Update

Tænketanken EUROPA søger (chef)økonom

Kan du analysere og formidle komplekse økonomiske og politisk-økonomiske problemstillinger, og har du lyst til at være med til at løfte den europæiske debat i Danmark? 

Tænketanken EUROPA søger en (chef)økonom, som har mod på at analysere alt fra EU’s grønne omstilling, digitalisering og konkurrencepolitik, over Europas økonomiske genopretning, til en reform af Vækst- og Stabilitetspagten.

Det er vigtigt, at du har mod på at arbejde i et lille og diverst team, hvor du p.t. er den eneste økonom, og at du har lyst til (også) at formidle dine analyser i medierne. 

Vi arbejder tæt sammen med den europæiske tænketank European Council on Foreign Relations (ECFR), så stillingen giver gode muligheder for internationalt samarbejde, f.eks. kortvarige ophold på ECFR’s kontorer i europæiske hovedstæder som Berlin, London, Paris og Warszawa (læs mere her).

Om Tænketanken 

Tænketanken EUROPA er en uafhængig tænketank med fokus på Europa. Vi udarbejder evidensbaserede analyser med det mål at kvalificere den danske Europa-debat og sikre, at danske aktører i stigende grad forholder sig til europæiske temaer af stor betydning for Danmark. Vores arbejde er p.t. centreret om tre søjler: økonomisk genopretning og det indre marked, EU’s pandemibekæmpelse og den grønne omstilling. Af tværgående fokusområder kan nævnes digitalisering og EU's globale rolle. Tænketanken indtager ikke holdninger som organisation.

Tænketankens eksperter og analytikere bliver ofte brugt i danske og internationale medier, både for at kommentere den europæiske udvikling og ifm. egne analyser. Dette arbejde skal vores nye økonom bidrage til, så Tænketankens synlighed og gennemslagskraft på de økonomiske dagsordener bliver større.

Foruden ECFR arbejder vi tæt sammen med universitetsforskere, repræsentanter fra vore medlemsvirksomheder samt en lang række organisationer i Danmark og udlandet. Arbejdssproget er dansk, men et flydende skriftligt og mundligt engelsk er klart en fordel. Vi er bosiddende på Strøget i København. 

Om dig

  • Vi forestiller os, at du er Cand. Oecon eller Cand. Polit, eller har en international master i økonomi. En ph.d.-grad er en fordel men ikke et krav. 
  • Du har stærke evner inden for moderne makroøkonomi, supplereret af en god forståelse for det mikroøkonomiske fundament, og du mestrer databehandling i et af de gængse statistikprogrammer, såvel som de grundlæggende økonometriske analysemetoder.
  • Kendskab til EU-forhold og europæisk økonomi er en absolut fordel, men vi lægger også vægt på et bredt kendskab til en række af de økonomiske forhold, der spiller en stor rolle for EU-samarbejdet, f.eks. pengemarkeder, renter, konkurrenceevne, handelsaftaler mv. 
  • Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med klimamæssige problemstillinger knyttet til den grønne omstilling, f.eks. CO2-afgifter, bæredygtig finansiering mv.
  • Du kan formulere og gennemføre analyser kort og præcist. 
  • Det er afgørende, at du er god til, og har lyst til at formidle dine analyser såvel skriftligt som mundtligt til en bred kreds af interessenter, der vil spænde fra andre fagøkonomer, over danske og internationale medier, til den bredere offentlighed – også gerne via brug af de sociale medier. 
  • Du har gerne et par års erfaring, f.eks. fra en bank, et konsulenthus, et ministerium eller et universitet.
  • Det er en fordel, hvis du kan trække på et netværk af økonomer, og allerede kender til analysesamarbejder med interessenter i og udenfor Danmark. 
  • Af natur er du udadvendt, nysgerrig, samfundsinteresseret og har lyst til at følge med i, og måske påvirke, hvad der sker i verden omkring dig. 
  • Du skal være indstillet på at løse meget forskelligartede opgaver og kan arbejde selvstændigt og målrettet. Til gengæld er der god mulighed for at få indflydelse på såvel arbejdsopgaver og -processer som de færdige resultater. 

Formalia 
Stillingen er på fuld tid, 37 timer om ugen eks. pauser. Der kan forekomme arbejde uden for almindelig arbejdstid, og der kan være perioder, som kræver en ekstra indsats. Der er stor fleksibilitet i arbejdet.

Løn og titel efter kvalifikationer. 

Sådan søger du 
Ansøgning og CV sendes til kontakt@thinkeuropa.dk. Skriv "Økonom" i emnelinjen. Ansøgningsfristen er den 23. april 2021, men vi tager løbende stilling til ansøgninger, så send gerne din snarest muligt. Tiltrædelse ligeledes snarest muligt. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Lykke Friis, direktør, på mail lykke@thinkeuropa.dk eller Catharina Sørensen, vicedirektør på tlf. 2154 8821.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.