Brief

Corona styrker danskernes ønske om grænsekontrol

Høj opbakning til grænsekontrol i Danmark

Resume Nye tal viser, at coronakrisen har fået mange danskere til at ønske sig strengere grænsekontrol. Det gælder især blandt vælgerne i blå blok.

Under udbruddet af corona har 18 Schengen-lande indført forstærket grænsekontrol og flere steder blev grænserne helt lukket – dog med mulighed for at fragte bl.a. varer over grænserne gennem såkaldte grønne korridorer. 14. marts lukkede Danmark sine grænser.

Nogle europæiske lande havde i forvejen grænsekontrol i form af stikprøvekontrol med henvisning til terror eller migration. I Danmark har der f.eks. været kontrol siden 4. januar 2016, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen indførte den med henvisning til den aktuelle migrations- og flygtningekrise.

Siden har flere målinger vist, at danskerne overvejende bakker op om grænsekontrollen. F.eks. svarede 57 pct., at de er modstandere af at opgive grænsekontrollen i en måling for Altinget i januar 2017. En ny repræsentativ måling, som YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA som et led i en stor europæisk måling gennem tænketanken European Council on Foreign Relations, ECFR, viser, at mange danskere bakker op om strengere grænsekontrol som følge af coronaudbruddet.

Målingen viser, at 48 pct. af den danske befolkning i mere eller mindre grad støtter strengere grænsekontrol, efter coronakrisen begyndte. 37 pct. har ikke ændret holdning, og 9 pct. er lidt eller meget mindre støttende ift. grænsekontrol. Da der i forvejen var ovevejende opbakning til grænsekontrollen, kan man dog ikke konkludere ud fra denne måling, at flere er blevet tilhængere af grænsekontrol – men det tyder i hvert fald på, at de, der i forvejen støttede grænsekontrol, er blevet endnu mere opsatte på at fastholde og styrke den.

Grænsekontrol mest populært i blå blok

Der er stor forskel på, hvordan coronakrisen har påvirket vælgernes syn på grænsekontrollen i hhv. blå og rød blok. Overordnet set er blå bloks vælgere blevet markant mere positive overfor grænsekontrollen siden coronakrisens start. 62 pct. svarer, at de er meget/lidt mere støttende. Hos Venstre er det 58 pct, men det er hele 74 pct. hos Dansk Folkeparti. For rød blok gælder det til sammenligning 36 pct. og 44 pct. af Socialdemokratiets vælgere.

Kun 5 pct. af blå bloks vælgere svarer, at de er meget/lidt mindre støttende. Det gælder 12 pct., af rød bloks vælgere. 46 pct. af rød bloks vælgere svarer, at de ikke har ændret holdning til grænsekontrollen, mod 29 pct. af blå bloks vælgere.

I meningsmålingen spørges der også ind til, hvilke ting der bør ændre sig i Europa, når coronakrisen er ovre. Ud af 11 svarmuligheder, svarer 38 pct. ja til, at der bør være mere kontrol med grænserne mellem EU-landene. Lidt flere, nemlig 48 pct. af danskerne, svarede, at der bør være mere kontrol med EU’s ydre grænser.

Overordnet tyder det altså på, at coronakrisen har styrkes danskernes opbakning til grænsekontrol, eller i hvert fald styrket opbakningen blandt dem, som allerede var positivt indstillet over for kontrol.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.