Notat

Europæerne har højere tillid til EU end til egne nationale parlamenter

Danskerne har tillid til EU og Folketinget

Resume I 21 ud af EU’s 28 medlemslande har befolkningerne højere tillid til EU end til deres nationale parlament. Der ses desuden en klar tendens til, at høj tillid til det nationale parlament går hånd i hånd med høj tillid til EU. Samtidig har det stor betydning for tilliden til de nationale parlamenter, hvor velfungerende de demokratiske institutioner i landet er. Det viser en ny analyse, som Tænketanken EUROPA har gennemført på baggrund af data fra Eurobarometer.
 
En tilbagevendende diskussion er, hvorvidt EU lider af et demokratisk underskud. Resultaterne af denne analyse viser, at det borgerne oplever som demokratiske udfordringer ikke er et fænomen, der kan knyttes til EU specifikt, men derimod en mere generel opfattelse, der tilsyneladende tager sit udspring nationalt. Kort sagt ser det ud til, at manglende tillid til nationale, demokratiske institutioner fører til mistillid til EU som demokratisk institution.
 
I lande, hvor der er høj tillid til det nationale parlament, er der også høj tillid til EU, men i lande, hvor der er en lav tillid til det nationale parlament, er der ikke nødvendigvis lav tillid til EU. Der er imidlertid ikke nogen lande, hvor det modsatte gør sig gældende i form af en høj tillid til det nationale parlament og en lav tillid til EU. Analysen tyder på, at generel tillid og følelsen af at blive hørt kan projiceres fra det det nationale niveau til EU, og at EU ikke er mere udfordret end de enkelte lande mht. demokratiske forhold.

Hovedkonklusioner
  • I 21 ud af EU’s 28 medlemslande har befolkningerne højere tillid til EU end til deres nationale parlament. Det gælder i samtlige østeuropæiske lande, herunder Polen, men også i vesteuropæiske lande som Danmark, Belgien, Irland, Frankrig, Italien og Spanien.
  • Der er en klar sammenhæng mellem tilliden til det nationale parlament og tilliden til EU.
  • I lande med mere demokratiske institutioner har befolkningerne i højere grad tillid til det nationale parlament og i højere grad en opfattelse af, at deres stemme bliver hørt både nationalt og i EU.
  • I lande, hvor der er høj tillid til det nationale parlament, er der også høj tillid til EU. Men i lande, hvor der er en lav tillid til det nationale parlament, er der ikke nødvendigvis lav tillid til EU.
  • Den største tillid til EU oplever befolkningerne i Luxembourg, Malta og Litauen. Litauen er dog også blandt de lande, der har den laveste tillid til det nationale parlament sammen med Grækenland og Tjekkiet.
  • Folks følelse af at blive hørt i EU hænger i meget høj grad sammen med deres følelse af at blive hørt i deres eget land.
  • Befolkningerne i stort set alle medlemslandene har i højere grad en opfattelse af, at deres stemme bliver hørt nationalt ift. i EU-regi.
  • Danskerne og svenskerne i videst udstrækning en følelse af, at deres stemme bliver hørt både nationalt og i EU-regi.
  • Sammenhængen mellem lav tillid til EU og lav tillid til sit nationale parlament tyder på, at det demokratiske underskud ikke er en isoleret udfordring for EU, men er af mere generel karakter.
  • Resultaterne indikerer, at EU ikke er mere udfordret på demokratiske forhold som tillid og opfattelsen af at blive hørt end medlemslandenes nationale politiske systemer.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.