Brief

21 europæiske lande viser solidaritet og hjælper andre

Rumænsk læge i Italien.

Resume Tyskland tager imod italienske corona-patienter, Rumænien og Polen sender læger, og Frankrig donerer masker og beskyttelsesdragter. Mindst 21 lande har vist solidaritet og hjælper andre europæiske lande. Også Danmark har meldt sig på banen, men det har efterfølgende vist sig, at en dele af den danske hjælp var ubrugelig.

(Dette brief blev offentliggjort 8. april, men er siden opdateret flere gange, senest d. 18. maj 2020)

En kortlægning, som Tænketanken EUROPA har foretaget, viser, at europæiske lande i stigende grad hjælper hinanden, bl.a. ved at tage imod patienter fra Italien. Mindst 21 lande hjælper – bilateralt eller igennem EU og NATO – viser opgørelsen. Tyskland alene har behandlet mindst 229 patienter fra bl.a. Italien, Franrkrig og Holland.

Allerede den 28. februar 2020 bad Italien om hjælp til at håndtere conronaudbruddet igennem den såkaldte civile beskyttelsesmekanisme i EU (UCPM).

Når en medlemsstat beder om hjælp igennem mekanismen, er det EU’s fælles krisecenter, Emergency Response Coordination Centre (ERCC) under EU’s udenrigstjeneste, der koordinerer indsatsen. De enkelte medlemsstater melder ind med de ressourcer, de kan hjælpe med, så som læger, sygeplejersker og værnemidler.

Mekanismen blev oprettet i 2001 og er siden aktiveret 330 gange, men som regel kun når blot ét land er blevet ramt af en naturkatastrofe såsom skovbrande i Sverige eller jordskælv i Albanien. Det har gjort, at den er blevet betegnet som en ”win-win-mekanisme” – lande, der ikke er ramt, har overskud til at hjælpe andre.

Alle under pres

Coronakrisen imidlertid fundamentalt anderledes, da alle lande kæmper med pandemien.

Da Italien aktiverede mekanismen, var der intet EU, der havde overskud til at svare. Det udløste anklager fra Italien om, at resten af Europa svigtede det ellers tætte forhold og samarbejde i unionen. Kina derimod leverede bl.a værnemidler til hårdt pressede Italien. Siden har også Spanien aktiveret den civile beskyttelsesmekanisme.

Udover at bede om hjælp igennem EU har bl.a. Italien og Spanien anmodet om hjælp via en lignende krisestyringsmekanisme i NATO. Den koordineres via Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC). Den 24. marts 2020 anmodede Spanien f.eks. om 150.000 beskyttelsesdragter, næsten 2 millioner masker, 500.000 testkits og 500 respiratorer.

Lande kan også anmode hinanden direkte om hjælp. Det har Frankrig gjort over for Tyskland, ligesom Italien har skrevet direkte til bl.a. den danske regering. Samarbejdet og anmodningerne om hjælp foregår også på regionalt plan. For eksempel er Nordrhein-Westfalen i Tyskland blevet anmodet om at tage imod patienter i den tysk-hollandske grænseregion.

Hvem hjælper hvem?

Efter en langsom start har en række europæiske lande, både inden for og uden for EU- og NATO-samarbejdet imødekommet ønsker om at hjælpe andre europæiske lande. Oversigten nedenfor omhandler alene den støtte, som landene har givet hinanden – ikke den hjælp, som landene har modtaget direkte fra EU eller andre organisationer.

Hjælpen falder i tre kategorier: 1. Donation af værnemidler, 2. behandling af Covid19-patienter og 3. udsendelse af sundhedspersonel. Oversigten bygger på kilder fra både EU og NATO og landene selv, men er ikke nødvendigvis udtømmende.

Danmark har modtaget anmodninger om hjælp direkte fra Italien og Spanien. Onsdag d. 8. april meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod, at Danmark vil hjælpe Italien med et ukendt antal respiratorer, et felthospital og en donation på 7,5 mio. kroner til det italienske Røde Kors.

Siden offentliggørelsen af det danske bidrag har Sundhedsstyrelsen meddelt, at de danske respiratorer ikke kan bruges til at behandles Covid19-patienter. Ifølge DR’s P1 Morgen og Politiken har Italien takket nej til de danske respiratorer samt felthospitalet.

16. maj kunne P1 Morgen så fortælle, at Region Syddanmark har stillet 13 respiratorer til rådighed, som de italienske myndigheder har takket ja til.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.