Projekt

Flygtningene, der ændrede Europa

Tænketanken EUROPA sætter i efteråret 2016 fokus på Europas nuværende og historiske flygtningestrømme

Resume I efteråret 2016 engagerede Tænketanken EUROPA landets gymnasieelever i et projekt om Europas nuværende og historiske flygtningestrømme.

De nuværende flygtningestrømme presser det europæiske samarbejde og udfordrer den europæiske ånd. Men flygtningestrømme i Europa er ikke noget nyt fænomen. En række konflikter både i og omkring Europa har siden 2. Verdenskrig medført omfattende flygtningestrømme.

Flygtninge er med til at forme både Europas og Danmarks historie, og mens politikerne på Christiansborg og Bruxelles forsøger at finde løsninger på den nuværende situation, har Tænketanken EUROPA undersøgt, hvordan historiske flygtningestrømme har påvirket vores værdier og kulturelle grundlag, og hvad vi kan lære af det i dag.
 
I efterået 2016 lancerede Tænketanken EUROPA derfor projektet ”Flygtningene, der ændrede Europa”. Her så vi nærmere på, hvordan Danmark og Europa har håndteret de historiske flygtningestrømme, og hvordan værdigrundlaget i nationalstaten og i fællesskabet har udviklet sig i takt med flygtningenes ankomst. Samtidig forsøgte vi at spejle den nuværende situation i de historiske flygtningestrømme, som har præget kontinentet.

Rettet mod gymnasierne
Aldrig har det været så vigtigt for ungdommen at tage stilling til flygtningespørgsmålet og reflektere over de historiske begivenheder, der har været med til at forme vores verden. Tænketanken EUROPA valgte derfor at målrette projektet mod danske gymnasieelever.
 
Formålet var at få danske gymnasieelever til at deltage og involvere sig i debatten om flygtninge i samfundet. Vi inviterede derfor de unge til at reflektere over, hvilken indflydelse flygtningestrømme og migration har haft på det danske og europæiske værdigrundlag og på vores selvopfattelse.
 
Fokus på tre flygtningestrømme
Vi dykkede ned i tre historiske flygtningestrømme:

  • Tyske flygtninge i Danmark i de afsluttende år af 2. Verdenskrig
  • Flygtninge fra Eksjugoslavien i starten af 1990’erne
  • Den nuværende flygtningekrise

I løbet af projektet så vi nærmere på sammenfald mellem flygtningestrømmene, og hvordan Danmark og Europa håndterede de politiske og praktiske udfordringer.

Aktiviteter
I efteråret blev der lavet en række aktiviteter i forbindelse med projektet:

  • En landsdækkende undersøgelse af danske gymnasieelevers holdninger til den nuværende flygtningesituation
  • En række foredrag på danske gymnasier rundt om i landet
  • En essaykonkurrence for danske gymnasieelever
  • Udgivelse af notater

Projektet blev afsluttet i december, hvor resultaterne af projektet blev præsenteret.

Spørgeskemaundersøgelse er afsluttet, mere end 2500 besvarelser fra over 40 gymnasier
Mere end 2500 gymnasieelever fra hele landet har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Stor tak til alle gymnasierne, for at medvirke og give deres elever en chance for at tage stilling til en række vigtige spørgsmål om den nuværende flygtningesituation. Resultaterne er offentliggjort på Tænketanken EUROPAs hjemmeside:

Danske gymnasieelever er også europæere
Gymnasielever ønsker fælles løsninger på flygtningekrisen

Foredrag på danske gymnasier
Tænketanken EUROPA har i forbindelse med projektet holdt en række foredrag på
N. Zahles Gymnsaieskole,
Nærum Gymnasium,
Randers Statsskole,
Silkeborg Gymnasium,
Århus Statsskole,
Sønderborg Statsskole og
Roskilde Katedralskole.

Afsluttende konference
7. december slog vi dørene op for projektets afsluttende konference, der foregik på Københavns Universitets. Konferencen bød på kulturelle og akademiske indlæg samt præsentation af undersøgelsens resultater.

Skrivekonkurrence 
I forbindelse med projektet udskrev Tænketanken EUROPA en skrivekonkurrence for gymnasieelever. Her kunne eleverne slå deres kreative skriveevner løs og reflektere over den nuværende flygtningesituation i Danmark og EU. Vi er glade for at så mange gymnasieelever deltog i konkurrencen med nogle rigtig gode bidrag. De tre finalister blev:

Katinka Bjørndal Thomsen (Roskilde Katedral) 
Hannah Unger Coff (Roskilde Katedral) 
Johanne Baadsgaard (Randers Statsskole)

Vinderen af skrivekonkurrencen og Tænketanken EUROPAs Ungdomspris på 5.000 kroner blev Katinka Bjøndal Thomsen fra Roskilde Katedralskole. Læs hendes essay Beretninger fra Roskilde Asylcenter og se omtalen i Roskilde Avis.

Projektet var støttet af Europa Nævnet.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.