Debat

Danskere: EU’s indre marked er afgørende for vores velstand

Resume Selv om vores hjemlige politikere taler meget om social dumping, SU og sociale ydelser, kan danskerne tilsyneladende godt gennemskue de store fordele ved EU’s indre marked.

Denne kronik blev bragt i Børsen torsdag d. 16. august 2018.

Det indre marked bliver ofte fremhævet som en af EU-samarbejdets største succeshistorier. Ifølge en analyse udarbejdet for Erhvervsstyrelsen i 2017 er op mod 578.000 danske arbejdspladser da også knyttet direkte til eksporten af varer og services til EU’s indre marked. Det svarer til omkring en femtedel af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Samlet set skønnes det, at det danske BNP var 100 mia. kroner højre i 2016, end hvis vi havde stået uden for det indre marked.
 
De økonomiske gevinster ved EU’s indre marked er grundigt dokumenteret, og det ser ud til, at danskerne i høj grad anerkender EU’s positive bidrag til dansk økonomi.

Det viser en repræsentativ måling, som Tænketanken EUROPA for nylig har fået gennemført.

61 pct. af danskerne er helt eller delvist enige i, at EU’s indre marked er afgørende for dansk velstand. Kun en femtedel er uenig.
 
Tænketanken EUROPA stillede samme spørgsmål for et år siden, og denne nye måling ligger på niveau med de tidligere resultater. Befolkningens positive syn synes således ikke bare dominerende, men også konsistent. Det er der grund til at glæde sig over.

Danskere ser positivt på fri bevægelighed
 
Danskerne har heller ikke ladet sig skræmme af det ofte negative fokus på den fri bevægelighed, som gennem de sidste år har præget den hjemlige politiske debat. De har heller ikke ladet sig friste til at følge Storbritannien ud af EU og det indre marked, sådan som nogle (få) danske politikere på de yderste fløje flirter med tanken om.

53 pct. af danskerne mener, at den fri bevægelighed repræsenterer noget positivt. 21 pct. mener, at den repræsenterer noget negativt.
 
Kigger man på holdningen til den fri bevægelighed hos de enkelte partiers vælgere, er det kun hos Dansk Folkeparti, at vælgerne i overvejende grad mener, at den fri bevægelighed repræsenterer noget negativt. Vælgerne hos alle de øvrige partier ligger samlet set på den positive side af skalaen.
 
EU-borgere giver mere velfærd
 
Fri bevægelighed er en rettighed for alle borgere i EU og en grundsten i EU’s indre marked. De seneste år har den fri bevægelighed dog været omdrejningspunktet for meget politisk debat om bl.a. social dumping, SU og sociale ydelser. Og foreløbige politiske udmeldinger fra en række af Folketingets partier tyder på, at valgkampene frem mod såvel et Folketingsvalg som valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 vil blive fyldt med negative udmeldinger.

Men hvorfor egentlig?
 
Et omfattende studie fra Københavns Universitet viser, at EU-borgere ikke bare betaler for deres egne træk på velfærdssystemet, men at de også i bidrager til samfundet – i snit med 21.205 kr. om året. Fra 2002-2013 har EU-borgere bidraget med 23 mia. kr. til den danske statskasse.

En lignende konklusion når Finansministeriet i en analyse fra 2017. De Økonomiske Vismænd har beregnet, at Danmark skal tiltrække omkring 70.000 udenlandske arbejdstagere frem mod 2025, hvis vi skal fastholde væksten.
 
Det er således en klar dansk overskudsforretning, når EU-borgerne kommer til Danmark for at arbejde, bo og betale skat i landet. EU-borgere i Danmark betyder flere penge til velfærd – ikke færre.

Uden udenlandsk arbejdskraft ville virksomheder være nødt til at sige nej til ordrer eller flytte produktion til ud af landet. Uden udenlandsk arbejdskraft ville der være færre penge til skoler, hospitaler, daginstitutioner og andre velfærdsområder. Uden udenlandske arbejdskraft ville vi ganske enkelt være et mindre velstående samfund.

Lyt til befolkningen
 
Det er et faktum, som man kunne ønske sig, at flere danske politikere lagde vægt på – ikke mindst i et år, hvor vi kan se frem til to afgørende valg. Det er en vindersag at sikre arbejdskraft til danske virksomheder.

Desværre synes politikerne besynderligt defensive i debatten, og kampen om arbejdskraften er blevet endnu hårdere som følge af det økonomiske opsving, der lige nu præger de europæiske økonomier med faldende arbejdsløshed til følge. Tilstrømningen af polske arbejdere er den laveste siden 2013 og tilgangen er også faldet fra en række andre EU-lande.
 
Derfor er positivt, at danskerne tilsyneladende – trods den ofte negative politiske debat – holder fast i de store fordele ved EU’s indre marked og den frie bevægelighed.

Måske skulle politikerne lytte lidt til befolkningen?

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.