Forskning

Tænketanken EUROPA
Nygade 4, 4. th.
1164 København K
+45 33 13 07 30
Tema

Forskning

Forskning i EU og europapolitik Tænketanken EUROPA

Resume Tænketanken EUROPA producerer løbende peer-reviewed artikler og deltager i forskningssamarbejder med tænketanke og universiteter i andre EU-lande. Her kan du læse mere om vores forskningsaktiviteter.

Forskning er en vigtig del af Tænketanken EUROPAs aktiviteter, og vi bidrager med videnskabelige udgivelser ved førende forlag og tidsskrifter samt i forskningsprojekter og ved konferencer inden for EU og det europapolitiske område. Vi samarbejder tæt med danske universiteter og bidrager til uddannelsen af talentfulde forskere gennem erhvervs-ph.d.-ordningen.

Tænketanken EUROPA har desuden etableret et uafhængigt forskerpanel, som vi løbende diskuterer ideer til analyser og initiativer med. Formålet er at få bragt den nyeste viden i spil og højne kvaliteten af vores analyser. Læs mere om forskerpanelet.

Foruden forskerpanelet har Tænketanken EUROPA også tilknyttet et uafhængigt økonompanel.

Vores ambition er at øge forskningsaktiviteterne gennem forskningsbevillinger og stærkere forankring i danske og internationale forskningsnetværk.
 
Forskningsprofiler

Catharina Sørensen, forskningschef, ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet. Se hele profilen.

Maja Kluger Dionigi, ph.d., London School of Economics and Political Science. Se hele profilen.

Karsten Tingleff Vestergaard, erhvervs-ph.d. Se hele profilen.

Igangværende projekter

Explaining Euroscepticism - A new multidimensional approach to understanding and theorizing longitudinal developments across EU countries De nationale befolkningers opbakning til EU har stor betydning for det fremtidige samarbejde. Derfor er det interessant at undersøge, hvad der har betydning for niveauet og karakteren af europæernes EU-skepsis. Projektet fokuserer på, hvordan forskelle og udvikling i strukturelle forhold (BNP, ulighed, vækst etc.) og individuelle forhold (uddannelse, urbanisering, indkomst etc.) har betydning og inddrager data fra alle medlemslande. Forskningsprojektet er et erhvervs-ph.d.-projekt, der laves i et samarbejde mellem Tænketanken EUROPA, Københavns Universitet og Innovationsfonden.

Horizon2020-projekt om grænseoverskridende krisestyring Projektet undersøger Europa-Parlamentets mulighed for at udøve demokratisk kontrol i EU’s finansielle og økonomiske krisestyring. Projektet er et samarbejde mellem London School of Economics and Political Science (LSE), Crisisplan, Utrecht universitet, Stockholm Universitet, Catania Universitet, Central European University (CEU), Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) og Tænketanken EUROPA. Læs mere på www.transcrisis.eu.

Nationale parlamenters brug og strategier i den politiske dialog med Europa-Kommission Vi undersøger grundene til, at nationale parlamenter engagerer sig i den politiske dialog, og hvad de ønsker, at få ud af dialogen.
 
Projektet ’Towards a Citizens' Union (2CU)’ sætter fokus på det deltagende og repræsentative demokrati gennem EPIN-netværket

Tænketanken EUROPA er den danske tænketank i Erasmus+ projektet 2CU, som fremmer dialogen mellem den akademiske verden og beslutningstagere og som skal øge viden og debat om det europæiske integrationsprojekt og borgernes rolle. Projektet ledes af det CEPS-baserede EPIN-netværk, som er en sammenslutning af tænketanke fra hele Europa.

Gennem forskning og debat i og omkring EPIN-netværket har partnerne i projektet til hensigt at fremme en bredere forståelse af udfordringerne og mulighederne for deltagelsesdemokrati og repræsentativt demokrati i EU og bidrage til en stærkere borgersammenslutning; “Towards a Citizens’ Union” (2CU).

Den definerede målgruppe inkluderer nationale og EU-politiske beslutningstagere, repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, tænketanke, akademikere, journalister samt den interesserede offentlighed. Projektet medfinansieres af Erasmus+ programmet (Jean Monnet Networks - politisk debat med den akademiske verden). Se også EPINs hjemmeside

Udvalgte forskningsrelaterede udgivelser

- Sørensen, Catharina: Nordic Eurosceptic Voting in 2014: Denmark, Finland and Sweden. I: Hassing Nielsen og Franklin (eds.) The Eurosceptic 2014 European Parliament Elections. Second Order or Second Rate. Palgrave Macmillan, 2016 (link)

- Sørensen, Catharina: What the Danish experience tells us about the British referendum. History & Policy, 2016 (link)

- Sørensen, Catharina: Krise, hvilken krise? Futuriblerne, vol. 41, nr. 1-2, 2013

- Sørensen, Catharina: Love me, love me not... A typology of public euroscepticism. Sussex European Institute/EPERN working paper, 2008 (link)

- Sørensen, Catharina: Danish and British euroscepticism compared. DIIS, 2004 (link)

- Dionigi, Maja Kluger: The politics of lobbying in the European Parliament. I: Doris Dialer and Margarethe Richter (eds.) Lobbying in the European Union: Successful Strategies and Techniques, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017 (link)

- Dionigi, Maja Kluger: Lobbying in the European Parliament – The Battle for influence in the European Parliament. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016 (link)

- Rasmussen, Maja Kluger: Heavy fog in the Channel. Continent cut off? British diplomatic relations in Brussels after 2010, Journal of Common Market Studies, 1-16, 2015 (link)

- Rasmussen, Maja Kluger: The Battle for Influence: The Politics of Business Lobbying in the European Parliament, Journal of Common Market Studies, 53 (2), 365-382, 2015 (link)

- Rasmussen, Maja Kluger: Europa-Parlamentet - NGO’ernes højborg?, Økonomi og Politik, maj 2014, no. 2, 30-44, 2014 (link)

- Rasmussen, Maja Kluger: Is the European Parliament still a policy entrepreneur for environmental interests?, Interest Groups & Advocacy, 1 (2), 239-259, 2014 (link)

- Rasmussen, Maja Kluger: The empowerment of parliaments in EU integration: victims or victors? I: Jack Hayward and Rudi Wurzel (eds.) European Disunion: The Multidimensional Power Struggles, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 99-114, 2012 (link)

- Rasmussen, Maja Kluger: Another side of the story – a qualitative case study of how MEPs vote, Politics, 28 (1), 11-18, 2008 (link)

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.