Notat

Danskerne er lunkne over for at udvide EU – i bredden og i dybden

Danskerne har ikke smag på mere integration

Resume Mens dansk EU-skepsis kun i meget begrænset grad sætter sig igennem som et ønske om at forlade EU, så viser den sig til gengæld ved høj modstand mod nye udvidelser og integration. Vi vil ikke følge briterne ud af EU, men vi ønsker heller ikke, at flere beslutninger skal tages i EU, eller at EU udvides med flere lande.
 
Ser man på alle EU’s medlemslande, synes der at være et klart skel mellem de oprindelige medlemmer og de nye lande, som blev optaget i EU med østudvidelsen i 2004 eller senere. Befolkningerne i de oprindelige lande er primært positive mht. at flere beslutninger træffes på EU-niveau (integration i dybden), mens befolkningerne i de nye lande også er positivt stemte overfor yderligere udvidelse (integration i bredden). Der er dog store nationale forskelle.
 
I Danmark er andelen, der er positive over for, at flere beslutninger tages i EU, næsten fordoblet fra 17 til 31 pct. i perioden 2014-2017. Andelen, der er positive over for yderligere udvidelse af EU, er i samme periode faldet fra 40 til 35 pct. Spørges der ind til konkrete områder, er danskerne dog overvejende for en fælles EU-politik. Det gælder ikke mindst på indvandrings- og på energiområdet. Til gengæld ønsker vi ikke fælles EU-politik på det økonomiske område, hvilket stemmer godt overens med den store modvilje mod at afskaffe euroforbeholdet.

Hovedkonklusioner
  • Danmark er blandt de lande, hvor den største andel af befolkningen synes, at medlemskabet af EU er en god ting, men samtidig er der relativt få danskere, som ønsker, at flere beslutninger skal tages i EU (31 pct.), og at EU udvides med flere lande (35 pct.).
  • I de oprindelige seks EU-medlemslande er et flertal positive over for yderligere integration i EU. Samtidig er et flertal modstandere af en udvidelse af EU til at inkludere flere medlemslande.
  • Blandt befolkningerne i de nyeste medlemslande, som blev medlemmer i forbindelse med den store østudvidelse i 2004 eller senere, er der derimod stor opbakning til yderligere udvidelse af EU.
  • Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem i hvilken grad befolkningerne i medlemslandene synes, at det er en god ting at være medlem af EU, og i hvilken grad de er tilhængere af yderligere udvidelse, eller at flere beslutninger skal tages i EU.
  • Selvom danskerne er mindre positive over for fælles EU-politik end de øvrige befolkninger, er danskerne dog positive over for en fælles EU-politik på blandt andet energi- og indvandringsområdet.
  • Den store spredning, der gør sig gældende ved danskernes opbakning til fælles EU-politik på forskellige politiske områder, viser, at danskerne hverken er ureflekterede tilhængere eller modstandere af fælles EU-politik.
  • Et betydeligt flertal af danskerne (62 pct.) mener, at vi bedst løser de vores største udfordringer – indvandring og terror – ved at handle sammen med resten af EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.