Notat

Gymnasieelever ønsker fælles løsninger på flygtningekrisen

Gymnasielever ønsker fælles løsninger på flygtningekrisen viser undersøgelse

Resume Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen, med en rimelig fordeling af flygtningene som kommer til Europa. Det viser en stor, landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 2.577 elever fra 40 danske gymnasier, som Tænketanken EUROPA har gennemført i efteråret 2016. Undersøgelsen sætter fokus på de unges indstilling til den danske og europæiske asylpolitik.

Undersøgelsen viser, at gymnasieleverne har en tendens til at undervurdere flygtningesituationens omfang på verdensplan og overvurdere dens omfang lokalt i Danmark. Alligevel mener et flertal, at Danmark tager imod for få flygtninge, og at det ikke bør være svært at få asyl i Danmark. Her afskiller eleverne sig fra målinger på hele den danske befolkning.

Gymnasieeleverne synes generelt, at rige lande bør forpligte sig til at tage flere flygtninge, og at de europæiske lande gennem EU bør sikre en rimelig fordeling af flygtningene. Også her adskiller eleverne sig fra befolkningen som helhed ved at være mere positive over for fælles, europæiske løsninger. Eleverne mener dog, at de fælles løsninger skal gå hånd i hånd med fortsat dansk grænsekontrol. Eleverne indtager således en nuanceret holdning til, hvordan den nuværende flygtningesituation bør håndteres, hvor en kombination af nationale og europæiske løsninger foretrækkes.

Hovedkonklusioner
  • 78 pct. af de danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen. Det viser en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 2.577 gymnasieelever, som Tænketanken EUROPA har gennemført.
  • Gymnasieeleverne ønsker også fælles fordeling af flygtningene gennem EU og mener samtidig, at rige lande bør tage flere flygtninge.
  • 64 pct. ønsker at den danske grænsekontrol skal fortsætte for at kunne kontrollere tilstrømningen af flygtninge ved den danske grænse. Gymnasieeleverne indtager et nuanceret standpunkt, hvor ønsket om europæiske løsninger går hånd i hånd med nationale løsninger.
  • Mens gymnasieeleverne generelt overvurderer antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, undervurderer de omfanget af den nuværende flygtningesituation på verdensplan.
  • Selvom gymnasieeleverne overvurderer flygtningesituationens omfang i Danmark, viser undersøgelsen, at 39 pct. alligevel mener, at Danmark bør give asyl til flere flygtninge. Samtidig mener 45 pct. at det ikke bør være svært at få asyl i Danmark.
  • Der kan spores en sammenhæng mellem de elever, som overvurderer flygtningesituationens omfang i Danmark, og dem, som mener, at der skal gives asyl til færre flygtninge, og at det bør være svært at få asyl i Danmark.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.