Kommentar

Dansk suverænitets-opfattelse under pres

Dette indlæg blev bragt i Jyllandsposten d. 6. oktober 2021

Kina, klima, corona og kurrer på tråden i det transatlantiske samarbejde. Disse fire, mere eller mindre uafhængige, faktorer har på få år givet langt mere ammunition til debatten om et stærkt Europa, end det gamle, kriseramte EU kunne have drømt om. Problemet er, lyder argumentet, at vi europæere i dag lever som menige soldater uden kontrol over de kampe, der har betydning for vores tilværelse.

Vores regeringer har kompetencen til at sætte ambitiøse klimamål. Men at nå dem afhænger af råmaterialer fra Kina, og at vi kan sikre rimelige globale konkurrencevilkår for vores virksomheder. Vi kan, som Storbritanniens Boris Johnson og Frankrigs Emmanuel Macron, sagtens have ret i, at Kabul lufthavn burde have været en safe zone efter USA's kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan i august. Men vi ville ikke selv kunne føre forslaget ud i livet eller sågar beskytte lufthavnen i en uge.

Vi har i Joe Biden en af de mest alliancesøgende amerikanske præsidenter, det er realistisk at have ved magten. Men det betyder ikke, som forbigåelsen af Frankrig med den såkaldte Aukus-alliance mellem USA, Australien og Storbritannien viser, at Det Hvide Hus varetager europæiske interesser, som dengang verdensordenen var bipolar. Samtidig er udviklingen siden Sovjetunionens opløsning langt fra gået i den retning af mere demokrati, som Vesten håbede på - tværtimod er der et stigende pres på europæiske værdier og institutioner gennem målrettede fake news-kampagner og cyberangreb.

Og så kom covid-19 ovenikøbet og signalerede, at selv i en fantasiverden med fuldstændig harmoni på kloden, vil en pandemi have potentiale til at underminere vores samfundsmodel, der er baseret på just in time-leverancer fra alle verdenshjørner.

I dag er det fire år siden, at Macron gjorde "europæisk suverænitet" til et hovedtema i sin store og lange (den fyldte ca. 20 A4-sider) Europa-tale på Sorbonne-universitetet.

»EU er vores chance for at genoprette vores fulde suverænitet,« sagde han blandt andet. De fleste meldte hus forbi i Danmark - på trods af at ønsket om have suverænitet ellers også er kendt herhjemme, hvor det f. eks. udgør baggrunden for vores EU-forbehold.

Tænketanken Europa holdt kort efter talen en række fokusgrupper, hvor vi spurgte danskerne, hvad de tænkte om europæisk suverænitet. Her var den gennemgående reaktion, at det var en fortænkt, forvirrende og selvmodsigende udtalelse fra den dengang nyvalgte franske præsident. Suverænitet er noget, EU tager fra Danmark, lød det.

I flere af vores nabolande og i Bruxelles har modtagelsen af Macrons tale været en noget anden. Her deles opfattelsen af, at EU kan styrke medlemslandenes suverænitet, og derfor ser vi disse måneder - på baggrund af Kina, klima, corona og de transatlantiske kurrer - et festfyrværkeri af opråb om f. eks. europæisk økonomisk suverænitet, teknologisk suverænitet, klimasuverænitet - og sågar, blandt de mest vidtgående, militær suverænitet. Undervejs i den netop overståede tyske valgkamp omtalte alle de tre kanslerkandidater - SPD's Olaf Scholz, CDU's Armin Laschet og De Grønnes Annalena Baerbock - behovet for at styrke EU's suverænitet som en naturlig del af deres Europa-politik.

I Danmark skal mange politikere nok stadig sluge en kamel, før de er klar til at vende årtiers suverænitetsdiskurs på hovedet. Men statsminister Mette Frederiksen har taget tilløb ved efterhånden flere gange at have italesat behovet for digital suverænitet i EU.

Det kan sagtens være, at vi i Danmark har ret i, at "europæisk suverænitet" i bund og grund er et såkaldt oxymoron - eller et brud på principperne bag Den Westfalske Fred i 1648, der grundlagde nationalstatens integritet. Men vi kan ikke selv stoppe udviklingen. På tærsklen til et fransk EU-formandskab til næste forår er det ganske vist, at debatten om suverænitet kun lige er startet.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.