Debat

EU-borgere kræver fælles løsninger

Resume Nye tal viser, at en fælles tilgang til flygtningesituationen i EU har stor opbakning fra borgerne. Vi ønsker europæiske løsninger, og det er EU, der skal skabe dem, samtidig med at Schengen og den fri bevægelighed fastholdes.

Dette indlæg blev bragt i Politiken 23. februar 2017.

Efter et fem timer langt møde mellem EU's ledere 18. februar konkluderede den tyske kansler, Merkel, tilfreds, at man var enedes om at se EU's handlingsplan med Tyrkiet som en prioritet. Et beskedent resultat, vil nogle måske mene, men for Merkel var det en symbolsk vigtig melding.

Hun har kørt en sej og ofte ensom kamp for fælleseuropæiske svar på flygtningekrisen.

Gang på gang har topmøderne illustreret bitre stridigheder EU-landene imellem. Modvillige kolleger har forsvaret sig med et stort folkeligt krav blandt deres vælgere om, at der skulle sikres en ordentlig national tackling af udfordringen.

Nu viser nye tal imidlertid, at Merkels kamp for en fælleseuropæisk tilgang har bemærkelsesværdig stor opbakning fra EU's borgere. Borgerne vil have effektive europæiske løsninger, og det er EU, der skal skabe dem. De vil Schengen-samarbejdet, og de vil den fri bevægelighed i EU.

Det er den tyske tænketank Bertelsmann Stiftung, der har spurgt befolkningerne i EU's seks største medlemslande om deres holdning til asyl og migration i Europa.

8 ud af 10 ønsker en fælles migrationspolitik. Over halvdelen mener, at det er EU, der skal være hovedansvarlig for denne politik.

Opbakningen er også stor i lande som Tyskland, Frankrig, Polen og Storbritannien.

Danske tal er desværre ikke med i undersøgelsen, men Tænketanken EUROPAs målinger fra efteråret 2015 peger på, at danskerne ligger på linje med dette flertal.

Vi spurgte bl. a. danskerne, hvordan Danmark skulle forholde sig i tilfælde af, at et stigende antal flygtninge og migranter søgte hertil. Blot 13 procent svarede, at Danmark selv skulle håndtere udfordringen og ikke bidrage til fælleseuropæiske løsninger.

Der er noget, der tyder på, at EU's befolkninger i meget høj grad er klar til at acceptere, at EU tager teten på asyl-og flygtningeområdet, og foretrækker effektive fælles løsninger frem for nationale tilgange. Tallene bør vække opsigt rundtomkring på regeringskontorerne, hvor andre argumenter end folkets stemme skal på bordet, hvis den nationale enegang skal forsvares.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.