Analyse

EU må stå sammen i en ustabil verden

Resume EU må gå foran i det internationale samarbejde om klima og fortsat frihandel på verdensplan.

Denne analyse blev bragt i Jyllands-Posten 31. januar 2018.

Europa lever i en ustabil verden. Østpå er Rusland på konstant økonomisk nedtur, som Putin søger at skjule bag en aggressiv udenrigspolitik. Der er åben krig med daglige ofre på grænsen til Ukraine. Krigen i Syrien er langsomt ved at stoppe, men mest af udmattelse. Med Rusland, Iran og Tyrkiet som hovedaktører i fredsprocessen er udsigten til varig fred ringe. Flygtninge vender tilbage i enkelte områder, men der er fortsat flere, der flygter, end der vender tilbage.

I Nordafrika er risikoen for nye folkelige oprør stor i frustrationen over Det Arabiske Forår, der forsvandt.

I resten af Afrika er der lande (som Ghana) med stærk vækst og fremgang og desværre mange andre, hvor det går den modsatte vej. Og befolkningstallet eksploderer – med udsigt til en fordobling inden 2050.

Mod vest har valget af præsident Trump gjort USA til en usikker partner. Det er ”America First”. Vi kan ikke regne med, at Trump – endsige den politiske bevægelse han repræsenterer – er et overgangsfænomen. USA vil nok fortsat honorere Natos sikkerhedsgaranti, men næppe stille op hvis der opstår lokale konflikter i Europa eller nabolande af typen Kosovo eller Libyen.

Lige så foruroligende er USA’s modstand mod at engagere sig i løsning af globale udfordringer fra klima til handel. Hele det internationale samarbejde er under pres.

Samtidig skyder briterne sig selv i foden – politisk og økonomisk – ved brexit. Der er kun ni måneder tilbage, inden en tilbagetrædelsesaftale og rammen om det fremtidige økonomiske forhold skal være færdigforhandlet.

For øjeblikket blokerer briterne for fremskridt pga. intern strid, ønsketænkning og fastholdelse af ”røde linjer”.

Dette er baggrunden for, at europæiske ledere med præsident Macron i spidsen presser på for øget dynamik og reform af EU. Ikke for at skabe Europas forenede stater (Martin Schulz slap ikke godt fra at udstikke en sådan vision for et par uger siden), men for at sikre et stabilt EU, der kan hamle op med udfordringerne udefra.

Euroen skal konsolideres, medens konjunkturerne er gode, der skal skabes en langtidsholdbar løsning på immigrations- og flygtningekrisen, og Europa må i højere grad kunne stå på egne ben på forsvarsområdet gennem fælles udvikling af moderne materiel og opbygning af operationel kapacitet, bl.a. til støtte af Nato.

EU må gå foran i det internationale samarbejde om klima og fortsat frihandel på verdensplan. Undergravningen af vore velfærdsstater ved skatteunddragelser skal bekæmpes. Alt dette kan kun ske, hvis EU står sammen.

Denne dagsorden rejser særlige udfordringer for Danmark på grund af forholdene, som det næsten er blevet et tabu at tale om. Så længe de består, må vi gøre en indsats på andre områder. For handel og klimapolitik er det let – her er vi normalt i første linje, men vi må også acceptere de kompromiser, der skal til for at sikre, at flertallet i EU følger med.

Forstærket forsvar mod illoyal konkurrence udefra og en vis kontrol med udenlandske investeringer i strategiske sektorer er den pris, der må betales.

Margrethe Vestager udfører en fremragende indsats i kampen mod kreativ skattetænkning, men den kan ikke stå alene.

Der må lovgivning til, både om selskabsskatter (fælles skattegrundlag og minimumssatser) samt et effektivt system til beskatning af den digitale sektor. Her kan det ikke passe, at Danmark i forhandlingerne fortsat ligger i selskab med Irland, Luxembourg og Ungarn, der i dag udnytter hullerne i systemet.

Endelig må vi slå automatpiloten fra i de kommende forhandlinger om EU’s budget. Bidraget til EU udgør en meget lille del af de offentlige budgetter (under 2 pct.). Der er behov for flere midler på immigrationsområdet, bl.a. målrettet støtte til lande i Afrika, klima og styrkelse af den fælles forskningsindsats, herunder på forsvarsområdet. De kan ikke findes alene ved besparelser, især når budgethullet efter Storbritanniens udtræden skal lukkes.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.