Notat

Danskerne forbinder EU med økonomisk velstand

EU er sund økonomisk fornuft

Resume Både økonomiske og kulturelle faktorer kan have betydning for folks opbakning eller modstand mod EU-samarbejdet, og vægtningen af de enkelte faktorer kan variere væsentligt de enkelte lande imellem. Danskerne har både i forhold til briterne og i forhold til et snit af EU’s nye og gamle lande et meget positivt syn på den økonomiske betydning af at være med i samarbejdet.
 
Mange forbinder EU med økonomisk velstand, og kun få danskere ser EU som spild af penge. Dette er interessant i lyset af det netop fremsatte forslag for EU’s budget 2021-2027, hvor Danmark ser ud til at skulle øge bidraget en smule. Forslaget er blevet modtaget med skepsis i de fleste danske partier, men kun få danskere føler, at medlemskabet af EU er spild af penge. Vi føler os heller ikke truede på vores kulturelle identitet i samme omfang som briterne. Det viser en ny analyse på baggrund af data fra Eurobarometer 2002-2017.
 
En regressionsanalyse viser dog også, at det at opfatte EU som lig med ”økonomisk velstand” betyder mindre for danskernes overordnede syn på EU, end det gør for briterne og en række andre europæiske befolkninger.
 
Omvendt betyder det mere for danskernes syn på EU at opfatte EU som ”spild af penge”, sammenlignet med briterne og en række andre europæiske befolkninger. At opfatte EU som et ”tab af kulturel identitet” betyder ikke mere for danskernes syn på EU sammenlignet med de øvrige europæiske befolkninger.

Hovedkonklusioner
  • Danskerne forbinder i højere grad EU med ”økonomisk velstand” sammenlignet med briterne, EU13 og EU10.
  • Andelen af danskere, der opfatter EU som ”spild af penge”, er faldet i perioden 2002-2017.
  • Danskernes opfattelse af EU som lig med ”tab af vores kulturelle identitet” er uændret i perioden 2002-2017 og ligger generelt under det britiske niveau.
  • Danskerne har et overvejende positivt syn på EU.
  • I årene under og efter finanskrisen bliver både danskerne og briterne mere skeptiske over for EU’s økonomiske betydning. Fra 2016-2017 kan dog igen ses en stigende tendens, hvor flere ser EU som en økonomisk fordel.
  • Sammenhængen mellem at angive EU som lig med økonomisk velstand og at have en generelt positivt syn på EU-samarbejdet er mindre stærk i Danmark ift. i Storbritannien, EU13 og EU10.
  • De danskere, der opfatter EU som spild af penge, har et mere negativt syn på EU sammenlignet med briterne, EU13 og EU10
  • Sammenhængen mellem danskernes opfattelse af EU som et tab af kulturel identitet og disses syn på EU er mere eller mindre den samme for briterne, EU13 og EU10.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.