Notat

Europæerne tror på EU, men savner verden af i går

Mange føler nostalgi

Resume Europæerne er nostalgikere og længes tilbage til de gode gamle dage, hvor samfundet var mindre kaotisk, og der var bedre styr på tingene. Hele 67 pct. af europæerne mener, at verden plejede at være et bedre sted. Det viser en ny måling foretaget af den tyske tænketank Bertelsmann Stiftung. Fortidslængslen findes især hos mænd med arbejderbaggrund og lavt uddannelsesniveau. Nostalgien står stærkest hos de ældste borgere, men også blandt unge europæere er der et flertal, som mener, at fortiden var bedre end nutiden.

Nostalgien udnyttes effektivt af populistiske protestpartier, der påstår at kunne realisere drømmen om en svunden fortid med simple løsninger på de store udfordringer, som medlemslandene og EU står overfor. Men flere og flere europæere bekymrer sig dog på den anden side over fremgangen for protestpartierne. Samtidig har befolkningerne forestillinger om, hvad der skal til for at gøre fremtiden bedre – og det er bl.a. mere integration på EU-niveau på en lang række områder. Integrationslysten er dog afmålt i lande som Holland, Finland, Storbritannien og Danmark.

Der synes i nogen grad at herske et paradoks, hvor folk er relativt pessimistiske i deres nære liv, f.eks. udtrykt ved at nutidens børn vil få sværere livsbetingelser, end ens egen generation, mens de fleste er optimistiske mht. det europæiske fællesskab og samarbejdets fremtid. Den brede politiske midte kan dog ikke fortsætte med business-as-usual-politik og afskrive nostalgikerne for manglende realisme. Tværtimod er det nødvendigt at udvise betydeligt større lydhørhed over for de underliggende bekymringer og fremtidsforventninger, som borgerne har.

Hovedkonklusioner
  • Hele 67 pct. af europæerne føler, at verden ”plejede at være et bedre sted”. Det viser en ny måling foretaget af den tyske tænketank Bertelsmann Stiftung i alle medlemslande.
  • Et flertal af europæerne tror, at nutidens børn vil få sværere livsbetingelser end deres egen generation har haft. Det har dog været gældende siden 2006, hvor man begyndte at spørge om dette. Generationspessimismen ligger lidt under niveauet i 2006-2009, hvor den økonomiske krise hærgede.
  • Trods en vis fremtidspessimisme på den yngste generations vegne, så har flertallet tiltro til EU og til, at samarbejdet bidrager positivt til deres liv.
  • Mere end seks ud af ti borgerne ser optimistisk på EU’s fremtid.
  • Næsten halvdelen af de europæiske borgere har en frygt for terrorisme og cirka 40 pct. ser migration og forurening som to store udfordringer for det europæiske fællesskab.
  • Til trods for bekymringerne erklærer 76 pct. af EU-borgene, at EU-samarbejdet er en garant for stabilitet i en urolig verden.
  • 53 pct. af europæerne mener, at globaliseringen udgør en trussel mod deres nationale identitet. Befolkningerne i Danmark og Sverige er mest positive over for globalisering.
  • Europæerne, som de er flest, er tilhængere af en fri markedsøkonomi med en stærk social beskyttelse.
  • Et stort flertal ønsker at hjælpe borgere i andre EU-lande og andre medlemsstater, der kommer i nød. F.eks. erklærer et flertal i Tyskland sig klar til at hjælpe EU-lande økonomisk, hvis de som f.eks. Grækenland bliver ramt af en dyb krise.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.