Rapport

Forbeholdslandet Danmark

Resume Den 2. juni 2017 er det 25 år siden, at et flertal af danskerne forkastede Maastrichttraktaten ved en folkeafstemning, der sendte rystelser gennem Europa. 50,7 pct. af de danske vælgere sagde nej i 1992. Men hvad blev konsekvenserne af det første danske EU-nej, og hvordan ser det ud her et kvart århundrede efter? Og gør det en forskel for Danmark. Og for Europa?

Tænketanken EUROPA har gjort status over, hvor ofte de enkelte forbehold er blevet aktiveret gennem årene, og hvordan vælgernes holdninger har udviklet sig over tid.

I denne lille rapport har vi samlet en række delanalyser, som tegner et billede af, hvordan konsekvenserne af de danske forbehold er vokset over tid.

EU har siden 1992 gennemført flere traktatrevisioner, fællesskabet er blevet udvidet fra 12 til foreløbig 28 medlemslande, og verden har gennemløbet en række markante ændringer i takt med globaliseringen og stadig mere komplekse udfordringer til den nationale suverænitet fra sikkerhedskonflikter, migrationer, klimakrise, finanskriser, nye teknologier og øget økonomisk samhandel.

Det store paradoks er, at forandringerne i EU og på den globale arena er accelereret i de sidste 25 år, men de danske forbehold har været som mejslet i sten. To folkeafstemninger om at fjerne forbeholdene eller at ændre dem er endt med nederlag til ja-siden. Men selv om dygtige danske embedsmænd og skiftende regeringer har været dygtige til at navigere rundt om forbeholdene, står det i dag klart, at forbeholdene har været aktiveret hundredvis af gange og deres konsekvenser vokser år for år.

Danmark har brug for en ny Europa-politisk strategi, der sætter en klar retning for, hvordan vi vil være med til at forme udviklingen af EU. I alt for mange år har Danmark hutlet sig gennem og på defensiv vis forsøgt at minimere de voksende konsekvenser af de danske EU-forbehold. Hvis ikke Danmark i de kommende år skal blive mere marginaliseret i EU og glide yderligere ud i periferien, bør politikerne snart indlede en seriøs drøftelse af, hvilket Europa Danmark ønsker at være en del af frem mod 2030.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.