Update

Tænketanken EUROPA med i europæisk tænketanksprojekt

Tænketanken EUROPA deltager i projektet Building Bridges

Resume I foråret 2015 er Tænketanken EUROPA blevet inviteret med i et stort europæisk samarbejde med førende tænketanke fra alle 28 EU-medlemslande.

Tænketanken EUROPA er i foråret 2015 blevet inviteret til at deltage i det europæiske forskningsprojekt Building Bridges. Bag initiativet står den førende franske tænketank, French Institute for International Relations, IFRI.
 
Projektet går ud på at bygge bro mellem medlemslandenes forskellige tilgange til EU-samarbejdet. Det handler om at finde ud af, hvor landenes EU-prioriteter overlapper og bygge videre på fællesnævnerne, for at gøre EU mere borgernært. 
 
Det er første gang, at europæiske tænketanke går samme om at skabe en komplet, lettilgængelig og sammenlignelig analyse af alle medlemslandes EU-debatter. Tænketanken EUROPA leverer det danske input og skal bl.a. vurdere, hvad Danmark ønsker at opnå ved EU-samarbejdet og hvilke tiltag, der vil kunne styrke EU’s legitimitet i danskernes øjne.
 
Førende tænketanke fra alle EU’s 28 medlemslande deltager i projektet, der løber til og med marts 2016. Resultaterne kan anvendes i forsknings- og uddannelsesmæssige sammenhænge, og vil også blive kommunikeret direkte til relevante politikere.
 
Vi vil løbende offentliggøre projektets resultater på thinkeuropa.dk. 
 
Fra Tænketanken EUROPA deltager senioranalytiker Maja Kluger Rasmussen (mkr@thinkeuropa.dk) i Building Bridges-projektet.

For mere information om Tænketanken EUROPAs europæiske netværk, kontakt forskningschef Catharina Sørensen (cas@thinkeuropa.dk).
 
Læs mere om Building Bridges på IFRI's hjemmeside

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.