointe, at man godt kan være skeptisk over for områder eller dele af det europæiske samarbejde uden at ønske, at Danmark skal forlade EU.

Notater og analyser om danskernes holdninger til EU:

Dansk opbakning til EU inde i historisk højkonjunktur – Den del af befolkningen, som ser positivt på medlemskabet af EU, har aldrig været større. (Notat, 25.4.2019)

Vi er tilfredse med EU, men bekymrede for at miste suverænitet – Danskerne er store tilhængere af medlemskabet af EU, men et betydeligt flertal ønsker at beholde de danske forbehold. (Notat, 27.3.2019)

Danskerne vil have grænsekontrol – og Schengen – Høj opbakning til grænsekontrol omsætter sig ikke i modstand mod EU’s grænsesamarbejde, Schengen. (Notat, 19.3.2019)

Frygt for regning præger danskernes syn på bankunionen – Frygten for at betale for dårlige banker i andre lande er den mest afgørende faktor for danskernes syn på bankunionen. (Notat, 28.2.2019)

Politisk ståsted og framing afgørende for holdninger til EU-forbehold – vælgerne reagerer vidt forskelligt alt efter, om de opfatter sig selv som tilhørende venstre- eller højrefløjen. (Notat, 26.2.2019)

Venstreorienterede er meget mindre skeptiske end højreorienterede – Kun vælgere på den yderste højrefløj skiller sig markant ud med væsentlig større skepsis end det øvrige politiske spektrum (Notat, 5.2.2019)

Danskerne bekymrer sig mere og mere over Brexit – Et flertal af danskerne ser Brexit som et dårligt valg for Storbritannien, og andelen er vokset ni procentpoint siden maj 2018. (Notat, 29.1.2019)

Måling: S og V bliver større end DF ved EP-valget – Socialdemokraterne og Venstre ville få flest stemmer, og Dansk Folkeparti ville gå væsentlig tilbage, hvis der var valg til Europa-Parlamentet i dag. (Notat, 23.1.2019)

Stærkt europæisk forsvarssamarbejde er populært i Danmark – Halvdelen af danskerne vil gerne have Danmark med i en EU-hær. (Notat, 23.1.2019)

Europæerne tror på EU, men savner verden af i går – 67 pct. af europæerne mener, at verden plejede at være et bedre sted. (Notat, 18.12.2018)

Danske kvinder elsker EU mere end mændPå flere afgørende spørgsmål er danske kvinder mere positive over for EU-samarbejdet end danske mænd. (Notat, 2.11.2018)

Danskerne er lunkne over for at udvide EU – i bredden og i dybden – Vi vil ikke ud, men vi vil heller ikke udvidde EU. (Notat, 31.8.2018)

Store forskelle i danskernes EU-holdninger – Danskerne er på en og samme tid er yderst tilfredse med EU-medlemskabet og skeptiske over for suverænitetsafgivelse. (Notat, 22.8.2018)

Danskerne vil godt betale mere til EU – hvis udvalgte områder prioriteres – Mange danskere kan godt acceptere et større EU-budget. (Notat, 28.6.2018)

Danskere: Indre marked afgørende for velstanden – Langt de fleste danskere anerkender det indre markeds og EU’s positive bidrag til dansk økonomi. (Notat, 20.6.2018)

Danskere vil bevare forbehold, men især unge mangler viden – Under halvdelen af de yngre vælgere ved, hvilke EU-forbehold Danmark har. (Notat 18.6.2018)

Rekordhøj opbakning til dansk EU-medlemskab – en rekordhøj andel på 76 pct. af danskerne, at EU er en ”god ting”. Det er den højeste andel nogensinde. (Notat, 23.5.2018)

Danskerne forbinder EU med økonomisk velstand – Mange forbinder EU med økonomisk velstand, og kun få danskere ser EU som spild af penge. (Notat, 4.5.2018)

Jordskred i gang blandt EU-skeptiske vælgere – Ved de sidste fem valg til Europa-Parlamentet er der gradvist sket et voldsomt skred med højre blandt de EU-skeptiske vælgere. (Notat, 17.4.2018)

EU-forbehold kolliderer med danske ønsker til EU – De negative konsekvenser af de danske forbehold bør være en del af debatten frem mod valget til Europa-Parlamentet i 2019. (Kommentar, 9.4.2018)

Dansk euroskepsis er nuanceret og varierer i intensitet – At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende med et ønske om, at Danmark forlader EU. (Notat, 5.4.2018)

Europæerne har højere tillid til EU end til egne nationale parlamenter – I 21 ud af EU’s 28 medlemslande har befolkningerne højere tillid til EU end til deres nationale parlament. (Notat, 14.3.2018)

Vælgerne har fået nye ønsker til hvad EU skal – Ved valget til Europa-Parlamentet i 2019 skal kandidaterne møde en helt anden gruppe af vælgere, end ved valget i 2014. (Notat, 12.3.2018)

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.