Notat

Danske fortællinger om suverænitet

Suverænitet – en undersøgelse af danskernes opfattelse af suverænitet

Resume I december 2015 sagde et flertal af danskerne nej til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. 68 pct. af dem, der stemte nej, gjorde det, fordi de ikke ønskede af afgive suverænitet. Men hvad forstår danskerne egentlig ved suverænitet, og hvordan blev spørgsmålet om suverænitet diskuteret i debatten forud for folkeafstemningen?

Dette notat tager et spadestik ned i danskernes suverænitetsforståelse og kortlægger, hvordan den kom til udtryk på Facebook op til folkeafstemningen. Tænketanken EUROPAs pilotundersøgelse bygger på analyser af 982 kommentarer om suverænitet, der blev slået op på 15 ja- og nej-politikeres Facebook-sider. Den negative fortælling om at afgive suverænitet var stærkt dominerende. Kun 6 pct. af de afgivne kommentarer omhandlede de positive muligheder for mere handlefrihed og medbestemmelse, som en overladelse af suverænitet også kan medføre.

På baggrund af kommentarerne er det desuden muligt at identificere fem fortællinger om suverænitet, som især gjorde sig gældende i den undersøgte Facebook-debat. Fortællingerne handler hhv. om grundloven, folket, magtmisbrug, EU-føderationen og (den positive) medbestemmelse.

Sammenholder man debatten på Facebook med den juridiske definition af suverænitet (og suverænitetsoverladelse) er der et klart mismatch mellem befolkningens opfattelse og den lovgivningsmæssige intention. Det er en stor udfordring for dansk EU-deltagelse, fordi suverænitetsdebatten kan begrænse Danmarks reelle selvbestemmelse på områder af transnational karakter.

Hovedkonklusioner
  • En undersøgelse af 982 kommentarer om suverænitet på 15 fremtrædende ja- og nej-politikeres Facebook-sider forud for folkeafstemningen den 3. december viser, at hele 73 pct. af udsagnene er negative ift. at overlade suverænitet. Kun 6 pct. er positivt indstillede.
  • Fem forskellige temaer går igen i danskernes opfattelse af suverænitet. Temaerne er: Folket, grundloven, magtmisbrug, EU-føderation og medbestemmelse.
  • Temaerne indeholder fortællinger om, at overladelse af suverænitet er grundlovsstridigt, at det danske folk er indehavere af den danske suverænitet, og at magtsyge politikere ønsker ubegrænsede beføjelser til at afgive dansk suverænitet. Ultimativt truer det Danmarks selvstændighed at overlade suverænitet til EU.
  • Fortællingen om medbestemmelse er den eneste positive. Fortællingen handler om at overladelse af suverænitet potentielt kan være gavnligt for Danmark, fordi danske interesser kan fremmes gennem EU-samarbejdet.
  • Fællesnævneren for de negative fortællinger er ideen om, at suverænitetsoverladelse til EU er et nulsumsspil – altså at det, der ”overlades” til EU nødvendigvis ”mistes” herhjemme.
  • Rent juridisk er ordet suverænitetsoverladelse dog hverken positivt eller negativt ladet, da det ikke på forhånd er muligt at afgøre, om det er godt eller skidt. I den folkelige debat har overladelse af suverænitet imidlertid fået en overvejende negativ ladning forstået som ”tab” af suverænitet.
  • Mange af de undersøgte kommentarer om suverænitet rummer faktuelle unøjagtigheder, bl.a. i forhold til hvad der ville ske med grundloven efter et ja. Andre hævder, at uklarhederne florerede, fordi ja-siden bevidst søgte at fjerne suverænitetsdebatten fra kampagnen.
  • Selv om de negative udsagn om suverænitetsoverladelse er stærkt dominerende, kræver meget få af de negativt indstillede Facebook-brugere en udmeldelse af EU. Suverænitetsbekymringen eksisterer således tilsyneladende sideløbende med ønsket om at forblive medlem af EU.
  • Meget få af de positive indlæg giver udtryk for EU-begejstring. De rummer typisk en anerkendelse af, at ”ikke alt fra EU er godt, men …”. Den overordnede konklusion er derfor, at en generel kølig, men ikke afvisende, holdning til EU præger debatten på Facebook.
  • Dette studie omfatter alene kommentarer skrevet på Facebook forud for folkeafstemningen, og der er selvsagt behov for yderligere undersøgelser, for at få kortlagt danskernes opfattelse af suverænitet og suverænitetsoverladelse i bred forstand.

Download hele notatet om danskernes opfattelse af suverænitet

Læs også kronikken Kan suverænitet koste indflydelse?, som blev bragt i Berlingske 14. marts 2016.
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.