Update

Taler ved Tænketanken EUROPAs velkomstreception

Margrethe Vestager holder tale for Tænketanken EUROPA

Resume Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og forbundsformand i CO-Industri Claus Jensen holdt taler for Tænketanken EUROPA under velkomstreceptionen mandag d. 18. august 2014. Læs deres taler herunder eller se billeder fra receptionen her.

Økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager:

Som I måske ved, er Europa og EU et emne, der ligger mig meget på sinde. På EU-debattens vegne er jeg derfor glad for, at tænketanken er født. Jeg håber, tænketanken får samme effekt på EU-debatten som et koldt glas mousserende vin på en varm sommerdag: Forfriskende, prikkende – og går hurtigt i blodet!

Vi møder Europa hver eneste dag. Krisen i Ukraine, sikring af en robust finansiel sektor og behovet for sikre fødevarer. Ligegyldigt hvilket tema, vi taler om, bliver vi dagligt mindet om vigtigheden af det europæiske fællesskab.

Europa er mere end blot en geografisk betegnelse. Det er en idé. En idé om at vi gennem samarbejde kan opnå fredelig sameksistens og fremgang på tværs af landegrænser. Et samarbejde baseret på respekt for demokrati, menneskerettigheder, frie markedsøkonomier, sammenhængskraft og lige muligheder for alle.

Vores mulighed for at leve i fred og fremgang hviler på præcis det fundament af værdier, som vi deler med resten af Europa. Netop derfor er Europa vigtigt at diskutere.

Tænketanken Europa er et vigtigt og meget velkomment initiativ.

Hvor skal vi hen med Europa? For mig er det oplagt, at Danmark skal være med i kernen af EU. Ikke fordi ”at det skal vi bare”, men fordi Europa står over for en række helt konkrete udfordringer: Det gælder klimaforandringer, høj arbejdsløshed, lav økonomisk vækst, nye sikkerhedstrusler, flygtninge og grænseoverskridende kriminalitet og mere til.

Intet land kan løse disse problemer alene. De skal løses på europæisk og globalt plan. (Og globalt bidrager vi stærkest gennem Europa.) Udfordringerne hænger sammen. Den tragiske situation i Ukraine er ét helt konkret eksempel på, at f.eks. sikkerhed og energi er tæt forbundne udfordringer.

Hvis vi vil påvirke løsningerne, skal Danmark være en aktiv partner i EU. Forsvars- og retsforbeholdet er konkrete eksempler på selvvalgte barrierer, som mindsker vores muligheder for at påvirke løsningerne. Forsvarsforbeholdet betyder, at vi ikke kan deltage i fx missioner mod pirateri, hvis det er EU, der fører an. Retsforbeholdet indebærer risiko for, at vi snart må træde ud af EU’s politisamarbejde. Det vil gøre det sværere for Danmark at bekæmpe organiseret kriminalitet, børneporno, menneskehandel og anden grænseoverskridende kriminalitet. Det skader danske interesser. Derfor ser regeringen gerne disse to forbehold ændret. Og personligt ser jeg også gerne euroforbeholdet afskaffet.

Jeg vil gerne hamre en pæl gennem myten om, at samarbejde om det, der er relevant, skal være på bekostning af nationale interesser. Indflydelse er ikke et nulsumsspil. Vi præger andre lande med vores argumenter og synspunkter. Somme tider kan andre lande lære af vores erfaringer. Det være sig på arbejdsmarkedsområdet eller måden vi håndterer nødlidende banker.

Et Danmark tættere på kernen betyder ikke, at vi skal bevæge os i retning af Europas Forenede Stater. For at fastholde et levende demokrati er det vigtigt at holde fast i et klart princip: Politiske beslutninger skal træffes på det politiske og administrative niveau, der er tættest på borgerne. Det kan bl.a. illustreres med mit eget område: det økonomiske.

Ansvaret for den økonomiske politik er forankret nationalt. Det er alene op til de enkelte medlemslande at finde ud af, hvor store statens udgifter skal være, og hvordan udgifterne fordeles. Og sådan skal det blive ved med at være!

Men vi tager højde for de grænseoverskridende virkninger af den økonomiske politik vi hver især fører. Gældskrisen i Europa viste, at alle bliver påvirket af uroen på de finansielle markeder, når markederne mister tillid til et eller flere lande. Derfor er det både fair og fornuftigt, at medlemslandene har et ansvar over for hinanden for at føre en ansvarlig og holdbar økonomisk politik.

