Tænketanken Europa

Tænketanken EUROPA
Nygade 4, 4. th.
1164 København K
+45 33 13 07 30
Mission

Tænketanken EUROPA er en uafhængig tænketank med fokus på Europa. Vores mission er at bidrage til, at europæiske temaer, som har betydning for Danmark, spiller en større rolle i den danske samfundsdebat.

Kort sagt: Målet er at løfte debatten og politikudviklingen med evidensbaserede analyser og dermed styrke grundlaget for at træffe kvalificerede beslutninger – uafhængigt af politisk ståsted.

Fakta og fokus

Tænketanken blev i 2013 etableret af arbejdsmarkedets parter, CO-industri og Dansk Industri med det formål at styrke den europapolitiske debat og politikudvikling i Danmark. I 2019-20 er tænketanken relanceret med nye vedtægter, ny bestyrelse og direktør. Af vedtægten fremgår det, at tænketanken arbejder evidensbaseret og med særligt fokus på EUs placering i verden.

I januar 2020 indgik Tænketanken EUROPA et strategisk samarbejde med den europæiske tænketank European Council on Foreign Relations (ECFR), som har kontorer i syv lande.

Tænketankens aktuelle fokusområder omfatter bl.a.:

 • EU’s håndtering af Covid-19-krisen
 • Genopretningen efter krisen med særligt fokus på det indre marked
 • EU-topmøder og andre større begivenheder på europæisk plan
 • Brexit
 • EU’s migrations- og flygtningepolitik
 • Tysklands EU-politik
 • Danskernes holdning til EU og EU-skepsis
 • EU’s klima- og energipolitik
Resultater

Tænketanken EUROPA er kendt som en markant og synlig tænketank i Danmark. Blandt resultaterne pr. august 2020 kan nævnes:

 • Mere end 7.500 citater i danske medier siden etableringen i januar 2014 ifølge Infomedia. Alene under coronakrisen mere end 70 tv- og radio-indslag samt 650 citater i dansk presse.
 • 100+ arrangementer afholdt med keynotes fra bl.a. Mette Frederiksen, Margrethe Vestager, Alexander Stubb og Søren Schou.
 • Vært for den årlige Europakonference, som er blevet et omdrejningspunkt for den danske europapolitik.
 • Go-to-sted for danske og udenlandske medier ift. Danmarks forhold til EU. Interviews med bl.a. Financial Times, Reuters, Spiegel, AFP, ARD og Deutschlandfunk.
 • Leverandør af analyser og viden til danske politikere og beslutningstagere.
 • Første analyse om Covid-19 i sommeren 2020 sammen med ECFR blev omtalt i New York Times, Süddeutsche, Politico, Le Monde, La Stampa, Guardian etc.
 • 3.800 modtagere af nyhedsbrev, herunder mange politikere og nøglemedarbejdere i centraladministrationen og organisationsdanmark.
 • 300+ unge studerende har gennemført Tænketankens EUROPAs akademi.
 • Forskningsartikler om bl.a. lobbyisme, EU-skepsis og diplomati.
Aktiviteter

Vi leverer uafhængige og evidensbaserede analyser om Europa. Vi formidler ny viden om aktuelle udfordringer og deres mulige konsekvenser for Danmark og deltager som eksperter i debatten. Vi følger alle større europæiske begivenheder, såsom topmøder og valg i centrale medlemslande.

Vi arbejder policy-orienteret. Herved forstås bl.a. at tage temaer og dagsordener op, før de når en bred bevågenhed og aktualitet for på den måde at være med til at facilitere og kvalificere en debat om, hvilken holdning Danmark kan indtage. Til det formål samler vi danske og internationale teoretikere og praktikere til ”roundtables”.

Vi trækker på et stort netværk blandt andre tænketanke, virksomheder, organisationer og embedsværk både i Danmark og internationalt. Sammen med vores strategiske samarbejdspartner ECFR udvikler vi policy-ideer, der kan indgå i den fælles europæiske debat.

