Projekt

CASE COMPETITION 2017: FLYGTNINGE I EU

Vil du arbejde med europæiske problemstillinger?

Vil du prøve kræfter med tænketanksarbejde og have muligheden for at vinde Tænketankens talentpris ved årets Case Competition?
 
Saml dit team og meld dig til Tænketanken EUROPAs Case Competition, der i år har fokus på flygtningesituationen i Europa.

Om
Tænketanken EUROPA lancerer i år vores Case Competition - den første Danske Case Competition, der fokuserer på europæiske problemstillinger og politik. Vores Case Competition skal være en platform for at ambitiøse studerende landet over, hvor de kan afprøve og showcase deres analytiske evner inden for EU policy.

Derfor skal du deltage 
Som deltager ved tænketankens Case Competition 2017 får du mulighed for at bruge din EU-interesse og bevise dine analytiske evner i en konkret opgave. Vinderen af konkurrencen får titler som årets talent, og vil foruden en  præmie blive publiceret på Tænketanken EUROPA's hjemmeside og netværk. 

Udfordringen
Siden Europa i 2015 oplevede en voldsom stigning i antallet af flygtninge, har EU’s ledere forsøgt at finde en måde at tackle den store flygtningestrøm. Selvom EU’s aftale med Tyrkiet har mindsket antallet, har flygtningene fundet nye veje, og flere vælger at tage den farefulde færd over Middelhavet. Med Case Competition 2017 ønsker Tænketanken EUROPA at sætte fokus på, hvordan EU kan håndtere fremtidens flygtningestrømme fra Mellemøsten og Afrika.

Vi inviterer universitetsstuderende fra hele landet til en case-competition, for at finde nye løsninger på flygtningekrisen. Ved at inddrage studerende ønsker vi at få de unge til at reflektere over og tage stilling til en af vor tids største udfordringer - en udfordring som meget vel vil være aktuel også i den næste generation af beslutningstagere. 

Deltagerne i tænketankens Case Competition 2017 skal i teams på maks. 5 personer komme frem til innovative løsninger på EU’s håndtering af store flygtningestrømme. Læs mere om den konkrete opgave herunder. 
 
Opgaven
Ved denne Case Competition stillier vi spørgsmålet: Hvordan løser vi fremtidens flygtningesituation i EU? 

Med EU's flygtningeproblematik som case, har I som team mulighed for at arbejde med en række praktiske udfordringer, som EU og nationalstaterne står over for vedrørende EU’s fremtidige håndtering af flygtninge. I skal I med udgangspunkt i det overordnede spørgsmål udarbejde et policy brief med analyser og anbefalinger til Kommissionen eller Rådet på maks. 5 sider.
I kan vælge et inkludere en eller flere af følgende udfordringer: 

 1. Hvordan sikrer EU den ydre maritime grænse i Middelhavet uden på den ene side at se en stigning i drukneulykker eller være tvunget til at “hjælpe” menneskesmuglerne ved at samle flygtninge og migranter op fra havet og sejle dem til Europa?
 2. Hvordan kan EU sikre at så få flygtninge som muligt drager fra flygtningelejre i Mellemøsten og Afrika mod Europa og er en fastholdelsespolitik holdbar? 
 3. Hvordan kan EU skabe et langtidsholdbart samarbejde med de afrikanske lande om at stoppe for strømmen for migranter og flygtninge fra Afrika til Europa?
 4. Hvordan sikrer man europæisk konsensus om en fordelingsmekanisme af flygtninge i EU, og hvordan vil en sådan mekanisme være indrettet?
 5. Bør EU regulere eller understøtte integrationsindsatsen af flygtninge i de europæiske lande, og så falde: hvordan bør sådan en integrationsindsats se udd? 

Policy briefet kan udarbejdes på dansk eller engelsk. 

Med arbejdet med problematiken, vil det være relevant for deltagerne at indtænke forskellige faktorer, såsom: 

 • Sikkerhed
 • Den fælles flygtninge- og indvandringspolitik
 • Historiske forhold 
 • Udenrigspolitik
 • Demografi og arbejdsmarkedsforhold
 • Poltiske strømninger
 • Kultur
 • Religion
 • Socioøkonomiske forhold
 • Mediers rolle
 • Andet

Hvert team skal desuden lave en kort videopræsentation af deres løsningsforslag på 1-2 minutter.
Vinderforslaget vil blive præsenteret ved en prisoverrækkelse i september og efterfølgende udgivet i et notat af Tænketanken EUROPA.

 

WORKSHOP D. 24. AUGUST
- lyt, spørg, udforsk, tænk!

I forbindelse med Tænketankens Case Competition afholder vi en 1- dags workshop i tænketankens lokaler d. 24. august.
På workshopen præsenterer en række eksperter og nøgleaktører inpirerende og indsigtsfulde oplæg med forskellige vinkler på flygtningesituationen, som I som konkurrencedeltagere kan inddrage i din opgave.

Program: TBA

Holdene får på workshopen mulighed for at sparre med eksperterne, stille spørgsmål og arbejde i teamet inden opgaven skal afleveres.  
Alle deltagere får udleveret en mindre basispakke med information. Foruden oplæg fra eksperter og nøgleaktører, har de forskellige teams vil selv have ansvar og frihed til at skaffe information og baggrundsmateriale om emnet.

Vinderen
Vinderen bliver det team, der leverer det bedste policy notat og video. Vinder-teamet får prisen og titlen som årets talent samt et rejsegavekort på 8.000 kr til teamet. 

Fredag d. 1.september kåres vinderen ved en reception hos Tænketanken EUROPA, hvor priser overækkes. 

Vigtige datoer

4. juli                   Ansøgningsfrist
7. juli                   Team udvælges
24. august          Workshop
27. august          Deadline for hand-in
1. september     Kåring af årets talent

Find et team og tilmeld dig! 
It's all about teamwork. Et team kan være mellem 2-5 deltagere. Vi forestiler os, at du er studerende på en videregående uddannelse, men der er ingen krav for studieretning. 

For at melde sig til Tænketankens Case Competition 2017, skal hvert team indsende:

 • CV'er for hvert team-medlem
 • En fælles motiveret ansøgning for hele teamet (maks. 1 side)
 • En kort beskrivelse af teamet og det's medlemmer (maks 250 ord) 

Alle ansøgninger skal sendes til sav@thinkeuropa.dk

Kontakt
Har du spørgsmål til vore Case Competition kan du kontakt analytiker Sarah Vormsby. 

 

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.