Notat

Dansk euroskepsis er nuanceret og varierer i intensitet

Resume At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende med et ønske om, at Danmark forlader EU. Flere forskellige faktorer er medvirkende til danskernes modstand mod EU, og kun i nogle tilfælde fører denne skepsis til hård EU-modstand, dvs. et ønske om at Danmark melder sig helt ud af samarbejdet.
 
Det viser en ny analyse af data fra en omfattende meningsmåling om suverænitet, som YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA. Danskerne er mest skeptiske over for, at Danmark afgiver suverænitet til EU. Desuden kan borgernes syn på niveauet af demokrati i EU udløse en vis modstand i befolkningen. Den økonomiske side af samarbejdet vækker til gengæld ikke til stor skepsis blandt danskerne.
 
Bevæger man sig et niveau dybere ned meningsmålingen og sammenholder besvarelserne med en række sociodemografiske forhold som køn, alder, uddannelsesniveau, husstandsindkomst og region, viser der sig nogle væsentlige nuancer i danskernes EU-skepsis. Generelt er de højest uddannede, de unge og de højeste indkomstgrupper mindst skeptiske over for EU-samarbejdet, og kun mht. økonomisk skepsis er der signifikant forskel på mænd og kvinder.

Hovedkonklusioner
  • Afgivelse af suverænitet afføder den stærkeste modstand mod EU blandt danskerne. På en skala fra 1-10, hvor 1 er mest positivt og 10 er mest negativt, scorer suverænitet 5,9.
  • Den suverænitetsbaserede EU-skepsis følges op ad en demokratisk funderet skepsis, der samlet set scorer 5,4. Økonomisk skepsis blandt danskerne ligger noget lavere på 3,8.
  • Folk med kort eller mellemlang uddannelse har et signifikant højere niveau af suverænitetsbaseret EU-skepsis end folk med lang videregående uddannelse. Denne skepsis stiger med alderen.
  • Kvinder er mere skeptiske over for EU’s økonomiske betydning for Danmark end mænd. Til gengæld er det til forskel fra både den suverænitetsbaserede og demokratiske skepsis svært at se en tendens, hvad angår alder.
  • Selv om folk angiver skepsis ift. EU på områder som suverænitet, demokrati eller økonomi, er det ikke ensbetydende med, at man ønsker, at Danmark skal forlade samarbejdet.
  • Grundlæggende er opbakningen til dansk medlemskab af EU høj. 64 pct. af danskerne foretrækker ifølge undersøgelsen, at Danmark forbliver i samarbejdet, mens blot 27 pct. angiver, at de foretrækker at forlade EU.
  • Sociodemografiske forhold synes at være afgørende for denne hårde skepsis (dvs. et ønske om at forlade EU).
  • Generelt kan ses en tendens, hvor ønsket om at forlade EU aftager som husstandsindkomsten og uddannelsesniveauet stiger.
  • I den yngste gruppe er signifikant færre hårde skeptikere, og der er ikke nævneværdig forskel på mænd og kvinders modstand.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.