Vi er et mødested og knudepunkt i Danmark for aktører, som interesserer sig for europæiske forhold. Derfor holder vi konferencer, webinars og briefinger om udvalgte emner, gerne i samarbejde med andre aktører, ligesom vi ofte bidrager med et europæisk perspektiv på konferencer, årsdage etc. Vi hjælper desuden journalister og professionelle fra andre lande med analyser af dansk europapolitik.

Da europapolitik – ligesom andre politikområder – bør være genstand for en bred offentlig debat, formidler vi vores analyser og viden til en bredere offentlighed via foredrag og forskellige medier.

Tænketanken indtager ikke holdninger som organisation. Analyser, indlæg m.v. repræsenterer alene forfatterens/forfatternes betragtninger.

Organisering

Tænketanken er stiftet af CO-industri og Dansk Industri (DI). Vi er en uafhængig, selvstændig non-profit-forening med et almennyttigt formål om at fremme og kvalificere den europapolitiske debat i Danmark. Vi har kontor i København.

Tænketanken består af en direktør, en medarbejderstab, en bestyrelse og et advisory board.

Lykke Friis er siden december 2019 direktør for tænketanken. Jørgen Tang-Jensen er siden august 2020 formand for bestyrelsen, der desuden p.t. består af den siddende forbundsformand i CO-industri, Claus Jensen, adm. direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen, CEO i Netcompany, André Rogaczewski, Jens Maaløe (udpeget af Fremstillingsindustrien og nuværende formand for Poul Due Jensens fond), adm. direktør for Danske Rederier, Anne H. Steffensen, (Midl.) EVP for Group Sustainability, Stakeholder Relations, Communications & Marketing i Danske Bank, Jakob Bøss samt tidl. adm. direktør for Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for tænketankens virke og strategi.

Et advisory board med op til 25 medlemmer er desuden med til at rådgive tænketankens ledelse og komme med ideer til det løbende arbejde. Endvidere har tænketanken et stærkt netværk af akademiske- og policyeksperter, der løbende bidrager til at kvalificere tænketankens arbejde og anbefalinger.

Tænketanken er uafhængig i sit arbejde, og aktiviteter vælges og gennemføres i henhold til vedtægten uden hensyn til bidrag fra støttemedlemmer eller andre bidragsydere.

Finansiering

Tænketanken EUROPA er primært privatfinansieret gennem virksomheder, fonde, organisationer, fagforbund mv., der tegner et medlemskab, men modtager også et tilskud på Finansloven.

Vi tilbyder tre forskellige medlemsskaber - støttemedlem, rådgivende medlem og strategisk partner. 

Er du interesseret i at støtte Tænketanken EUROPA og bidrage til at styrke og kvalificere den hjemlige debat om EU og Europa, så skriv til iben@thinkeuropa.dk.

Medlemmer

Fagforbund, organisationer og virksomheder
3F, BAT-kartellet, Blik & Rør, Co-Industri, Danske Advokater, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Danske Bank, Dansk el-forbund, Green Power Denmark, Dansk Industri (DI), Dansk Jernbaneforbund, DLG, Dansk Metal, Danske Rederier, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Finans Danmark, Forsikring & Pension, Finansforbundet, Fremstillingsindustrien (FFI), Fødevareforbundet NNF, Gorrissen Federspiel,  HK Privat, IBM, Industriens Arbejdsgivere i Danmark (IAD), KL, Lederne, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Malerforbundet, Netcompany, Pension Danmark, PFA Pension, Serviceforbundet, Stark, Teknisk Landsforbund, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Velux

Fonde
Europa-Nævnet, Forskningsfonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, William Demant Fonden.

Databeskyttelse

Vi gør vores bedste for at passe på personlige data og leve op til EU's regler for databeskyttelse, GDPR. Læs om vores databeskyttelsespolitik her.

Vedtægter

Tænketankens vedtægter kan findes her

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.