Notat

Dansk opbakning til EU inde i historisk højkonjunktur

Valg til Europa-Parlamentet høj opbakning til EU

Resume Når danskerne om en måned skal stemme til Europa-Parlamentsvalget, vil opbakningen til Danmarks medlemskab af EU være inde i en historisk højkonjunktur. Faktisk har den andel af befolkningen, som ser positivt på medlemskabet af EU, aldrig været større, siden vi kom med i det europæiske fællesskab i 1973. Det viser en helt ny og omfattende måling, som Europa-Parlamentet har gennemført i samtlige 28 EU-lande.
 
76 pct. af de adspurgte danskere siger, at medlemskabet af EU er ”en god ting”. Lige så mange vil stemme ja til at blive i EU, hvis der i dag var folkeafstemning om medlemskabet, og hele 85 pct. siger, at Danmark har draget fordel af at være med i EU. På alle disse nøgleparametre er danskerne særdeles positive.
 
Klima- og miljøbeskyttelse har inden for det seneste år taget et ordentligt hop frem og er ubetinget det vigtigste tema for danskerne forud for valget. Omvendt er indvandring, som tidligere lå i top, dumpet ned på listen, og tillægges nu samme vægt som f.eks. menneskerettigheder og demokrati blandt vælgerne.
 
Selv om opbakningen til EU generelt er steget på tværs af EU’s 28 medlemslande de seneste år, er danskerne stadig væsentlig mere positive end gennemsnittet for hele EU. Hertil kommer at en rekordhøj andel af danskere agter at stemme til Europaparlamentsvalget den 26. maj. Hele 65 pct. af danskerne siger, at de er meget sandsynligt, at de vil stemme. Det er 30 procentpoint over gennemsnittet for alle EU-lande.

Hovedkonklusioner
  • Danskerne har aldrig set mere positivt på medlemskabet af EU. 76 pct. angiver, at EU er ”en god ting”, mens kun 7 pct. siger ”en dårlig ting”. Det er den højeste opbakning siden Danmark kom med i fællesskabet i 1973.
  • Siden 1973 er den andel af befolkningen, som opfatter medlemskabet af EU negativt reduceret med tre fjerdedele, mens andelen med en positiv holdning er næsten fordoblet.
  • 77 pct. ville stemme for at Danmark skulle blive i EU, hvis der var en folkeafstemning i dag. 85 pct. siger, at Danmark har draget fordel af medlemskabet af EU.
  • Forhåndsinteressen for Europa-Parlamentsvalget den 26. maj er høj. Hele 65 pct. af danskerne siger, at det er meget sandsynligt, at de stemmer den 26. maj, og yderligere 12 pct. siger, at det er sandsynligt.
  • 68 pct. af danskerne angiver ”klima” som det vigtigste tema i valgkampen forud for Europa-Parlamentsvalget. Det gør det til det suverænt vigtigste tema for vælgerne.
  • Herefter følger bekæmpelse af terrorisme samt menneskerettigheder og demokrati med hhv. 46 og 42 pct.
  • Først på en fjerdeplads kommer indvandring, som er faldet 14 procentpoint siden september 2018. Det er en bemærkelsesværdig udvikling.
  • Den yngste vælgergruppe (15-24-årige) er mere positive mht. medlemskabet af EU end alle øvrige grupper. De føler dog ikke i samme grad, at deres stemme bliver hørt i EU.
  • Generelt ser de danske unge ud til at føle sig dårligst hørt i EU, hvis man kigger tilbage på samtlige målinger siden 2007. Dog synes der at være en tendens til, at forskellen mellem de unge og de øvrige grupper især gør sig gældende omkring valgene til Europa-Parlamentet.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.