Vejen til indflydelse i EU er kompleks, og kan ikke blot reduceres til størrelse. Det er vigtigt at vide, hvad man vil og hvorfor. Man skal byde ind med konstruktive løsningsforslag. Gode argumenter giver gennemslagskraft og resultater. Det synes jeg, vi er gode til i Danmark. Der er perspektiv i at bruge mere af vores energi på at sætte en dagsorden for, hvor EU skal bevæge sig hen, end for at debattere myter og skræmmebilleder. Det er i hvert fald min egen konklusion oven på debatten op til det seneste EP-valg.

Jeg deler derfor fuldt ud tænketankens vision om, at debatten ikke blot bliver en steril og ideologisk præget debat – for eller imod EU. I stedet skal den fokusere på de konkrete udfordringer.

Nøglen til en stærk debat er velfunderede og saglige analyser. Kun med gode analyser kan man skabe den substans, som en velkvalificeret debat har brug for. Og her har Tænketanken Europa en vigtig rolle at spille.

Den tyske filosof Hegel skrev engang, ”Når først forestillingernes verden er revolutioneret, holder virkeligheden ikke ud længe”. Jeg er sikker på, at Tænketanken Europa kan være med til at påvirke den måde, som vi tænker om Europa. Det kan lægge fundamentet for at realisere et stærkere europæisk samarbejde med Danmark i kernen. Jeg ønsker Tænketanken Europa et godt og langt liv.

Forbundsformand i CO-Industri, Claus Jensen:

Kære gæster,

Det er med meget stor glæde, at jeg som formand for tænketanken Europa i dag byder velkommen til denne åbningsreception.
Men selvom der er tale om en åbningsreception, så har tænketanken Europa faktisk været i fuld gang længe.

I mine øjne har den også allerede klart bevist sin eksistensberettigelse som en afgørende faktor i bestræbelserne på at kvalificere og nuancere den danske europapolitiske debat.
Senest i sidste uge med analysen om danskernes holdninger til retsforbeholdet.

Det er helt afgørende for vores politiske debat og vores politiske valg, at vi har adgang til sobre analyser og reel information. Ellers risikerer vi, at fortabe os i klicheer, forudfattede holdninger eller automatisk vælger at spille på fremmedfrygt og bekymring for det ukendte.

Analysen i sidste uge viser, hvor vigtig nuanceret viden er for vores debat. Personligt synes jeg det er vigtigt, at vi får kvalificeret lige netop debatten om det danske retsforbehold. Vi har nemlig brug for politisk vilje til en folkeafstemning, så vi kan få spurgt danskerne, om ikke tiden er kommet til at sige farvel til de forbehold.

Og jeg synes faktisk, at debatten om den fælles europæiske patentdomstol viste, at hvis danskerne stille og roligt bliver præsenteret for de konkrete fordele ved at løse problemer i fællesskab, så lytter de. Jeg er helt sikker på, at vi vil have gode muligheder for at se præcis samme effekt under en folkeafstemning om afskaffelse af retsforbeholdet.

Det er mindre end et år siden, at Karsten Dybvad og jeg offentliggjorde vores planer om Tænketanken Europa. Tænketanken kom til i en hektisk tid med både et valg til Europa-Parlamentet og som nævnt en folkeafstemning om det fælles europæiske patent.

Og det at opbygge en ny tænketank er ikke bare noget, man gør med et fingerknips. Jeg vil derfor gerne takke tænketankens direktør Bjarke Møller. Du har næsten fra bar bund og et tomt kontor hos DI på Rådhuspladsen, hurtigt givet tænketanken krop og sjæl - nu godt hjulpet af de mange dygtige medarbejdere, der siden hen er kommet til.

Nu hedder adressen Amagertorv 29 A. Et dejligt centralt beliggende sted, hvor der er gode rammer for kreativitet og ikke mindst fordybelse.

Nu er der lidt mere ro på den europapolitiske dagsorden end i foråret. Og her det vigtigt, at Tænketanken gennem analyser, konferencer og andre aktiviteter fastholder sit fokus og fortsat stimulerer den danske europapolitiske debat.

Det er jeg slet ikke i tvivl om vil ske. Vi har et godt samarbejde i tænketanken, og vi kommer helt sikkert ikke til at løbe tør for emner og ideer, så der er nok at tage fat på.
Og nu er det mig en stor glæde, at kunne give ordet til økonominister Margrethe Vestager. Hun vil blandt andet dele sine europapolitiske visioner med os og give os sit bud på Danmarks fremtidige rolle i EU.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.