Debat

Danskerne tror på EU

Resume Længe har man kunnet følge en generel udvikling med højere og højere opbakning til Danmarks medlemskab af EU. Det er interessant, at tilliden nu følger med.

Danskernes tillid til EU har aldrig været stærkere. 68 procent siger, at de har tillid til EU, viser en ny måling.

Det er det højeste niveau, der nogensinde er målt i Danmark, og det næsthøjeste niveau blandt samtlige 28 EU-lande. Danskernes tillid til EU har især taget et kæmpehop op efter lavpunktet lige inden den britiske afstemning om brexit i juni 2016.

Det er især Europa-Parlamentet, som vækker danskernes tillid. Faktisk siger lidt flere danskere, at de har tillid til Europa-Parlamentet, end til vores nationale parlament. 72 procent svarer, at de er tilbøjelige til at have tillid til Europa-Parlamentet, mens tallet for Folketinget er 68 procent.

Og det er ikke usædvanligt, hvis man kigger rundt i Europa. I 20 EU-lande har befolkningerne større tillid til Europa-Parlamentet end til deres eget parlament.

Tiltro til Europa-Parlamentet

I Danmark er tilliden til Europa-Parlamentet steget hele 10 procentpoint i løbet af den periode, hvor der har været afholdt EP-valg.

Det tyder på, at den store opmærksomhed på valget, kandidaternes valgkamp m. m. har haft en meget positiv effekt. Det er en fjer i hatten til kandidaterne, som også kunne fejre en stor fremgang i valgdeltagelsen samt at historisk få stemte på EU-skeptiske partier.

Længe har man kunnet følge en generel udvikling med højere og højere opbakning til Danmarks medlemskab af EU. Men det er interessant, at tilliden nu følger med. For tillid stikker dybere end en ren pragmatisk eller rationel tilgang til, at det er en fordel for Danmark at være med i EU.

Tillid forudsætter, at man tror på, at andre – i dette tilfælde EU – har gode hensigter, og grundlæggende vil en noget godt. Og så skal ord og handling følges ad, ellers kan der ikke opstå tillid.

Løsninger vækker tillid

Danskerne krævede bl. a. handling, da flygtningekrisen ramte, da den økonomiske krise satte sig igennem og nu, hvor især klimaudfordringerne vækker frygt og bekymring. Brexit skabte en usikkerhed, hvor vi forventede, at EU kunne holde sammen og håndtere briternes triste valg.

Det er på sådanne vigtige områder, at EU i ord og handling har vist, at samarbejdet skaber et bedre afsæt for at håndtere fælles udfordringer, end hvis vores lande står alene hvor for sig.

Derfor vokser tilliden. Nu er det op til de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet, den nye kommission og naturligvis medlemslandene at bygge videre og fastholde den positive tendens med stærkere opbakning og tillid til EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.