Undersøgelse

Danskerne og EU

Resume Denne rapports konklusioner bygger på en kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse gennemført af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri i august og september 2013. Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med lanceringen af Tænketanken EUROPA.

Den kvantitative delundersøgelse er gennemført i perioden 5. – 13. august 2013 som en telefonundersøgelse inden for målgruppen danskere 18+ år. 1.012 respondenter har medvirket i den kvantitative delundersøgelse. Den kvalitative delundersøgelse er gennemført som otte dybdeinterview i perioden 10. – 27. september 2013 og et gruppeinterview med otte deltagere 19. september 2013. Begge inden for målgruppen danskere 18+ år. Deltagerne er bredt rekrutteret i forhold til køn, alder, uddannelse samt holdning til Danmarks medlemskab af EU.

Download hele undersøgelsen som PDF i venstre spalte her på siden eller se hovedkonklusionerne herunder:

Hovedkonklusioner
  • Danskerne vil have et stærkere EU – men ønsker at bevare forbeholdene
  • EU’s indre marked er grundlæggende godt for Danmark
  • Danskerne mener, at EU har betydning for deres hverdag, men de savner information og viden
  • Mænd er generelt set mere positive over for EU end kvinder
  • Personer med lange uddannelser er generelt set mere positive over for EU end personer med kortere uddannelser
  • Højtlønnede er mere positive over for EU end lavtlønnede

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.