Thinkforce: Sociale ydelser og fri bevægelighed

Resume Tænketanken EUROPA samlede i foråret 2014 en række førende danske eksperter i en thinkforce for at skabe et nyt grundlag for debatten om børnecheck og EU-borgeres adgang til danske velfærdsydelser.

Tænketanken EUROPA samlede i foråret 2014 en række førende danske eksperter i en thinkforce for at skabe et nyt grundlag for debatten om børnecheck og EU-borgeres adgang til danske velfærdsydelser. Under valgkampen til Europa-Parlamentet var debatten præget af højspændt stemning mellem de store partier på Christiansborg, og ambitionen var at samle viden og fakta om for eksempel omfanget af den frie bevægelighed, og hvor stort presset på ydelser som dagpenge og børnecheck er.

Formålet med thinkforcen var at undersøge mulige scenarier og udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan finde en model, der både sikrer de grundlæggende EU-rettigheder og tager højde for det høje danske velfærdsniveau. Resultatet af arbejdet blev præsenteret i et samlet notat i begyndelsen af juni, og dannede desuden grundlaget for flere af Tænketanken EUROPA's debatter under Folkemødet 2014.

Læs hele notatet om sociale ydelser og fri bevægelighed her

Thinkforcens primære opgave var at undersøge, hvad der er op og ned i debatten om den frie bevægelighed og velfærdsydelser og komme med forslag til, hvordan danskernes bekymringer kan imødekommes.

Tænketanken EUROPA har på baggrund af eksperternes input udarbejdet notatet med konkrete anbefalinger til politikerne. Flere af forslagene er blevet budt velkommen af politikerne, bl.a. har foreslaget om at indføre EU-høringer i lovgivningsarbejdet vagt politisk interesse.

Bent Gravesen
Historiker og fhv. chefkonsulent i SF
Jens Arnholtz Hansen
Ph.d., FAOS, Københavns Universitet
Tine Horwitz
CEO, Consortium for Global Talent
Niels Ploug
Afdelingsdirektør, Dansk Statistik
Gunde Odgaard
Sekretariatschef, BAT-kartellet
Erik Simonsen
Underdirektør, Dansk Arbejdsgiverforening
Mikkel Barslund
Ph.d. og økonom ved Centre for European Policy Studies i Bruxell
Kirsten Ketscher
Professor, dr.jur., Københavns Universitet

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.