Tænketanken Europa

Tænketanken EUROPA
Nygade 4, 4. th.
1164 København K
+45 33 13 07 30
Mission

Vi er en uafhængig tænketank med fokus på Europa. Vi engagerer os i at finde konstruktive og fremadrettede bud på Danmarks rolle i det europæiske samarbejde.

MISSION: På basis af fagligt velfunderet research og uafhængige analyser vil tænketanken kvalificere, nuancere og præge den europapolitiske debat i Danmark til gavn for den bredere offentlighed.

Fakta og fokus

Tænketanken er etableret af CO-industri og Dansk Industri (DI) med det formål at styrke den europapolitiske debat og politikudvikling i Danmark.
 
Tænketankens fagområder omfatter bl.a.:

 • Danskernes holdninger til EU
 • De danske EU-forbehold
 • EU’s indre marked
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Euroskepsis
 • Den økonomiske politik i EU
 • EU's institutioner
 • Diverse aktuelle sager
Resultater

Tænketanken EUROPA er en af Danmarks mest citerede og synlige tænketanke. Blandt resultaterne kan pr. 1. juni 2019 fremhæves:

 • 6.500 citater i danske medier siden etableringen i januar 2014 ifølge Infomedia.
 • 100+ arrangementer afholdt med omkring 8.500 deltagere med keynotes fra bl.a. Mette Frederiksen, Margrethe Vestager, Lars Løkke Rasmussen, Søren Schou, Jeppe Tranholm-Mikkelsen samt en række internationale talere.
 • Go-to-sted for danske og udenlandske medier ift. Danmarks rolle i EU. Interviews til bl.a. Financial Times, Reuters, AFP, ARD, EU-observer og EurActive.
 • Mere end 300 notater, analyser og rapporter med synlig dokumenterbar genneslagskraft hos danske politikere og beslutningstagere.
 • 3.000 modtagere af nyhedsbrevet, herunder mange politikere og nøglemedarbejdere i centraladministrationen
 • 300+ unge universitetsstuderende har gennemført Tænketanken EUROPAs akademi
 • Forskningsartikler i førende tidsskrifter om bl.a. lobbyisme, EU-skepsis og diplomati.
Aktiviteter

Vi laver skarpe, debatskabende og uafhængige analyser, og vi formidler ny viden om aktuelle udfordringer, om værdien af EU og nye ideer til fremtidens Europa. Vi inviterer også til konferencer, debatter og briefinger om udvalgte emner målrettet såvel beslutningstagere som den bredere offentlighed.

Tænketanken engagerer sig i store europapolitiske begivenheder såsom EU-topmøder, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Vi undersøger relevante og aktuelle emner, som har betydning for Danmarks rolle i EU. Arbejdet fører til konkrete analyser og anbefalinger til danske beslutningstagere.
 
Tænketanken kommunikerer målrettet og opsøgende for at påvirke den europapolitiske dagsorden i Danmark. Vi trækker på et stort netværk blandt andre tænketanke, virksomheder, organisation og embedsvæk både i Danmark og internationalt.

Ambitionen med vores aktiviteter er at øge vidensniveauet om EU i den danske befolkning og bidrage til at kvalificere og nuancere debatten om EU og Europa.

Organisering

Tænketanken er stiftet af CO-industri og Dansk Industri (DI). Vi er en uafhængig forening, der er etableret som et ansvarsbegrænset samarbejde mellem DI og CO-industri. Tænketanken er en selvstændig non-profit forening med et almennyttigt formål om at fremme og kvalificere den europapolitiske debat i Danmark.

Tænketanken består af en direktør, et sekretariat, en strategikomite, et advisory board og en række netværk.

Lykke Friis er direktør for tænketanken og leder dens arbejde. Poul Skytte Christoffersen er formand for tænketankens strategikomite, der desuden består af den siddende forbundsformand i CO-industri, Claus Jensen, adm. direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen, Executive Vice President og kommunikationsdirektør i Danske Bank, Kim Larsen, CEO i Netcompany, André Rogaczewski samt CEO i Terma, Jens Maalø (udpeget af Fremstillingsindustrien).

Strategikomiteen har det overordnede ansvar for tænketankens virke og strategi. Et advisory board med op til 15 medlemmer er desuden med til at rådgive tænketankens ledelse og komme med ideer til det løbende arbejde. Endvidere har tænketanken et stærkt netværk af akademiske- og policyeksperter, der bidrager til at kvalificere tænketankens arbejde og anbefalinger.

Tænketanken er uafhængig i hele sit arbejde, og aktiviteter vælges og gennemføres uden hensyn til og uafhængigt af bidrag fra støttemedlemmer eller andre bidragsydere.

Finansiering

Finansiering sker gennem fonde og virksomheder, samt fagforbund og andre, der ønsker at tegne et individuelt støttemedlemskab hos tænketanken.
 
Tænketanken EUROPA modtager støtte fra den private filantropiske Industriens Fond, Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond samt gennem støttemedlemsskaber.

Databeskyttelse

Vi gør vores bedste for at passe på personlige data og leve op til EU's regler for databeskyttelse, GDPR. Læs om vores databeskyttelsespolitik her.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.