Update

Nyt projekt om EU’s pandemiberedskab

Resume Tænketanken EUROPA skal de næste par år undersøge muligheder og udfordringer for et effektivt fælles EU-pandemiberedskab. Projektet gennemføres med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Tænketanken EUROPA har fået bevilget knap 2 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et projekt om EU’s pandemiberedskab.

Det seneste år har vist, at Europas pandemiberedskab ikke var klar til effektivt at håndtere udfordringerne fra Covid-19. På flere tidspunkter under pandemien har der foregået et globalt nul-sumsspil, hvor lande i EU har kæmpet mod hinanden og med bl.a. USA og UK om at få værnemidler og vacciner nok, samtidig med at lande som Kina og Rusland også har brugt f.eks. vacciner til at forfølge bredere sikkerhedspolitiske interesser. 

Projektet - EU’s fremtidige pandemiberedskab - fra national COVID-19 indsats til fælles europæisk "sundhedssuverænitet"  - skal køre fra foråret 2021-2023 og falder i to dele. Første del vil afdække, hvordan bl.a. EU’s fælles krisestyringsmekanisme virkede. I hvor høj grad medlemsstaterne kunne trække på et fælles ”early warning system”, og i hvilket omfang EU og medlemsstaterne kunne bevare forsyningssikkerheden inden for værnemidler, medicin og respiratorer m.v. Anden del vil gå i dybden med nogle af de afdækkede problemstillinger og komme med policy-forslag til, hvordan et effektivt EU-pandemiberedskab kan skrues sammen inden for EU’s eksisterende traktater. 

Projektet gennemføres med input fra den pan-europæiske tænketank ECFR, der i sommeren 2020 igangsatte et større projekt om “sundhedssuverænitet” i EU. Det samlede projekt afsluttes med en større international konference, hvor de vigtigste policy-forslag diskuteres. Der udgives en rapport i forbindelse hermed.

For yderligere information - kontakt venligst direktør Lykke Friis eller seniorforsker Maja Kluger Dionigi.  

 

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.