Tænketanken Europa

Tænketanken EUROPA
Amagertorv 29A 4. sal
1160 København K

Indgang fra Klostergaarden
+45 33 13 07 30
Vision/Mission

Vi er en uafhængig tænketank med fokus på Europa. Vi engagerer os i at finde konstruktive og fremadrettede bud på Danmarks rolle i det europæiske samarbejde.

VISION: Vi vil Europa. Det handler ikke om ja eller nej til EU. Det handler om, hvordan Europa skal se ud i fremtiden, og hvilken rolle Danmark skal spille.

MISSION: På basis af fagligt velfunderet research og uafhængige analyser vil tænketanken kvalificere, nuancere og præge den europapolitiske debat i Danmark til gavn for den bredere offentlighed.
 

Fakta og fokus

Tænketanken er etableret af CO-industri og Dansk Industri (DI) med det formål at styrke den europapolitiske debat og politikudvikling i Danmark.
 
Tænketankens fagområder omfatter:

 • Arbejdsmarkedspolitik
 • EU’s indre marked
 • EU’s håndtering af den økonomiske krise
 • Danskernes holdning til EU
 • Danske EU-forbehold
 • Demokrati
 • Europæisk vækst, konkurrenceevne og arbejdspladser
 • Diverse aktuelle sager
Resultater

Tænketanken EUROPA er på få år blevet en af Danmarks mest citerede og synlige tænketanke. Blandt resultaterne for 2015 kan fremhæves:

 • 1764 citater i danske medier – heraf 68 gange i nyhederne på tv og radio
 • Tænketankens omtale i danske medier er fra 2014 til 2015 steget med 84 pct.
 • thineuropa.dk blev besøgt mere end 72.000 gange i 2015
 • I 2015 har Tænketanken EUROPA offentliggjort 92 analyser og notater på vores hjemmeside
 • Hertil kommer et utal af analyser og indlæg i medierne
 • Tænketanken EUROPA blev ranket som den 3. mest indflydelesrige organisation på Twitter forud for folkeafstemningen 3. december
 • I måneden op til afstemningen blev vores opslag på Facebook vist for mere end 230.000 danskere
 • 20 afholde arrangementer med mere end 2.700 gæster
 • 69 studerende har gennenført Europa Akademiet
Aktiviteter

Vi laver skarpe, debatskabende og uafhængige analyser, og vi formidler ny viden om aktuelle udfordringer, om værdien af EU og nye ideer til fremtidens Europa. Vi laver også arrangementer og briefinger om udvalgte emner målrettet såvel beslutningstagere som den bredere offentlighed.

Tænketanken engagerer sig i store europapolitiske begivenheder såsom EU-topmøder, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Desuden arbejder vi med flere thinkforces ­– ekspertgrupper – som undersøger relevante og aktuelle emner. Arbejdet fører til konkrete analyser og anbefalinger til danske beslutningstagere.
 
Tænketanken kommunikerer målrettet og opsøgende for at sætte og bidrage til europapolitiske dagsordener. En del af dette arbejde er at opbygge et Europa-politisk netværk i Danmark, som engagerer gode danske og internationale europapolitiske kræfter i sit arbejde.

Samlet set er vores ambition at aktiviteterne øger vidensniveauet om EU i den danske befolkning, ligesom de bidrager til at kvalificere og nuancere debatten om et fælles Europa.

Organisering

Tænketanken er stiftet af CO-industri og Dansk Industri (DI). Vi er en uafhængig forening, der er etableret som et ansvarsbegrænset samarbejde mellem DI og CO-industri. Tænketanken er en selvstændig non-profit forening med et almennyttigt formål om at fremme og kvalificere den europapolitiske debat i Danmark.

Tænketanken består af en direktør, et sekretariat, en strategikomite, et advisory board og en række netværk.

Bjarke Møller er direktør for tænketanken og leder dens arbejde. Poul Skytte Christoffersen er formand for tænketankens strategikomite, der desuden består af den siddende forbundsformand i CO-industri, Claus Jensen og den administrerende direktør i DI, Karsten Dybvad. Strategikomiteen har det overordnede ansvar for tænketankens virke og strategi. Et advisory board med op til 15 medlemmer er desuden med til at rådgive tænketankens ledelse og komme med ideer til det løbende arbejde. Endvidere har tænketanken oprettet en række ekspertpaneler og thinkforces, der skal hjælpe med at udvikle kvalificerede forslag.

Tænketanken er uafhængig i hele sit arbejde, og aktiviteter vælges og gennemføres uden hensyn til og uafhængigt af bidrag fra støttemedlemmer eller andre bidragsydere.

Finansiering

Finansiering sker gennem fonde og virksomheder, samt fagforbund og andre, der ønsker at tegne et individuelt støttemedlemskab hos tænketanken. Et års medlemskab koster 50.000 kr.
 
Tænketanken EUROPA modtager støtte fra den private filantropiske Industriens Fond, Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond samt gennem støttemedlemsskaber.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.