Rapport

Den europæiske improvisator

Resume I denne rapport gør Tænketanken EUROPA en foreløbig status over EU’s krisehåndtering. Konklusionen er, at EU trods den kaotiske start improviserede sig frem til en række tiltag, som har bidraget til EU’s samlede økonomisk genopretning.

Men ”improvisation er ikke en strategi”, og 450 dage inde i coronakrisen står det derfor klart, at det ikke giver mening at tale om dens afslutning, men snarere om, hvordan krisen allerede i dag fungerer som startskud til en langt mere principiel debat om Europas fremtid: Hvordan skal EU f.eks. kunne klare sig i konkurrencen med USA og Kina, og hvad er EU’s fælles svar på Kinas nye rolle i verdenspolitikken?

Denne rapport - "Den europæiske improvisator" - ser på, hvordan EU har håndteret de udfordringer, som coronakrisen har rejst eller forstærket. 

Konklusionen er, at EU trods den kaotiske start improviserede sig frem til en række tiltag, som har bidraget til EU’s samlede økonomisk genopretning. Inden for de 450 dage, der er gået siden Europa lukkede ned første gang, har EU stort set formået at holde grænserne åbne for især varehandel ved hjælp af oprettelsen af et nyt system for ”grønne korridorer”. EU-landene har gennem fravigelse at statsstøtteregler og reglerne i Vækst- og Stabilitetspagten været med til at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser, og så har man vedtaget en genopretningsfond, der både i størrelse og finansieringsform bryder med tidligere tiders nøgleprincipper. Senest har EU lanceret et fælles digitalt coronapas, der skal genskabe den fri bevægelighed, ligesom EU, uden erfaring inden for vaccineudrulning- og produktion, har medvirket til et omfattende vaccineprogram. 

I Danmark er udtrykket ”håb er ikke en strategi” for længst blevet en del af det fælles corona-ordforråd. I EU-sammenhæng fristes man til at tilføje: ”improvisation er ikke en strategi”. 450 dage inde i coronakrisen står det derfor klart, at det ikke giver mening at tale om dens afslutning, men snarere om, hvordan krisen allerede i dag fungerer som startskud til en langt mere principiel debat om Europas fremtid.

"Da coronakrisen ramte, troede mange først, at det var en enkeltstående og afgrænset begivenhed. Nu ved vi, at krisen er blevet affyringsrampe for en række principielle diskussioner i EU, der også vil præge konferencen om Europas fremtid. Det handler bla. om, hvorvidt den genopretningsfond, som EU vedtog sidste sommer, skal gøres permanent, hvad EU skal gøre for at mindske forsyningskæders sårbarhed og hvordan EU skal klare sig i konkurrencen med andre store økonomier som Kina og USA", udtaler tænketankens direktør Lykke Friis.

Rapporten peger på nogle af de væsentlige diskussioner, som EU og Danmark skal forholde sig til i den nærmeste fremtid.

Rapporten er den anden af to rapporter i et projekt #Genstart, som er gennemført med støtte fra Industriens Fond. Den første rapport blev udgivet i januar 2021, og ser på coronakrisens påvirkning af EU's indre marked i 2020.

Rapporten bygger på en række briefs og noter, som kan læses her:

Handel og økonomi:
EU's indre marked i en coronatid
USA og EU's hjælpepakker under Covid19-krisen
Digital skat - går vejen til en global aftale gennem EU?

Grænser og Schengen:
EU coronapas er ikke et sesam-sesam luk dig op
Grænselukninger og varehandlen
Coronakrisen og grænsekontrol

Sundhed og vacciner:
EU's civilbeskyttelsesmekanisme er blevet styrket - men er det nok?
Hvad er HERA? Perspektiver og udfordringer for EU's pandemiberedskab
Fra EU's vaccinestrategi til globalt vaccinediplomati
Danmark bør gå efter HERA
Vi er vidne til en todelt pandemi
De overskydende vacciner må ikke strande i Seruminstituttets fryser
Der findes ikke et gratis pandemiberedskab
Europa skulle have sigtet efter stjernerne

Indre marked, industri- og handelspolitik:
Voksende e-handel og styrket digitalt indre marked
Der skal smæk på det indre marked
Ny politik udforder konkurrence i EU
Handelsboykot er ikke genvej til demokrati og menneskerettigheder
Research noter - EU's indre marked, handels- og industripolitik

EU's genopretningsfond:
EU's genopretningsfond kan få væksten tilbage i Europa
Pengene fra EU's genopretningsfond skal ikke rulle for hurtigt ud
Stort potentiale for Danmark i EU's genopretningsfond
En grøn dansk genopretningsplan kan skabe goodwill i EU
Genopretningsfonden - Danmarks største eksportfremstød
EU's genopretningsfond og de nationale genopretningsplaner

Hvad mener Europas borgere:
Europæernes holdninger under coronakrisen
Danskernes forsvarsparadoks
Danish attitudes towards the EU and the world af Covid-19
Ny europæisk måling: EU-samarbejdte bør styrkes efter corona
Three reasons why Denmark could transform its relationship with the EU

Coronakrisens konsekvenser for EU's indre marked - Genstart1 rapport

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.