Forskning

De suveræne danskere

Forskningsprojekt om danskernes forhold til suverænitet

Resume Nyt forskningsprojekt skal kortlægge danskernes opfattelse af suverænitet. Resultaterne præsenteres i efteråret 2017.

Spørgsmålet om suverænitet var afgørende for en stor del af vælgerne, da danskerne i december 2015 stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet. Men debatten forud for afstemningen viste også, at der findes mange forskellige forestillinger om, hvad suverænitet er, og hvordan den bedst forvaltes. Og at nogle forestillinger adskiller sig markant fra, hvordan suverænitet og suverænitetsafgivelse defineres i grundlovens forstand.

Derfor lancerer Tænketanken EUROPA nu forskningsprojektet ”De suveræne danskere”, der skal undersøge danskernes forhold til suverænitet.

“Danskerne er måske dem i EU, der er mest modvillige over for at afgive suverænitet, og suverænitet er gang på gang det udslagsgivende tema ved danske EU-folkeafstemninger. Derfor er det påfaldende, at vi endnu ikke har forskningsbaseret viden om, hvad danskernes suverænitetsbekymringer egentlig går ud på,” siger forskningschef i Tænketanken EUROPA, Catharina Sørensen.

Projektet skal desuden undersøge, hvordan danskernes opfattelse af suverænitet stemmer overens med de juridiske definitioner. Målet er at give en dybere og mere nuanceret forståelse af danske forestillinger om suverænitet og undersøge, hvad disse betyder for Danmark muligheder for at samarbejde internationalt i f.eks. EU.

”Under debatten om retsforbeholdet kunne vi se, hvordan danskernes suverænitetsbekymring blev antændt, men vi så også, at debatten i høj grad blev præget af forhold, der intet havde med selve afstemningen at gøre. Nogle af befolkningens forestillinger stemmer ganske enkelt ikke overens med den suverænitetsforståelse og de muligheder for at dele suverænitet med andre lande, som findes i vores egen grundlov. Denne kløft ønsker vi at udforske,” siger Catharina Sørensen.

Projektet omfatter en stor spørgeskemaundersøgelse, kvalitative interviews samt en ekspertgruppe bestående af otte af landets førende forskere og eksperter på området:

  • Seniorrådgiver Per Lachmann, Tænketanken EUROPA og tidl. kommitteret i EU- og statsret, Udenrigsministeriet
  • Advokat Peter Biering, partner, Kammeradvokaten
  • Advokat Karen Dyekjær, Senior Counsel, LETT
  • Landsdommer, Jens Hartig Danielsen, Vestre Landsret
  • Prof. Helle Krunke, ph.d.-skoleleder, Det Juridiske Fakultet, KU
  • Prof. Marlene Wind, centerleder Institut for Statskundskab, KU
  • Prof. Dorte Sindbjerg Martinsen, Institut for Statskundskab, KU
  • Prof. emeritus, Uffe Østergaard, CBS.

Forskningsprojektet ”De suveræne danskere” gennemføres hen over sommeren. Resultaterne vil bidrage til den aktuelle debat om danske ønsker for fremtidens EU. De præsenteres ved rapportens lancering i september og på dialogmøder i hele landet i efteråret. Projektet støttes finansielt af Styrelsen for Forskning og Innovation.
 
For mere information kontakt forskningschef Catharina Sørensen på cas@thinkeuropa.dk eller 21548821.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.