Notat

Britisk euroskepsis er mere økonomisk end den danske

Resume Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende ideer blandt EU-skeptiske kræfter i flere andre EU-lande, herunder Danmark. Men er en britisk inspireret afstemning om selve EU-medlemskabet et naturligt udspring af danskernes euroskepsis? Næppe – for mens der muligvis kan findes opbakning til selve ideen om en EU-folkeafstemning, er der ikke meget, der tyder på, at danskerne efterspørger et opgør med selve medlemskabet af EU.
 
Den britiske premierminister David Cameron imødekom derimod næsten halvdelen af den britiske befolkning, da han udskrev afstemningen om EU-medlemsskabet. Mens knap halvdelen af briterne mener, at Storbritannien vil være være bedre stillet uden for unionen, er det kun hver fjerde dansker, der mener, at Danmark vil være bedre stillet uden for samarbejdet.
 
På flere centrale områder adskiller dansk euroskepsis sig fundamentalt fra den britiske. Befolkningerne i Danmark og Storbritannien er fælles om en stærk skepsis over for at afgive suverænitet, men adskiller sig markant i forhold til synet på EU’s økonomiske virke og holdninger til det at stå udenfor.

Hovedkonklusioner
  • Dansk og britisk euroskepsis har en række ligheder, men adskiller sig markant på centrale områder.
  • I begge lande er der skepsis over for mere overnationalt samarbejde på følsomme områder. Modviljen over for føderale EU-tiltag er rekordhøj.
  • Briterne adskiller sig derimod fra danskerne ved at være stærke kritikere af EU’s økonomiske virke. Det er et område, hvor danskerne er at finde blandt EU’s varmeste fortalere.
  • Desuden er langt flere briter end danskere euroskeptiske i en sådan grad, at selve medlemskabet bringes i spil. Briterne har den største andel af ”hård” skepsis i hele EU, mens den danske andel de seneste mange år har været ganske lav og ofte lavere end EU-gennemsnittet.
  • Sammenlignet med briterne er danskerne langt mere tilbøjelige til at føle sig som EU-borgere med en blandet dansk og europæisk identitet.
  • De danske holdninger synes overordet i overensstemmelse med de anbefalinger, som udenrigsgransker, Peter Taksøe-Jensen, for nylig fremlagde. Af disse fremgår det, at det er i Danmarks entydige interesse at være placeret centralt i EU – uafhængigt udfaldet af den britiske folkeafstemning.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.