Notat

Hvad føler danskerne for EU?

Hvad betyder følelser for danskernes holdninger til EU?

Resume En ny stor undersøgelse giver en dybere forståelse af den danske befolknings følelser for EU. 35 pct. er tilfredse med EU, 12 pct. er begejstrede, mens 24 pct. er bekymrede og 6 pct. er vrede. Zoomer man ind på de forskellige typer af tilhængere og modstandere, træder tydelige forskelle frem. Befolkningen er splittet mellem tilfredse tilhængere og vrede og bekymrede modstandere.

Den nye måling blandt 2.028 repræsentativt udvalgte respondenter viser, at det er fejlagtigt at kalde EU-tilhængere for jubeleuropæere eller begejstrede EU-tilhængere. Begejstring er ikke en dominerende følelse blandt dem, der er positive over for EU-samarbejdet. Tilfredshed dominerer blandt alle EU-tilhængere. Men blandt moderate EU-tilhængere ledsages tilfredsheden af bekymring over EU, selv om årsagerne kan være andre end dem, de bekymrede EU-skeptikere har.

Følelserne har stor betydning for holdningsdannelsen både på ja-siden og på nej-siden, og det sætter sit præg på EU-debatten. Både på ja -og nej-siden er der en række forskellige følelser knyttet til bestemte synspunkter. Ordet "suverænitetsafgivelse" fremkalder f.eks. i højere grad vrede end ordet "EU", og det kan få tilfredsheden med EU til at falde kraftigt. Derimod får ordet "Brexit" bekymringen til at tordne i vejret.

Danskerne har en udbredt status quo-bias i synet på EU-medlemskabet, som det store flertal er tilhængere af. Samtidig har flertallet en forkærlighed for de danske EU-forbehold. Selv ikke store ydre politiske chok som Brexit og Trumps ”disruption” ser ud til at have ændret danskerens instinktive modstand mod at afskaffe forbeholdene. Til gengæld har Brexit ført til en slags affirmativ aktion, hvor den folkelige opbakning til det nuværende danske EU-medlemsskab er steget kraftigt.

Et flertal af danskerne har desuden en stærk nostalgisk følelse ift. fortiden. Hårde EU-modstandere er langt mere nostalgiske og bange for fremtiden end EU-tilhængere. Og de hårde modstandere skiller sig samtidig ud ved at være meget mere vrede over EU end danskerne generelt.

Hovedkonklusioner
 • 66 pct. af danskerne er tilhængere af EU-medlemskabet, mens 25 pct. i nogen eller høj grad foretrækker, at Danmark forlader EU. Det viser en repræsentativ undersøgelse blandt 2.028 danskere, som YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA.
 • Der er store forskelle på, hvilke følelser folk forbinder med EU.
 • 35 pct. af borgerne føler tilfredshed med EU, mens 24 pct. føler bekymring.
 • Det store flertal af EU-modstandere føler vrede og bekymring over EU, mens den dominerende følelse blandt tilhængerne er tilfredshed.
 • En fjerdedel af de moderate EU-tilhængere føler dog bekymring, men det er ikke i så stort omfang som hos modstanderne. Til sammenligning har hele 62 pct. af de moderate EU-modstandere den følelse.
 • Vrede over EU forekommer tre gange så hyppigt blandt dem, der angiver, at de ”ikke kan lide at omgive sig med andre kulturer og ideer”. De er også mere bekymrede og mindre tilfredse med EU.
 • Denne ”kulturfaktor” er en langt mere afgørende end indkomstforskelle.
 • Der er et stort følelsesmæssigt gab mellem tilhængere og modstandere. 44 pct. af danskerne føler f.eks. bekymring over Brexit, hvilket er den dominerende følelse blandt EU-tilhængerne. Blandt EU-modstanderne er der udbredt tilfredshed eller ligefrem begejstring ved Brexit.
 • Selv om det politiske chok efter Brexit vækker bekymring og har fået langt flere til at bakke op om Danmarks EU-medlemskab, er der ikke flere, som ønsker at afskaffe de danske forbehold. Det kan antyde en dobbelt følelsesmæssig tilknytning til både medlemskabet og til forbeholdene.
 • Ordet "suverænitetsafgivelse" fremkalder i langt højere grad end ordet "EU" vrede og bekymring. 15 pct. af vælgerne føler vrede ift. "suverænitetsafgivelse", hvor det kun er 6 pct., der har følelsen ift. "EU". Begejstringen og tilfredsheden falder kraftigt når man nævner ordet suverænitetsafgivelse.
 • EU-tilhængerne har generelt større optimisme i synet på fremtiden og er mindre nostalgiske end modstanderne. Blandt de respondenter, som tager stilling til spørgsmålet, svarer 80 pct. af dem, der i høj grad ønsker at forlade EU, at verden ”plejede at være et meget bedre sted”.
 • Ligeledes angiver 80 pct. af de hårde EU-modstandere, som tager stilling, at de ser pessimistisk på fremtiden. Kun 42 pct. af de stærke tilhængere gør det.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.