Notat

Danske kvinder elsker EU mere end mænd

Kvinder er mere EU-positive end mænd

Resume På flere afgørende spørgsmål er danske kvinder mere positive over for EU-samarbejdet end danske mænd. Det viser en ny meningsmåling, som Europa-Parlamentet har gennemført i samtlige medlemslande. Historisk har EU ellers især vundet opbakning hos den mandlige del af den danske befolkning, men det kan være ved at ændre sig. For første gang, siden man begyndte at lave målingerne i 2007, vurderer signifikant flere kvinder end mænd, at Danmarks medlemskab af EU er ”en god ting”.
 
Danske kvinder mener også i højere grad, at deres stemme tæller i EU og at Danmark alt i alt har haft fordel af det europæiske samarbejde. De er desuden endnu mindre tilbøjelige end mænd til at nære ønske om at forlade EU. Målingen bekræfter, hvad flere målinger gennemført efter afstemningen om Brexit har vist: Den danske opbakning til EU har taget et betydeligt sving opad de seneste år, den er stabil og væsentlig højere end gennemsnittet for alle EU’s 28 medlemslande.
 
Mens danske mænd er mere fokuserede på økonomi- og arbejdsmarkedsrelaterede forhold samt immigration mht. EU, så er kvinder mere optagede end mændene af klima, fred og sikkerhed, terrorisme, og at Danmark via EU får større indflydelse globalt samt at vores mulighed for at samarbejde med lande uden for EU styrkes.

Hovedkonklusioner
  • Historisk har danske mænd været mere EU-positive end danske kvinder, men det kan være ved at ændre sig. På en række afgørende spørgsmål har kvinderne enten indhentet over overgår mændene.
  • Signifikant flere kvinder end mænd angiver, at EU er ”en god ting”. Det er første gang, siden man begyndte at lave målingerne i 2007.
  • Hvis der var afstemning i dag, ville 79 pct. af kvinderne stemme ja til at blive EU, mens 10 pct. ville stemme for at forlade EU. Ser man på mændene, vil 74 pct. blive, mens 17 pct. vil forlade EU.
  • Kvinder er mere optagede end mænd af områder som klima, fred og sikkerhed, terrorisme, og at Danmark gennem EU får større indflydelse globalt samt at vores samarbejde med lande uden for EU styrkes.
  • Vækst, jobmuligheder og immigration vægtes derimod højere af mænd end af kvinder.
  • Klima og miljø er ifølge danskerne det vigtigste tema i debatten frem mod valget til Europa-Parlamentet i maj 2019. Kun i Sverige og Holland vægter en større andel af befolkningen denne udfordring.
  • Både danske kvinder og mænd vægter klima og miljø som det vigtigste tema, men kvinderne vægter det 9 procentpoint højere end mændene.
  • Overordnet viser målingen, at den danske opbakning til EU har taget et betydeligt sving opad efter den britiske afstemning om EU, og at opbakningen i Danmark er stabil og væsentlig højere end gennemsnittet i EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.