Update

Tænketanken EUROPA bygger broer

Tænketanken EUROPA deltager i projetket Bulding Bridges

Resume I foråret 2015 blev Tænketanken EUROPA inviteret med i et stort europæisk samarbejde med førende tænketanke og universiteter fra alle 28 medlemslande. Nu er resultatet af det samlede arbejde offentliggjort.

I løbet af det seneste år har Tænketanken EUROPA deltaget i projektet Building Bridges. Bag initiativet står den franske tænketank, French Institute for International Relations, IFRI.

Projektet går ud på at bygge bro mellem medlemslandenes forskellige tilgange til EU-samarbejdet og finde ud af, hvor landenes ønsker til det europæiske samarbejde overlapper, og bygge videre på fællesnævnerne, for at gøre EU mere borgernært.

Tirsdag d. 22. marts blev resultaterne af projektet offentliggjort i Bruxelles. Fra Tænketanken EUROPA deltog senioranalytiker og ph.d. Maja Kluger Rasmussen med et oplæg. Hun er også, sammen med forskningschef Catharina Sørensen, forfatter til tænketankens bidrag til den samlede rapport, som Building Bridges offentliggør.

Læs afsnittet om Danmark

Find afsnittene om de øvrige EU-lande

Det er første gang, at europæiske tænketanke går sammen om at skabe en komplet, lettilgængelig og sammenlignelig analyse af alle medlemslandes EU-debatter. Tænketanken EUROPAs bidrag handler bl.a. om, hvad Danmark ønsker at opnå ved EU-samarbejdet og hvilke tiltag, der vil kunne styrke EU’s legitimitet i danskernes øjne.

Projektet Building Bridges kan følges på Twitter @Bridg_EU og #BB4EU.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.