Notat

Danskere: Indre marked afgørende for velstanden

EU's indre marked giver velstand, siger danskerne

Resume Langt de fleste danskere anerkender det indre markeds og EU’s positive bidrag til dansk økonomi. Det viser en ny repræsentativ måling, som Tænketanken EUROPA har fået gennemført. 61 pct. af danskerne er helt eller delvist enige i, at EU’s indre marked er afgørende for dansk velstand. Kun en femtedel er uenig.
 
Danskerne har heller ikke ladet sig skræmme af det ofte negative fokus på den fri bevægelighed, som gennem de sidste år har præget den hjemlige politiske debat. 53 pct. mener, at den fri bevægelighed repræsenterer noget positivt, heraf svarer hele 17 pct. i den mest positive kategori på en skala fra 0-10. Kun 21 pct. mener, at den repræsenterer noget negativt.
 
Kigger man på holdningen til den fri bevægelighed hos de enkelte partiers vælgere, er det kun hos Dansk Folkeparti, at vælgerne i overvejende grad mener, at den fri bevægelighed repræsenterer noget negativt. Vælgerne hos alle de øvrige partier ligger samlet set på den positive side af skalaen.
 
Et stort flertal af danskerne savner at erhvervslederne i højere grad engagerer sig i den danske EU-debat. Ønsket går på tværs hos vælgerne hos samtlige partier i Folketinget samt hos de vælgere, som mener, at Danmark bør forlade EU-samarbejdet.

Hovedkonklusioner
  • EU er godt for dansk økonomi. Det mener et flertal af de danske vælgere.
  • 61 pct. er helt eller delvist enige i, at EU’s indre marked er afgørende for dansk velstand. Kun en femtedel er uenig.
  • Mere end halvdelen af danskerne mener, at EU i overvejende grad bidrager positivt til dansk økonomi. Kun 16 pct. hælder til en negativ vurdering.
  • Fri bevægelighed repræsenterer i overvejende grad noget positivt for danskerne. Dette gælder for samtlige partiers vælgere med undtagelse af DF.
  • Der er en klar sammenhæng mellem at bakke op om Danmarks EU-medlemskab generelt og at se positivt på de økonomiske aspekter af EU-samarbejdet og den fri bevægelighed.
  • Der er en relativt stor andel af de vælgere, som ønsker at forlade EU, der ser positivt på EU’s økonomiske betydning og den fri bevægelighed.
  • Mange vælgere ønsker, at erhvervslederne engagerer sig stærkere i den danske EU-debat. Dette ønske går på tværs hos alle partier og gælder også vælgere, der ønsker, at Danmark skal forlade EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.